VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk Geurcongres 2020

Laatste update: 29 januari 2020

  parallelsessies

Parallelsessies

A - Verspreidingsberekeningen: voorzitter André van Boheemen

  • Waar lopen de onderzoekers tegenaan? Wat zijn de problemen? Hoe zou dit kunnen worden verbeterd?

B - Verdieping van de omgevingswet op het deelgebied geur: voorzitter Frits van Arkel

C - Combi luchtwassers in de veehouderij: voorzitter Dimitri Lamers

  • Door Nico Ogink (WUR) en Fred Stouthart (ODZOB).

D - Houtstook en stankhinder: voorzitter Carla Anzion

  • Ronald de Vogel en Eric Feringa (beide adviseurs bij de STAB) geven een duo presentatie over het kennisdocument “Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren” van de STAB, waarin een voorstel wordt geformuleerd om geur als beoordeling voor overlast van houtrook te gebruiken.

E - Bepaling van de hedonische waarde: voorzitter Frans Vossen

  • De sessie start met een uitleg over de metingen van de hedonische waarde. Gevolgd door een discussie aan de hand van enkele tevoren geformuleerde stellingen. Vooral gericht op de vraag: wat moet er gebeuren om van hedonische metingen een gewaardeerd hulpmiddel te maken in plaats van de bron van kopzorg die het in de huidige situatie vaak is.