VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 23 november

Locatie: Kasteel Westhove, Oostkapelle

 

08:30   Inleiding op thema-excursies (Terra Maris) in de 5 groepen o.l.v. studenten (Hogeschool Zeeland). Thema’s hebben relaties met de meegebrachte vraagstukken en/of Zeeuwse speerpunten (intekenen vooraf):

  1. Zilte teelten Wolphaartsdijk / visserij Goes
  2. Recreatie / Veere, vestingstadje
  3. Watermanagement / retentiegebied Ooster- / Westerschelde / Klimaatfonds
  4. Energie: windmolenpark / getijdenenergie
  5. Veranderingen in aquatische biologie na afsluiting zeegaten / Veerse meer

12:00   Deltawerken, Neeltje Jans; gezamenlijke afsluiting
aansl. lunch ter plekke
aansl. terug naar Oostkapelle 

14:30   Educatie over behoud en duurzaam beheer van complexe ecosystemen in het eigen gebied, door ... (Wallonië of Luxemburg)

15:00   Bouwstenen voor de 5 'regionale' vraagstukken; keuze uit 4 workshops van één uur (iedereen kiest twee workshops) op verschillende locaties:

  • Cursus didactiek voor jongeren, door Marit de KoningWoesteLand Academie
  • Klimaatverbond en Kinderklimaattop, door Petra Lettink en Cindy Gronouwe
  • Jongeren voorbereiden op maatschappelijke participatie in tijden van risico's en onzekerheid, door Anne Michiels van KessenichGemeente Haarlem
  • Transities: iedere stem telt, bottom op én vanaf de top, door Christiaan Hogenhuis (Stichting Oikos)

17:00   Vervolg gesprekken in de 5 groepen: verwerking van bruikbare elementen voor eigen vraagstuk uit film, excursies en middagprogramma

18:00   Borrel 

19:00   Zeeuws diner (vissig en ziltig) in Stayokay

21:00   Culturele avond met eigen inbreng