VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Voedsel en bodem traktor - CC0 Paul van der Velde via Pxhere
 

De rol van de bodem in ons voedselsysteem

VVM Café

Zowel de plantaardige als de dierlijke producten in onze voeding, komen grotendeels voort uit teelten in en op de bodem. Daarbij biedt de bodem de fysieke locatie, bepaalt de mogelijkheden voor vochtopname en levert vele nutriënten, al dan niet door bemesting toegevoegd.

 Download presentaties 

 

  Zet in uw agenda

  woensdag 23 januari 2019
  17:30 - 20:30
  VVM Bureau,
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Een gezonde bodem met een grote diversiteit aan bodem organismen is essentieel voor goede gewasgroei, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Aan de andere kant kan, een te sterke belasting van de bodem door intensieve landbouw, leiden tot verlies aan bodemkwaliteit. Door verdichting kunnen er minder groeimogelijkheden voor planten zijn en kan de waterhuishouding van de bodem verstoord raken. Door verlies aan nutriënten in de bodem kan zowel de hoeveelheid als de kwaliteit en voedingswaarde van de geproduceerde gewassen minder worden. Mogelijk verlies aan bodem-biodiversiteit kan, zowel de groei als de bescherming tegen ziektes in gevaar brengen.

Op deze bijeenkomst in de reeks “Ons voedselsysteem, duurzaam en gezond” willen we de rol van de bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem bespreken. Na een korte inleiding zullen we eerst kijken naar de effecten van de voedselproductie op de bodem-kwaliteit. Daarna willen we bekijken wat er nodig is om die negatieve effecten terug te dringen. Tenslotte gaat het om de vraag hoe we in de toekomst de voedselproductie moeten sturen om ook op langere termijn voldoende hoogwaardig voedsel te kunnen produceren. We zullen hierbij onder andere ingaan op het belang van kringloop/circulaire landbouw voor het zeker stellen van een gezonde bodem.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Opening en inleiding door Joop Kleibeuker van de sectie Voedsel & Landbouw 

18:05 Analyse van de effecten van voedselproductie op de bodem kwaliteit (fysiek, chemisch, biologisch) door Pierre del Castilho (AES Analytical & Environmental Services)

18:30Wat is nodig om die negatieve effecten terug te dringen en de bodemdiensten te herstellen? Er is verandering nodig: opties voor landbouw en voedselproductie die bodemkwaliteit herstellen/ontzien/ verbeteren

18:35   Akkerbouw: Janjo De Haan (WUR)
- Wat kun je doen aan bewerking t.b.v. bodem en opbrengst; kwantitatief, niet kwalitatief.
- Combinatiegrondbewerking, vruchtwisseling, bemesting, gewasbescherming, water ; voor alle vier verschillende opties
- Op de lange termijn; opbrengsten en effecten op de bodem chemisch fysisch, biologisch; diensten.
- Wil je maximaal rendement op je andere bodemdiensten, dan kan dat van invloed zijn op je soorten teelt; granen en grassen laten meer koolstof achter. Zorgen voor minder uitwisseling; dus probleem met intensieve vruchtwisseling;
- Probleemveroorzakers: uien en bollen

18:55  Kringlooplandbouw in melkveehouderij en andere natuur-inclusieve systemen: Jelleke de Nooy 
           - Hoe het bodem-plant-dier systeem werkt als complex natuurlijk systeem;
           - Hoe die kringloop uitgaat van een gezonde bodem, en er aan toevoegt
           - Hoe de gezonde bodem bijdraagt aan gezondheid dier en mens

19:15 Discussie o.l.v. Joop Kleibeuker

19:45   Sluiting, tijd om bij een drankje verder te praten

 

  Delen

  Twitter mee via #VVMCafe @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief t/m 31 december

€ 15,-- VVM-leden

Regulier

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,--  VVM-leden
€ 9,-- Studenten, niet lid (voltijd)
gratis    Studentlid of recent afgestudeerd lid (voltijd)

Broodjespakket (te reserveren tot 21 januari)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM sectie Voedsel & Landbouw en de sectie Bodem.