VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Vliegtuigmotor CC0 terimakasih0 via pixabay

Luchtvaart, klimaat en duurzame ontwikkeling

VVM Café

De 190 lidstaten van de International Civil Aviation Organization (ICAO), waaronder Nederland, hebben in 2016 een overeenkomst gesloten over het terugdringen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart. Vanaf 2020 moet er sprake zijn van een CO2-neutrale groei van de luchtvaart. De vraag is of die doelstelling haalbaar is gelet op de verwachte groei van het toerisme. De luchtvaart is tevens een belangrijke bron van geluidshinder en fijnstof rondom luchthavensteden. Nederland heeft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondertekend. Hoe gaat de luchtvaart bijdragen aan twee van die doelen: Klimaatverandering aanpakken en Veilige en duurzame steden?

 Download presentaties  Lees het verslag>>

  Zet in uw agenda

  Woensdag 21 februari 2018
  17:30 - 20:30
  VVM Bureau
  Arthur van Schendelstraat 758 
   3511 MK, Utrecht

Tijdens het VVM Café zal Paul Peeters van het NHTV Breda Centre for Sustainability, Tourism and Transport de resultaten van zijn promotieonderzoek presenteren. Hij heeft een groot aantal groeiscenario’s voor de luchtvaart en het toerisme doorgerekend op de toename van de CO2-emissie en de mogelijkheden om die te verminderen.

In het Regeerakkoord is een nieuwe luchtvaartnota aangekondigd. Deze nota zal naar verwachting ook ingaan op de thema’s klimaat en duurzame ontwikkeling. In hoeverre kan milieueffectrapportage een bijdrage leveren aan de besluitvorming over de toekomst van een duurzame luchtvaart in Nederland?

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Tijdens het VVM Café zal Paul Peeters van het NHTV Breda Centre for Sustainability, Tourism and Transport de resultaten van zijn promotieonderzoek presenteren. Hij heeft een groot aantal groeiscenario’s voor de luchtvaart en het toerisme doorgerekend op de toename van de CO2-emissie en de mogelijkheden om die te verminderen.

Aansluitend zal Leon Adegeest van de Stichting HoogOverijssel ingaan op de implicaties van Lelystad Airport voor de kwaliteit van de leefomgeving en het MER. Het MER Lelystad Airport bevat onjuistheden en is onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen. Daarnaast nemen de klachten over geluidhinder door Schiphol toe in verschillende Noord-Hollandse gemeenten. Door deze ontwikkelingen is de vraag actueel of een strategische milieueffectrapportage een bijdrage kan leveren aan een zorgvuldige besluitvorming over de toekomst van een duurzame luchtvaart in Nederland? 

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Introductie door sectie Milieueffectrapportage

18:05 Paul Peeters over scenario’s luchtvaart, toerisme en klimaat

18:45 Leon Adegeest over Lelystad Airport, leefomgeving en het MER

19:15 Vragen en discussie met zaal

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde VVM Café

 

  Tarieven & aanmelden

Aanmelden

Vroegboektarief (t/m 31 januari)

€ 15,-- VVM-leden

Regulier tarief 

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,-- VVM-leden
€   9,-- Student, niet lid
€ gratis  Studentlid of recent afgestudeerd lid

Broodjespakket (te reserveren tot 19 februari)

€    9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes
Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van dit VVM Café is in handen van de VVM Sectie M.E.R.

  Delen:

  Twitter mee via #VVMCafe @VVMbureau 
Download de flyer
Deel het Facebookevent