VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk Geurcongres 2018

Laatste update: 20 februari 2018

  Programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Opening
door dagvoorzitter Berend Hoekstra, Tauw

Ontwikkelingen in beleid en regels

09:45 Geur: van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet
door Rommy Ytsma, RWS / Infomil

Vernieuwingen in onderzoeksmethodieken

10:10 Proces en organisatie normalisatie geur
door Ton Hauzer, NEN

10:20 Monstername en analyse volgens de NTA 9065
door Frans de Bree, Buro Blauw

10:40 Meten van hedonische waarden volgens NVN 2818
door André van Boheemen, Witteveen+Bos

11:00 Pauze

11:30 Speerpunten bij het doen van geuronderzoek voor grip op hindersituaties
door Hugo van Belois, Van Belois Advies

11:50 Mogelijkheden en perspectieven om onzekerheden in geuronderzoek te verminderen
door Nico Ogink, WUR

Geur: uitdagingen voor ondernemers

12:10 Veehouderij en geur: consequenties voor en oplossingen door de boer
door Hans Huijbers, bestuurder ZLTO

12:30 Lunch

13:30 Parallelsessies ronde 1, elk 3 lezingen à 25 minuten. Keuze uit:
A - Grip op complexe geursituaties (deel 1) / casussen uit de praktijk
B - Geur en gezondheid
C - Ontwikkeling nieuwe instrumenten

14:45 Pauze

15:15 Parallelsessies ronde 2, elk 3 lezingen à 25 minuten. Keuze uit:
D - Grip op complexe geursituaties (deel 2) / inzet verschillende instrumenten
E - Geurbeleid: van lokaal tot buiten Europa
F - Houtrook en geurhinder
G - Geur en veehouderijen

16:30 Afsluitende borrel