VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief December 2016

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar ruim 1600 leden. Maak voor € 65,- een half jaar kennis met de VVM voor een half jaar en neem een proef­lidmaatschap.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

Afsluiting van het jaar & sluiting bureau

We mogen dit jaar weer bijna afsluiten. Daarbij kijken we terug op een druk en succesvol jaar. Het VVM bureau zal dan ook van een welverdiende vakantie genieten van 21 december tot en met 9 januari. Vanaf 10 januari staan wij u weer graag te woord. We wensen u dan ook alvast fijne feestdagen en een goed nieuwjaar toe!

Winnaars Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2016 bekend!

Op 17 november zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaars van de Rachel Carson Milieuscriptieprijs bekend gemaakt. Aagje van Meerwijk studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is de winnaar van de WO-prijs. Anne-Marie van Noord studeerde aan de HAS Hogeschool en heeft de HBO-prijs gewonnen. In het nieuwsbericht vind je de uitslag en enkele artikelen erover. Lees meer>>

Congresbundel Dag van de Omgevingswet

12 december verschijnt de congresbundel van de Dag van de Omgevingswet. Eind van de dag is de bundel te downloaden via de VVM-website. De bundel is te bestellen via uaerub.[antispam].@vvm.info. Vermeld uw naam en adres in de mail. U krijgt de bundel opgestuurd, als wij de betaling van € 12,50 incl. BTW en verzendkosten hebben ontvangen op rekeningnummer IBAN NL 18 TRIO 0390 5393 68. Vermeld in het onderwerpveld uw Naam en Bundel DVDO2016. Lees meer>>

Advertorial

Onderzoek BusinessModellen Circulaire Economie

Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen, start een nationaal onderzoek naar de circulaire economie. Met de verkregen inzichten kunnen nieuwe business- en verdien­modellen ingericht worden. Streven is dat er daardoor geen waarde meer verloren gaat. Grondstoffen komen terug in de keten en zijn de basis voor werk, producten en verdiensten. Samenwerken om samen waarde te creëren. Zet de eerste stap en vul de enquête in!

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Peter van der Laak heeft een aantal nieuwe columns geschreven voor de blog van JS Consultancy en Binnenlands Bestuur met de titels: "Omgevingswet noodzaakt tot discussie over planning dilemma's", "De metropool is niet dé oplossing voor duurzame verstedelijking" en "Wie is straks aansprakelijk voor klimaatschade?" Lees meer>>
  • VVM was in het nieuws met een artikel over Future Green City, in het Stadswerk Magazine. Lees meer>>
  • Jan Juffermans, VVM-lid, schreef met Hans Lykjema een artikel over het bevolkingsbeleid. Lees meer>>
  • VVM-lid Ernestine Elkenbracht, schreef een opinieartikel over de Slimme meter die in verkorte versie in het AD verscheen. Lees meer>>

ENEP

De ENEP-newsflash nr 51 staat weer online! Met onder andere: 'UN climate change COP22 conference gets underway in Marrakech' en 'Restoring European rivers and lakes in cities improves quality of life'. Lees newsflash 51>>


Advertorial

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Weet u de meest actuele natuurwetgeving correct toe te passen? Na afloop weet u alles over: • De systematiek van soorten- en gebiedsbescherming onder natuurwetgeving; • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures; • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in natuurbeschermingsrecht; • Incl. laatste actualiteiten Wet natuurbescherming en doorkijk naar omgevingswet. Vorige edities gemiddeld beoordeeld met 8,9! Meer informatie

 

VVM activiteiten

Milieu & Straf - deel 1: Strafrechtelijke versus bestuursrechtelijke handhaving van het milieurecht

Juridisch Café |
7 december | 16:30 - 20:00 | VVM bureau | Utrecht

De afgelopen jaren hebben milieutoezichthouders en –handhavers meer strafrechtelijke mogelijkheden gekregen. Daarnaast lezen we steeds meer over milieucriminaliteit. Dit is genoeg reden voor twee juridische cafés over 'Milieu & Straf'. Deze avond is deel 1.

Meer info & aanmelden >>

Waterkwaliteit onder druk door onkruidbestrijding

VVM Café |
18 januari | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

Gewasbeschermingsmiddelen vormen nog steeds een probleem voor de waterkwaliteit. Nieuw beleid gaat dit tegen, ook met het oog op onze drinkwatervoorziening, maar het is de vraag of dit voldoende gaat helpen. Dit VVM Café zet de feiten op een rij en presenteert oplossingen.

Meer info & aanmelden >>

Milieulobby voor de Tweede Kamer

VVM Café |
15 februari | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

De Tweede Kamer debatteert regelmatig over milieu en duurzaamheid, onder meer in het kader van nieuwe wetgeving en actualiteit. Voorafgaand hieraan laten veel politieke partijen zich informeren. Deels via onderzoek, maar ook door lobby. Dit VVM Café gaat in op de milieulobby.

Meer info & aanmelden >>

Nationaal Energie Debat

Debat |
9 maart | avond | centraal in Nederland

Het energiedebat gaat in op de vraag of de energietransitie gebaat is bij meer centrale of meer decentrale aansturing.

