VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk Geurcongres 2020

Laatste update: 29 januari 2020

  Voorlopig programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Opening
door dagvoorzitter Berend Hoekstra, Tauw

09:45 "Geur: hoe is dit geregeld onder de Omgevingswet"
door Rommy Ytsma, RWS / Infomil
Welke nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar zijn er te melden? Wat krijgen gemeenten en provincies nieuw op hun bordje op geurgebied als de Omgevingswet van kracht wordt?

10:15 "Vermindering geurhinder door de industrie"
door Robine Koning, Alco Energy Rotterdam
Welke tekorten zijn er ervaren bij de geuronderzoeken en hoe zouden deze verbeterd kunnen worden? En wat zijn de effecten van die tekorten voor het bedrijfsleven?

11:00 Pauze

11:30 "Ervaringen van de overheid om geurhinder door de industrie te verminderen"
door Johan Voerman, DCMR
Wat heeft de (regionale) overheid de afgelopen decennia geleerd bij het beleid en de uitvoering om geurhinder te verminderen? Ziet de DCMR nog een rol weggelegd voor de rijksoverheid?

12:00 "Ervaringen van een milieu-advocaat"
door Anna Collignon, Stibbe
Wat kunnen overheden en onderzoekers leren van de jurisprudentie?

12:30 Afsluiting van de plenaire sessie door de dagvoorzitter

12:45 Lunch

13:45   Parallelsessies ronde 1 (parallelsessies A-E)

15:00   Pauze

15:30   Parallelsessies ronde 2 (parallelsessies A-E)

16:45   Afsluitende borrel