VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 22 november

Locatie: Provinciehuis Zeeland, Middelburg

 

Ochtend   Registratie

12:30   Lunch

13:30   Opening conferentie door dagvoorzitter (NL) en Thomas Antoine (mogelijk), secretaris-generaal Benelux

13:45   Verwachtingen van deze conferentie, welkomstwoord door de Nederlandse delegatie van de werkgroep

15:55   Speerpunten van Zeeland op gebied van duurzaamheid, recreatie, teelten en beheer van het kustecosysteem, door gedeputeerde Ben de Reu

14:15   Noodzaak van energietransitie; samenwerking tussen samenleving, overheid, bedrijven, door Ruud Koornstra (Nationale Energiecommissie)

14:45   Pauze

15:15   Pedagogiek/didactiek in onzekere tijden: bouwstenen voor educatie/onderwijs over duurzaam beheer van kwetsbare ecosystemen (mede op basis van de vraagstukken uit de 5 BNL-gewesten), door Rebekah Tauritz

16:15   Thematische gesprekken in 5 groepen (NL, Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Luxemburg) over de meegenomen vraagstukken (incl. toepassing van de ‘Eupensleutels’, doelgroepspecifieke educatieve voorstellen/bewustwordingsaspecten door het gewest). Vaststellen op welke vragen er tijdens de conferentie naar antwoorden wordt gezocht

17:15   Eerste plenaire bespreking van voorlopige resultaten

17:45   Borrel

19:30   Diner in Middelburg

21:00   Film: Before the flood of Down to Earth, aansl. discussie o.l.v. Izzy (in Oostkapelle)

22:30   Transfer naar hotelaccommodatie(s)