VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 24 november

Locatie: Kasteel Westhove, Oostkapelle

 

09:00   Klimaatvraagstuk vanuit mondiaal perspectief, door Max van Deursen (VN-jongerenvertegenwoordiger duurzaamheid)

  • Wat is de rol van educatie om dit complexe, grensoverschrijdend vraagstuk aan te pakken?
  • Wat kan de VN op dit gebied betekenen, en wat jongerenorganisaties?
  • Waar liggen de grootste educatieve uitdagingen voor de toekomst?

09:45   Complexiteit en onzekerheid in bestuur en participatie in een energieke samenleving, door Jitske van Popering-Verkerk (Erasmus Universiteit)

10:15   Bewerken in de themagroepen van de eigen voorstellen tot concrete plannen voor eigen land/regio

  • Nieuwe educatievormen (zie inbreng van diverse sprekers).
  • Samenwerking met onverwachte intermediairen (zie ‘Eupensleutels’ en inleiding Van der Steen).
   N.b.: Koffie / thee tijdens de werkzaamheden

11:30   Eindpresentaties door vertegenwoordigers van de groepen; bevraging door de dagvoorzitter over concrete voornemens in de 5 Beneluxregio's

12:30   Korte evaluatie; o.l.v. de dagvoorzitter

13:00   Individuele reflectie op de uitkomsten van de conferentie en persoonlijke mogelijkheden voor de eigen werksituatie

13:30   Lunch

14:15   Vertrek

Voor geïnteresseerden uit de 3 landen: gesprek over op te zetten gemeenschappelijk project. Mogelijke output: publicatie met bouwstenen voor sociaal en onderwijsleerplan. Of: leerlijn voor het thema ‘Complexe, mondiale vraagstukken en de (on)mogelijkheden van educatie en onderwijs’.