VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 

Geurhinder: landelijk en lokaal

Landelijk Geurcongres 2018

Geuren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving. Vaak in aangename zin, maar regelmatig ook niet. Een belangrijk effect van ongewenste geur is hinder, variërend van ergernis tot slaapverstoring. Het congres ‘Geurhinder: landelijk en lokaal’ op 20 maart 2018 belicht de mogelijkheden om overlastsituaties te verminderen.

 Download presentaties

  Zet in uw agenda

  Di. 20 maart 2018
   09:00 - 17:00
  HAS Hogeschool 
Onderwijsboulevard 221, 5223 DE 's-Hertogenbosch

Uit grote landelijke hinderenquêtes door de jaren heen blijkt geur een belangrijke bron van hinder te zijn. In recentere ‘Gezondheidsenquetes’ van de GGD wordt ook naar omgevingsfactoren als geur en geluid gevraagd. Dit maakt het mogelijk om nu ook op gemeentelijk in plaats van op nationaal niveau een beeld van belangrijke geurveroorzakers te geven.

Tijdens het congres worden verschillende bronnen van geur besproken, zoals weg- en vliegverkeer, horeca, buren, landbouw en industrie, open haarden en BBQ en vuurkorven. Daarbij is ook oog voor de relatie met andere bronnen van hinder, bijvoorbeeld geluid of trillingen. Aan de hand van beide onderzoeksmethoden wordt vervolgens ingegaan op de mogelijkheden om hinder en slaapverstoring door geur te vóórkomen.

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van VVM Sectie Lucht.

Delen:

 Twitter mee via #Geurcongres2018
 Deel en like het Facebookevent
 Deel en like de LinkedIn Update

  Tarieven en aanmelden

Reguliere tarief (tot 6 maart 2018):
€ 120,- VVM-leden
€ 220,-    Niet leden
€   17,50 Studentleden
€   27,50 Studenten

Lastminutetarief (vanaf 6 maart 2018):
€ 150,-  VVM-leden
€ 260,-  Niet leden
€  17,50   Studentleden
€  27,50   Studenten

aanmelden

De kleine lettertjes
Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).