VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Transitie vlinder - CC0 Viral Speed via Pixabay

Duurzaamheidstransitie als waardentransitie; een morele revolutie?

 

VVM Café

De transitie naar duurzaamheid vraagt niet alleen om technische, institutionele en economische systeemveranderingen, maar ook om culturele en morele aanpassingen. We moeten naar een ‘nieuw normaal’.

  Zet in uw agenda

  woensdag 25 september 2019
  18:00 - 20:30 (inloop vanaf 17:30)
 VVM Bureau, Utrecht Community (UCo)
 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

In eerdere bijeenkomsten hebben we geïnventariseerd welke waarden richtinggevend (moeten) zijn. In deze bijeenkomst willen we nagaan welke waarden uit het ‘huidige normaal’ minder gewicht zouden moeten krijgen en welke waarden juist aan gewicht moeten winnen: een herwaardering van onze huidige waarden. Of hebben we zelfs geheel nieuwe waarden nodig? Daarbij gaan we ook in de op vraag hoe zo’n verschuiving verloopt en welke rollen individuele en collectieve moraliteit daarbij spelen.

Na een prikkelende inleiding gaan we met elkaar in gesprek; met de zgn. X-curve van DRIFT gaan we deze waardentransities zichtbaar maken en ervaren.

Femke Merkx werkt als zelfstandige aan het faciliteren van een betere samenwerking tussen kennis, beleid en praktijk in de context van grote maatschappelijke vraagstukken (kenniscocreatie). Daarnaast is zij senior coach bij KlimaatGesprekken. Deze organisatie heeft als missie klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de klimaatpsychologie. Femke zal een van de gespreksgroepen leiden.

Stan Frijters van de Aeres Hogeschool Wageningen doet onderzoek naar de implementatie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Hij heeft daartoe in praktijkgericht onderzoek ontwerpcriteria voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling  uitgewerkt. Bovendien heeft hij een stappenplan voor de ‘Whole School Approach’ voor Duurzame Ontwikkeling uitgewerkt. In beide is een dialoog over waarden en hun consequenties een belangrijk element.

Afgesloten wordt met een reflectie van een teamlid binnen het ministerie van I&W dat werkt aan een nieuwe Milieuvisie.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee

18:00 Inhoudelijk programma met Femke Merkx en Stan Frijters:

  • Korte introductie over waardentransitie en de X-curve van DRIFT.
  • Gesprek in kleine groepen over de waardentransitie: waar staan we, als het om waarden gaat? Wat zou je willen veranderen? Hoe zou dat kunnen worden gerealiseerd?
  • Plenair: conclusies trekken.
  • Reflectie van een lid van het team van I&W dat werkt aan een nieuwe Milieuvisie.

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde

 


Femke Merkx, Stichting Klimaatgesprekken  @FemkeMerkx


Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen

  Delen

  Twitter mee via #VVMCafe #waardentransitie @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief t/m 7 september

€ 15,-- VVM-leden
€ 15,-- NVON-leden (per mail aanmelden)

Regulier tarief vanaf 8 september

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,-- VVM-leden
€ 25,-- NVON-leden (per mail aanmelden)
€   9,--   Studenten, niet-lid (voltijd)
Gratis     Studentleden (voltijd) en recent afgestudeerde leden

Broodjespakket (te reserveren tot 23 september

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Secties Ethiek en Milieufilosofie en Natuur- en Milieueducatie.