VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geuronderzoek: "Het zou zoveel beter kunnen"

Landelijk Geurcongres 2020

Sinds in 1995 het landelijk geurbeleid is vastgesteld is er nauwelijks meer ontwikkeling geweest op het gebied van geurmeetmethoden, verspreidingsberekeningen en versterken van het inzicht in dosis effect relaties voor de hinder. Bij de rijksoverheid is er geen ambitie om onderbouwend onderzoek te doen en verbeteringen te realiseren. Uitvoerende overheden en adviesbureaus roepen al jaren dat er veel gebrek aan kennis is waardoor problemen niet goed opgelost kunnen worden. Uitvoering geven aan het rijksbeleid is complex en verloopt moeizaam. Dat kost het bedrijfsleven en de overheden veel tijd en geld. Omwonenden die hinder ondervinden kunnen onvoldoende worden geholpen Wordt het 25 jaar later tijd om in actie te komen? Denk mee over de facetten van geuronderzoek die het verdienen om met prioriteit te verbeteren.

  Zet in uw agenda

    Di. 22 september 2020
   09:00 - 17:00
  HAS Hogeschool 
Onderwijsboulevard 221, 5223 DE 's-Hertogenbosch
Let op! Er is geen parkeergelegenheid bij deze onderwijsinstelling. De HAS is vlakbij het treinstation gesitueerd, wij adviseren u om met het openbaar vervoer te komen.

Programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Opening
door dagvoorzitter Berend Hoekstra (Tauw) en Joost van den Borne (Lector Healthy Farming, HAS Hogeschool)

09:45 "Geur: hoe is dit geregeld onder de Omgevingswet"
door Rommy Ytsma (RWS / Infomil)
Welke nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar zijn er te melden? Wat krijgen gemeenten en provincies nieuw op hun bordje op geurgebied als de Omgevingswet van kracht wordt?

10:15 "Vermindering geurhinder door de industrie"
door Robine Koning (Alco Energy Rotterdam)
Welke tekorten zijn er ervaren bij de geuronderzoeken en hoe zouden deze verbeterd kunnen worden? En wat zijn de effecten van die tekorten voor het bedrijfsleven?

11:00 Pauze

11:30 "Ervaringen van de overheid om geurhinder door de industrie te verminderen"
door Johan Voerman (DCMR)
Wat heeft de (regionale) overheid de afgelopen decennia geleerd van beleid en de uitvoering om geurhinder te verminderen? Ziet de DCMR nog een rol weggelegd voor de rijksoverheid?

12:00 "Ervaringen van een milieu-advocaat"
door Anna Collignon (Stibbe)
Wat kunnen overheden en onderzoekers leren van de jurisprudentie?

12:30 Afsluiting van de plenaire sessie door de dagvoorzitter

12:45 Lunch

13:45   Parallelsessies (parallelsessies A-E, keuze bepaald u bij ontvangst op 2 april)

  • A: Verspreidingsberekeningen
  • B: Verdieping van de omgevingswet op het deelgebied geur
  • C: Combi luchtwassers in de veehouderij
  • D: Houtstook en stankhinder
  • E: Bepaling van de hedonische waarde

15:00   Pauze

15:30   Debat met panel en stellingen

16:30   Afsluitende borrel

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van VVM Sectie Lucht.

Delen:

   Twitter mee via #Geurcongres2020
 Deel en like het Facebookevent
 Deel en like de LinkedIn Update

  Tarieven en aanmelden

Reguliere tarief (tot 31 augustus 2020):
€ 120,- VVM-leden
€ 220,-    Niet leden
€   17,50 Studentleden (voltijd)
€   27,50 Studenten, niet lid (voltijd)

Lastminutetarief (vanaf 1 september 2020):
€ 150,-  VVM-leden
€ 260,-  Niet leden
€  17,50   Studentleden (voltijd)
€  27,50   Studenten, niet lid (voltijd)

aanmelden

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).