VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Transitie Vlinder

Duurzaamheidstransitie als waardentransitie; een morele revolutie?

 

VVM Café

De transitie naar duurzaamheid vraagt niet alleen om technische, institutionele en economische systeemveranderingen, maar ook om culturele en morele aanpassingen. We moeten naar een ‘nieuw normaal’.

  Zet in uw agenda

  woensdag 25 september 2019
  18:00 - 20:30 (inloop vanaf 17:30)
 VVM Bureau, Utrecht Community (UCo)
 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

In eerdere bijeenkomsten hebben we geïnventariseerd welke waarden richtinggevend (moeten) zijn. In deze bijeenkomst willen we nagaan welke waarden uit het ‘huidige normaal’ minder gewicht zouden moeten krijgen en welke waarden juist aan gewicht moeten winnen: een herwaardering van onze huidige waarden. Of hebben we zelfs geheel nieuwe waarden nodig? Daarbij gaan we ook in de op vraag hoe zo’n verschuiving verloopt en welke rollen individuele en collectieve moraliteit daarbij spelen.

Na een prikkelende inleiding gaan we met elkaar in gesprek; met de zgn. X-curve van DRIFT gaan we deze waardentransities zichtbaar maken en ervaren.

Afgesloten wordt met een reflectie van een teamlid binnen het ministerie van I&W dat werkt aan een nieuwe Milieuvisie.

Nadere informatie volgt binnenkort.

Voorlopig programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee

18:00 Inhoudelijk programma volgt binnenkort

19:30 Netwerkborrel

20:30 Einde

 

  Delen

  Twitter mee via #VVMCafe #waardentransitie @VVMbureau
Download de flyer

Tarieven

Vroegboektarief t/m 7 september

€ 15,-- VVM-leden
€ 15,-- NVON-leden (per mail aanmelden)

Regulier tarief vanaf 8 september

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,-- VVM-leden
€ 25,-- NVON-leden (per mail aanmelden)
€   9,--   Studenten, niet-lid (voltijd)
Gratis     Studentleden (voltijd) en recent afgestudeerde leden

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Secties Ethiek en Milieufilosofie en Natuur- en Milieueducatie.