VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma (met presentaties)

 Download de presentaties hier

 

10:00 Welkom
Dhr. Han Weber, lid Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland

 

 

 

 

10:15

AMvB's
Prof. dr. Ben Schueler, raadslid bij de Raad van State (bestuursrechtspraak) en hoogleraar bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Utrecht

10:45

Relatie Omgevingswet en participatie
Prof. dr. Andries van den Broek, senior wetenschappelijk medewerker SCP en auteur van "Niet buiten de burger rekenen!"

11:45

Deelsessies ronde A:

 1. Omgevingswet voor dummies  --  Renée Lameijer  |  Sandra Anzion
 2. Het Omgevingsbesluit  --  Jitske Brommet  |  Valerie van 't Lam
 3. Besluit Bouwwerken leefomgeving  --  Frederike Brouwer  |  Henry de Roo
 4. Visie en ambitiebepaling op de Omgevingswet door overheden  --  Ernst Koperdraat
 5. Omgevingsvisie en omgevingsplan: een onlosmakelijke combinatie  --  Rick Keim  |  Harry Bottenberg
 6. Digitaal Stelsel Omgevingswet  --  Joyce de Jong
 7. Kansen en valkuilen voor de bodem in de Omgevingswet  --  Michiel Gadella |  Roelof Westerhof  |  Marloes Luitwieler
 8. Vergunningverlening 2.0  --  Yolanda Waas
 9. Geluid en Omgevingswet: laatste stand van zaken  --  Arie den Breejen
 10. Omgevingsveiligheid via de dialoog  --  Jan Heitink |  Anne Michiels van Kessenich
14:00

Deelsessies ronde B:

 1. Rol en betekenis AMvB's  --  Frans Tonnaer
 2. Besluit activiteiten leefomgeving  --  Katja Stribos  |  Monique Soeters
 3. Rechtsbescherming: nieuw elan of oude wijn in nieuwe zakken?  --  Aaldert ter Veen  |  Tjeerd van der Meulen  |  Daniella Nijman (link betreft artikel in Tijdschrift Omgevingswet)
 4. Voorbereiden op de Omgevingswet in de gemeente  --  Wim Tijssen  |  Peter Mulder
 5. Het omgevingsplan: wat is het en hoe werkt het?  --  Marco Lurks  |  Bert Rademaker
 6. Omgevingsdocumenten: digitaal in relatie tot juridisch bindend  --  Niek van den Berg  |  Albert Jan Meeuwissen
 7. Anders doen, anders denken  --  Albert de Vries  |  Hans Nuiver  |  Babette Porcelijn
 8. Digitalisering vergunningverlening onder de Omgevingswet  --  Marcel Tieman (presentatie wordt nog verwacht)
 9. Inspiratie voor inrichten openbare ruimte met de Omgevingswet  --  Reinier Kalt  |  Hans Smit
 10. De voetganger in de Omgevingswet  --  Joep Naber
15:15

Deelsessies ronde C:

 1. De omgevingswet komt eraan. Benieuwd welke skills je nodig hebt?  --  Martha Bleeker
 2. Besluit kwaliteit van de leefomgeving  --  Paul Pestman  |  Marga Robesin
 3. De Invoeringswet, schade op de schop  --  Jeroen Huijben  |  Frans Tonnaer (als coreferent)
 4. Omgevingsvisie, omgevingsplan en milieueffectrapportage  --  Mark Groen  |  Yoeri Schenau  |  Lettie Vaatstra
 5. Omgevingswet en de energietransitie  --  Hugo Priemus  |  Mariette Bilius
 6. Standaarden voor omgevingsdocumenten  --  Monique van Scherpenzeel
 7. Wet Natuurbescherming: vreemde eend in de bijt?!  --  Willem Lambooij  |  Eric van der Aa  |  Ckees van Oijen
 8. Activiteiten in plaats van inrichting  --  Harm Borgers (presentatie wordt nog verwacht)
 9. Gezondheid en omgeving: van normen naar waarden  --  Fred Woudenberg  |  Josine van den Bogaard
 10. Naar betere ondergrondse orde met omgevingsplannen  --  Paul van Riel