VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW VK Plastic mulch near merstone isle of wight CC by SA 4.0 mypix @Wikicommons

Duurzame toekomst voor voedsel én biodiversiteit

VVM Café

De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het versterken van die wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woensdagavond 15 november. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor de rol van de financiële sector bij het stimuleren van duurzame initiatieven in het bedrijfsleven. 

datum: woensdag 15 november 2017
tijd: 17:30-20:30 uur

 Download presentaties Download het verslag Wieke Bonthuis

De relaties tussen voedsel en biodiversiteit zijn complex. In publicaties ligt de focus op landgebruik en andere effecten van de landbouw op het ‘milieu’. Als eindpunt in milieueffectstudies blijft biodiversiteit nog moeilijk te kwantificeren. De landbouw is echter ook in hoge mate afhankelijk van biodiversiteit. Niet voor niets is er een groeiende aandacht voor bijvoorbeeld ecosysteemdiensten en het belang van bestuivers voor de voedselvoorziening.

De snelle toename van de wereldbevolking stelt nog eens extra eisen aan onze voedselproductie in relatie tot biodiversiteitherstel. Denk aan het verminderen van de consumptie van dierlijke producten, het regionaal sluiten van kringlopen en het beter benutten van de bodem als natuurlijke hulpbron. In de daarmee samenhangende opgaven voor overheden en bedrijfsleven speelt de financiële sector een sleutelrol.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de VVM-sectie Biodiversiteit en de VVM-sectie Voedsel en Landbouw in het kader van de VVM-serie onder de titel “Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond”. De introductie vond plaats als VVM-Café op 19 april. Ckees van Oijen, lid van beide VVM-secties, treedt op als avondvoorzitter.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
18:00 Introductie door Ckees van Oijen
18:05 Presentatie Mondiale relaties tussen Voedsel, landbouw en biodiversiteit" door Henk Westhoek (PBL) 
18:25 Presentatie "de Kennisagenda biodiversiteit" door Koos Biesmeijer (Naturalis) 
18:45 Presentatie "de Kennis- en Innovatieagenda Agri&Food" door Geert van der Peet (WUR) 
19:05 Presentatie "Indicatoren om duurzame investeringen te beoordelen" door Piet Sprengers (ASN)
19:25 Reactie op presentaties door & vragen en discussie onder leiding van Jacomijn Pluimers (WNF)
20:00 Afronding en netwerkborrel
20:30 Einde VVM Café
locatie:

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht

kosten (incl.BTW): Vroegboekkorting
t/m 1 nov 2017
VVM–leden € 15,13
Regulier
na 1 nov 2017

VVM–leden € 23,60
Niet leden € 47,80
Studentleden en recent
afgestudeerde leden gratis
Studenten € 9,08

broodjes excl. BTW:

€9,08 (2 broodjes + fruit p.p.)
broodjespakket uitsluitend te reserveren tot 13 november a.s.
via uaerub.[antispam].@vvm.info

voorwaarden: 

Bij annulering na 8 november a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. 

organisatie: VVM Sectie Biodiversiteit (BIO) en VVM Sectie Voedsel en Landbouw (VO)
delen:

Download en verspreid de flyer

Twitter mee via #VVMCafe

Deel het Facebook Event en geef daar ook aan of je gaat komen.

Deel en like onze LinkedIn update.

 |  |