VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Groen Gebouw CC by SA 2.0 wonderlane via flickr

GEANNULEERD Circulaire Economie en Natuurlijk Kapitaal in de praktijk van ons allemaal!

LET OP: dit Kenniscafé deel 2 is GEANNULEERDGroen gebouw

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie zijn niet meer uit ons leven weg te denken. In dit tweede kenniscafé reikt de VVM-sectie Duurzaam Ondernemen, i.s.m. de secties Afval en Biodiversiteit, MVO Nederland en Futureproof.Community, concrete handvatten aan voor het benutten van Natuurlijk Kapitaal.

  Zet in uw agenda

  Donderdag 19 april 2018
  16:00 - 20:00
  VVM Bureau
  Arthur van Schendelstraat 758 
   3511 MK, Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

In een actieve werksessie werkt u samen met de aanwezige deelnemers aan een praktische shortlist van aandachtspunten waarmee je zelf in je eigen werkomgeving aan de slag kunt. Tevens biedt deze bijeenkomst weer de mogelijkheid om ideeën op te doen c.q. onderwerpen te agenderen voor het derde kenniscafé (september 2018). 

Over de kenniscafés Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

Circulaire economie CC by SA 4.0 mkorver65 via wikicommonsDe onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Elke organisatie, elke burger wordt veelvuldig geïnformeerd over de eindigheid van onze natuurlijke bronnen. Berichten over duurzame, groene energie, minder verspilling, meer hergebruik van producten, componenten of materialen en dergelijke komen dagelijks bij ons binnen.

In kenniscafé deel 1 is een begin gemaakt met het uitdragen en uitwisselen van kennis en ideeën over Natuurlijk Kapitaal en biodiversiteit in de beweging naar een Circulaire Economie. Deze onderwerpen werden onder de noemers biomimicry (Bowine Wijffels, Nature Wise) en ecomimicry (Douwe Jan Joustra, CANDA Foundation) in een meer algemene setting toegelicht. Vervolgens is daar in werkgroepen nader over gediscussieerd en gebrainstormd.

Kenniscafé deel 2

Inspiratie wordt verzorgd door enkele aansprekende bedrijven die al stappen hebben gezet op dit vlak. Aan de hand van de concrete voorbeelden volgt vervolgens een verdiepingsslag. In een actieve werksessie werkt u samen met aanwezige deelnemers en presenteren we aan het eind een praktische shortlist van aandachtspunten om in de eigen werkomgeving mee aan de slag te gaan. Tevens biedt deze bijeenkomst weer de mogelijkheid om ideeën op te doen c.q. onderwerpen te agenderen voor kenniscafé deel 3 in september 2018.

Meld u aan!

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan deze bijeenkomst op 19 april op het VVM-bureau in Utrecht. Wij willen u tevens vragen om relaties die actief zijn op het gebied van innovatie en lerende organisaties aan te sporen zich eveneens aan te melden of aan ons kenbaar te maken zodat de VVM hen kan uitnodigen.

Programma

16:00 Ontvangst met koffie/thee

16:15 Welkomstwoord

16:20   Sprekers vanuit de praktijk: 
Bijna volledig circulair bedrijf; van afvalwater naar proceswater en biogas, en welke problemen komen daarbij op je pad, door Walter Hulshof (Industriewater Eerbeek)
Zonder het onderhouden van ons Natuurlijk kapitaal is er geen circulaire economie mogelijk, door Rudi Daelmans (Tarkett waar Desso onderdeel van is)            

17:00 Denkpauze

17:15   Werksessie (verrassende werkvorm; details volgen)
Voor de werksessie kunnen deelnemende bedrijven nog verzoeken indienen. Waarom is men gaan nadenken over Circulaire Economie en Natuurlijk Kapitaal? Wat heeft men daartoe aan initiatieven genomen? Met welke hobbels / drempels / praktijkfrustraties wordt men geconfronteerd?

18:15 Pauze met broodjes

18:45   Resultaten delen met koppeling naar de praktijk

19:30 Successen vieren tijdens netwerkborrel (tot 20:00/20:30)

 

  Tarieven & aanmelden

Aanmelden

Vroegboekkorting t/m 9 april 

€ 65,00 Reguliere deelnemers
€ 42,50 VVM-leden

Regulier

€ 85,00 Reguliere deelnemers
€ 49,50 VVM-leden
€   9,00 Studentleden

De kleine lettertjes
Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Duurzaam Ondernemen, i.s.m. Secties Afval en Biodiversiteit

  Delen:

  Twitter mee via@VVMbureau #kenniscafe
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post