VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk Geurcongres 2018

Laatste update: 8 februari 2018

  Ronde 1

A - Grip op complexe geursituaties (deel 1) / casussen uit de praktijk

 • Casus Roosendaal: De vergunning als preventieve maatregel? door Berend Hoekstra, Tauw
 • Casus Wijster: Het treffen van maatregelen bij hindersituaties door Frans van der Veen, gemeente Midden Drenthe
 • Casus Helmond: Rekening houden met cumulatie bij het formuleren van beleid door Frans de Bree, Buro Blauw


B - Geur en gezondheid

 • GGD Richtlijn geur en gezondheid: stappenplan voor beoordeling geursituaties door Tilly Fast, Fast Advies
 • Geurhinder en slaapverstoring door Ric van der Poll, RIVM
 • Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan de handreiking Wgv doet vermoedendoor Loes Geelen, Adviseur Gezonde Omgeving


C - Ontwikkeling nieuwe instrumenten

 • eNose metingen: grip op geurhinder (varkenshouderij) door Bianca Milan, Comon Invent
 • we-noses in de haven van Rotterdam door Imke Deibel (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Kansen voor de geurradar door Luc Verhees, Tauw
 • Dynamische atlas voor geurhinder Ortelium door Anouk Snik-van den Burg, Olfasense


  Ronde 2

D - Grip op complexe geursituaties (deel 2) / inzet verschillende instrumenten

 • Meer mogelijkheden met snuffelmetingen door Jos Teunissen, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Meerwaarde en hindernissen bij gebruik van elektronische neuzen door Hugo van Belois, Van Belois Advies
 • Papierdorp Eerbeek op slot: de TLO als sleutel naar een oplossing door Rein Bruinsma, RHDHV


E - Geurbeleid: van lokaal tot buiten Europa

 • Geurbeleid in de Zaanstreek door Yvonne van den Berg (met co-presentator Alex Beijers) Gemeente Zaanstad
 • Geurbeleid in Vlaanderen: een goed onderbouwde pragmatische aanpak door Gert de Bruyn, Odoro BVBA
 • Geurbeleid buiten Europa door Frans Vossen, Olfasense


F - Houtrook en geurhinder

 • Houtrook en Gezondheid. Waar staan we vier jaar na het congres? door Ewout Dönszelmann, ConcepD
 • Houtrook: ervaringen bij gemeenten in Zuid-Holland Zuid door Marjolein Schipper, OZHZ
 • Toetsing van houtstookoverlast op basis van geur door Jan Dirk Dingemanse, Buro Blauw


G - Geur en veehouderijen

 • Casus: Varkenshouderij door Toon van Elst, Olfascan
 • Lezing door Joost van der Ree, Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
 • Stromingsleer in de verschillende stalontwerpen en gevolgen voor de berekende geurhinder door Dimitri Lamers, HAS Milieukunde