VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

DVDO 

 

 

 

 


Dag van de Omgevingswet 2019

 Do. 10 oktober 2019
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Utrecht, Utrecht

Deelsessies

Dag van de Omgevingswet 2019

Hieronder staan alvast de eerste deelsessies die bekend zijn. De komende periode worden deze aangevuld tot het complete aanbod. Op dit moment is er nog geen indeling per ronde bekend.

Uitklappen om meer te lezen over de deelsessies.

Laatste update: 20 mei 2019

Ervaar het zelf: gaan we straks echt anders werken?

Martha Bleeker  , Jong Leefomgeving, Mees Ruimte & Milieu
Juul Osinga  , Jong Leefomgeving, Aveco de Bondt

De aanleiding voor de Omgevingswet waren signalen uit de praktijk, het moet anders, eenvoudiger, beter! Minder regels en meer ruimte voor initiatiefnemers. De beoogde veranderingen weten we inmiddels goed uit te leggen, maar het blijft vaak nog erg theoretisch. Leidt de Omgevingswet echt tot ruimte voor initiatieven? Is de afwegingsruimte groter? Leidt participatie tot hogere kwaliteit van plannen en besluiten? Netwerk Jong Leefomgeving legt het voor aan initiatiefnemers uit de praktijk. Wat behouden we van onze huidige werkwijze en wat gaan we juist anders doen? In spelvorm gaan we tijdens deze sessie daar aan de hand van concrete praktijkcases mee aan de slag, zodat iedereen dit zelf kan ervaren.

 
Omgevingswet en leefbaarheid: Kansen voor fietsen en lopen

Wilma Slinger  , Tour de Force, CROW
Syb Tjepkema  , Gemeente Zwolle
Herbert Korbee  , Provincie Utrecht
Sietze Faber  , Gemeente Zwolle

De Omgevingswet integreert alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving en treedt in 2021 in werking. Vooruitlopend hierop werkt een groot aantal gemeenten en provincies op dit moment aan omgevingsvisies. Deze visies bieden concrete kansen om de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen te verbeteren. Het stimuleren van duurzame vervoerwijzen zoals de fiets en de voetganger in beweegvriendelijke en veilige leefomgeving kunnen hier in grote mate aan bijdragen. Daarbij gaat het om gezondheidsbevordering, schone lucht en een goede omgevingskwaliteit. Het nieuwe Omgevingswetstelsel geeft meer mogelijkheden in vergelijking met de huidige situatie om deze doelen te behalen. Wat te denken van een eigen vergunningstelsel ‘op maat’ in het Omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoolomgeving. Hier kan je onder het nieuwe stelsel specifieker zaken regelen zoals zwaar verkeer.

We dagen creatievelingen uit om in deze sessie een praktijkcase met ons uit te werken. Dit doen we nadat we eerst een beeld hebben gegeven van de instrumenten en de kansen die er liggen voor fietsen en lopen! Medewerking aan deze sessie wordt verleend door Wilma Slinger van CROW, Wegkapitein Tour de Force voor het thema ‘Omgevingswet, fietsen en lopen’ Syb Tjepkema en adviseurs Herbert Korbee en Sietze Faber. 

 
Oh, zit het zo!

Carolien Idema  , Provincie Utrecht
Fenna van Tol , Provincie Utrecht

Kenmerken, kaarten en actieve teksten zijn de ingrediënten voor een nieuwe manier van schrijven. De provincie Utrecht stelt gelijktijdig een samenhangend pakket van omgevingsvisie, omgevingsverordening en programma’s op. Slim gebruik maken van de DSO-standaarden is daarbij cruciaal: (r)evolutie in het schrijven van omgevingsbeleid en regels. In deze sessie ga je ook zelf aan de slag. 

 
Participatie in de Omgevingsvisie Utrecht Binnenstad/Centrum: drijfzand of vaste grond?

Frans Werter , Bureau de Steeg

‘Participatie’ is één van de kernbegrippen in de Omgevingswet. Dat geldt ook voor het instrument ‘omgevingsvisie’. Participatie: waar hebben we het dan over en waarom is het belangrijk? Wie ‘moeten’ eigenlijk participeren en hoe pakken we dat aan? Oude wijn in nieuwe zakken? Aan de hand van de casus omgevingsvisie voor de binnenstad van Utrecht bespreken we het participatieproces en de keuzes die we daar gemaakt hebben om samen met belanghebbenden het participatieproces vorm te geven. Leuk, toch? Maar hoe zit het dan met de rol van de gemeenteraad? Doen we wel voldoende aan verwachtingenmanagement richting stad en politiek? 

 
DNA voor de omgevingsvisie, wat betekent het natuurlijke systeem voor gezondheid?

Kees Broks, STOWA
Vincent Grond , GrondRR

Een aantal gemeenten, waterschappen, provincies en STOWA hebben in vijf pilots de mogelijkheden verkend en ervaring opgedaan met een aanpak waarin het ‘DNA van de omgeving’ centraal staat. Naast het karakter van een plek, staat DNA voor de specifieke condities van het landschap; de natuurlijke systemen van bodem, water, groen en klimaat. Daarnaast staat DNA voor de gebruikte methode ‘De Natuurlijke Alliantie’. In de pilot Oss / Den Bosch is gewerkt aan de betekenis van het regionale landschap voor het thema gezondheid. Aan de hand van een aantal doelen voor gezondheid zijn ontwikkelprincipes uitgewerkt. Na een korte introductie van deze principes en bespreking van ervaringen uit de pilots, wordt in een interactieve sessie in groepen de vertaling van deze ontwikkelprincipes voor het thema gezondheid naar de (eigen) fysieke omgeving op kaarten uitgewerkt.