VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 24 november

Locatie: Kasteel Westhove, Oostkapelle

 

09:00   Klimaatvraagstuk vanuit mondiaal perspectief, door Max van Deursen (VN-jongerenvertegenwoordiger)

    • Wat is de boodschap c.q. de rol van educatie om dit complexe, grensover-schrijdende vraagstuk aan te pakken?
    • Welke rol kan de VN op dit gebied spelen?
    • Waar liggen de grootste educatieve uitdagingen voor de toekomst?

09:30   Complexiteit en onzekerheid in bestuur en participatie in een energieke samenleving, door Martijn van der Steen (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)

10:00   Bewerken in de themagroepen van de eigen voorstellen tot concrete plannen voor eigen land/regio

    • Nieuwe educatievormen (zie inbreng van diverse sprekers).
    • Samenwerking met onverwachte intermediairen (zie ‘Eupensleutels’ en inleiding Van der Steen).

11:00   Pauze

11:30   Eindpresentaties door vertegenwoordigers van de groepen; bevraging door de dagvoorzitter over concrete voornemens in de 5 Beneluxdelen

12:30   Lunch

 

13:15   Persoonlijke visievorming op de eigen mogelijkheden van educatie rond complexe, mondiale duurzaamheidsvraagstukken

13:30   Evaluatie en voornemens in de Beneluxdelen

14:30   Vertrek

Voor geïnteresseerden uit de 3 landen: gesprek over op te zetten gemeenschappelijk project. Mogelijke output: publicatie met bouwstenen voor sociaal en onderwijsleerplan. Of: leerlijn voor het thema ‘Complexe, mondiale vraagstukken en de (on)mogelijkheden van educatie en onderwijs’.