Meer info volgt zo spoedig mogelijk

Gezonde woning en buurt in een veranderend klimaat

VVM Café |
15 maart | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

Plensbuien met wateroverlast en hitte-eilanden in woongebieden bij warm weer beïnvloeden onze gezondheid. Vocht in huis kan leiden tot schimmelvorming, ozonvorming leidt tot gezondheidsklachten, isolatie van woningen tegen koude heeft bij warmte een ongunstig effect. Hoe vinden burgers, buurten, woningbouwverenigingen en gemeenten een afgewogen antwoord op deze problemen?

Meer info & aanmelden >>


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM heeft.

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | start 19 januari 2017 | PAOTM, PKL en VVM

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De breedte en complexiteit ervan is groot. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie.

Meer info & aanmelden >>

Brzo in de bedrijfspraktijk

2-daagse cursus | 20 en 27 januari 2017

Het 'Besluit risico's zware ongevallen 2015' heeft veel veranderd in handhavingsland. De tweedaagse VVM-cursus behandelt niet alleen alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, maar geeft u bovendien een verrassend inkijkje in de wijze waarop de overheid toezicht houdt.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag Brzo in de bedrijfspraktijk

1-dagscursus | 10 februari 2017

In de praktijk blijkt veel onduidelijk over de eisen en verplichtingen die voortvloeien uit het besluit Risico Zware Ongevallen. Tijdens deze verdiepingsdag leggen ervaren docenten aan de hand van concrete voorbeelden uit wat het Brzo wel en niet van de QHSE-specialist vraagt.

Meer info & aanmelden >>

QRA-berekenen? Doe het goed!

2-daagse cursus | 24 maart en 7 april 2017

De sectie Externe Veiligheid organiseert cursusdagen voor de beginnende en gevorderde risico-analist. De cursus is gericht op professionals die de cursus (of vergelijkbaar niveau) bij het RIVM hebben gevolgd en nu in de dagelijkse praktijk QRA's opstellen en/of controleren.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag: QRA-berekenen? Doe het goed!

Verdiepingsdag | 12 mei 2017

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen?

Meer info & aanmelden >>

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

2-daagse cursus | 9 en 23 juni | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>


Activiteiten i.s.m. VVM

Learning and Innovations in Resilient Systems

Symposium | 23 & 24 maart 2017 | Heerlen

Op 23 en 24 maart 2017 organiseert de OU-faculteit Management, Science & Technology in Heerlen een internationaal Symposium 'Learning and Innovations in Resilient Systems'.

Meer info & aanmelden >>


Overig nieuws

Succesverhalen Programma Utrechtse Energie

Het Programma Utrechtse Energie wil graag een tweetal 'succesverhalen' met u delen:

Machinebouwer Boreco is energieneutraal

"Verbazingwekkend hoeveel energie de zon kan leveren, zelfs als het bewolkt is, genereren onze 1010 zonnepanelen 40kW. Op topdagen hebben we een constante stroom van 200kW, vergelijk dat met een 300 pk dieselmotor op het dak." Ondernemer Wim Borst, directeur van machinebouwbedrijf Boreco, gevestigd in De Meern, is een voorstander van energiebesparing: "We zijn denk ik het eerste en enige energieneutrale bedrijf in Utrecht."

Marnix Academie schoolvoorbeeld in duurzaamheid

Zuinig met energie, verspilling tegengaan en duurzame inkoop zijn drie belangrijke pijlers van het duurzaamheidsbeleid. Marc Linthorst, hoofd Bedrijfsbureau, vat de maatregelen als volgt samen: "We besparen op papier, we kopen duurzaam in, onze led-verlichting houdt rekening met daglicht en aanwezigheid en met ons gebouwbeheerssysteem kunnen we het klimaat van elke ruimte inregelen." Een duurzaamheidsexcursie door de Utrechtse pabo.

Lees meer op utrecht.nl


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

Lessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregio 

24 januari 2017 | Arnhem

Kosten: gratis (aanmelden via IFV)

Meer informatie: IFV

De uitkomsten van IFV onderzoeken worden op een rij gezet en wat de resultaten voor uw regio of organisatie kunnen betekenen. In de sessies krijgt u alle ruimte om hierover in gesprek te gaan met de onderzoekers van IFV.

Symposium over de vier schakels in de voedselketen 

9 februari 2017 | 9:30-17:30 | Wageningen

Kosten: € 50,- (VVM-leden krijgen 10% korting) (aanmelden via netginoa.[antispam].@hotmail.com)

Meer informatie: Down2Earth & SCE (NIOO & WUR)

Bodems bemesten en voedsel bewerken kan balansen verstoren, met ziekten en plagen als gevolg, voor mensen, dieren, gewassen en bodemorganismen. Alleen een vernieuwende, veelzijdige en duurzame landbouw kan het tij keren.

Praktijk dag: ‘Koolstof Beter (her)Gebruiken dan Verbranden.’ 

10 februari 2017 | 9:00-17:00 | Wageningen

Kosten: Bedrijven € 75,- Particulieren € 50,- Studenten € 25,- (VVM-leden krijgen 10% korting) (aanmelden via netginoa.[antispam].@hotmail.com)

Meer informatie: Down2Earth & SCE (NIOO & WUR)

Op deze dag richten we ons op de mogelijkheden om de koolstof en het leven weer in de bodem terug te krijgen – Ervaringen uit onderzoek in de praktijk.Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .