VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief juni 2017

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

 

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Jan Juffermans schreef zijn mini-memoires “Kort over lang geleden”, deze zijn nu als e-boek verkrijgbaar. Lees meer>>
  • VVM-lid Martin Kroon schreef een artikel over waarom de maximumsnelheid van 130 km/uur omlaag moet om het aantal verkeersdoden te verminderen. Lees meer>>
  • VVM-lid Peter van de Laak schreef een artikel over wat gemeenten kunnen doen op het gebied van verkeersveiligheid met het oog op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Lees meer>>
  • VVM-lid Peter van de Laak schreef een artikel over de noodzaak voor een meerschalige integrale visie voor stedelijke regio's waar complexe opgaven en belangen samenkomen. Lees meer>>
  • VVM-lid Babette Porcelijn schreef het boek "De verborgen impact" wat veel media-aandacht krijgt. De afgelopen maanden heeft ze het boek naar het Engels vertaald en aangepast aan de Amerikaanse situatie om het boek ook in Amerika te kunnen verkopen. Lees meer>>
  • VVM-lid Peter van de Laak schreef een artikel over hoe de toepassing van m.e.r. is te vereenvoudigen. Lees het hele artikel>>

EFCA

De nieuwe EFCA nieuwsbrief is verschenen. EFCA staat voor European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations. VVM is lid van EFCA. De focus van deze editie ligt op het internationale symposium: Ultrafine Particles - Air Quality and Climate. Download de nieuwsbrief via efca.net

 


VVM activiteiten

 

Nationale Milieudag 2017: Big Data - Big Ambition

Congres | 7 juni | 09:00-17:30 | Hogeschool van Amsterdam

Dataverzameling en -analyse speelt een steeds belangrijker rol om milieuvraagstukken aan te pakken. In het streven naar een schonere wereld biedt deze ontwikkeling ongekende kansen. Reden om tijdens de Nationale Milieudag 2017 een palet aan nieuwe mogelijkheden op dit gebied te presenteren en in te gaan op dilemma's die het gebruik van die data kan opleveren.

Indien u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dit morgen ook ter plekke doen. U bent van harte welkom! Voor prijzen en andere informatie zie onze website.

 

Uitreiking Rachel Carson Oeuvreprijs

Uitreiking | 7 juni | 16:30-17:00 | Hogeschool van Amsterdam

Met de Rachel Carson Oeuvreprijs eert de VVM collega's die zich op bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor het milieuveld. Ontvangers zijn collega's die door hun grensverleggende ideeën of daden betekenis hebben gehad en tot voorbeeld hebben gediend van velen. De uitreiking zal plaatsvinden op de Nationale Milieudag.

Meer informatie >>

 

Circulaire noodzaak: Terugwinning zeldzame metalen topprioriteit

Symposium | 14 juni | 16:00-18:30 | VVM Bureau | Utrecht

Sommige grondstoffen zijn zo schaars dat uitputting in het verschiet ligt. Dit zijn de zeldzame metalen, die veel gebruikt worden in elektronica. Hoe gaan we zo zuinig mogelijk om met de resterende hoeveelheid zeldzame metalen en hoe winnen we deze terug uit complexe producten zoals laptops?

Meer info & aanmelden >>

 

M.e.r. voor omgevingsvisie en -plan: cascaderen of combineren?

Studiemiddag | 15 juni | 13:00 - 16:30 | Aristo | Utrecht

Met het oog op de doelen van de Omgevingswet speelt de vraag wat het MER kan betekenen voor omgevingsvisie en omgevingsplan? Kan het MER bijvoorbeeld compacter en is cascaderen zinvol? Dit onderwerp zal tijdens deze studiemiddag worden besproken.

Meer info & aanmelden >>

 

De 49 Europese exoten: Hoe pakken we ze aan?

Symposium | 16 juni | 13:00-17:00 | VVM Bureau | Utrecht

Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie. Reden voor de Europese Unie om een lijst op te stellen van exotische dieren- en plantensoorten die bestreden moeten worden. Het symposium belicht de kansen voor een effectieve bestrijding.

Meer info & aanmelden >>

 

Verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, doe je samen!

VVM Café | 21 juni | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

In dit VVM Café brengen we de verschillende werelden bij elkaar die invloed hebben op bodem- en waterkwaliteit. Peter Schipper (Alterra), Anne Wim Vonk (Waterschap Aa en Maas) en Wim Stegeman (agrariër en bestuurslid Waterschap Vechtstromen) vertellen over hun ervaringen.

Meer info & aanmelden >>

 

Studiemiddag IJsseldelta zuid

Studiemiddag | 13 september | 13:30 - 16:30 | Isala Delta | Kampen

Op 13 september a.s. vindt een unieke studiemiddag plaats naar het omvangrijke project IJsseldelta-Zuid. De bypass ten zuiden van Kampen moet in combinatie met de reeds uitgevoerde zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel met circa twee meter voor voldoende veiligheid zorgen. Daarnaast levert het project nevenvoordelen op voor recreatie, wonen en natuur.

Meer info & aanmelden >>

 

Dag van de Omgevingswet 2017

Congres | 5 oktober | Provinciehuis | Utrecht

De datum voor de Dag van de Omgevingswet 2017 is bekend: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij de Provincie Utrecht.

Meer info & aanmelden >>

 

Green Pharmacy Conference 2017

Conferentie | 27 oktober | 09.00 - 17.00 | UMC Utrecht | Utrecht

Worldwide, medicines of human and animal origin are found in (drinking) water, soil, food crops and air. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed. To address this problem, a change is necessary in the way we deal with these agents. During this symposium, concrete options for action will be described and UMC Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

Meer info & aanmelden >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS

2-daagse cursus | 10 en 24 november | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>

 


Column

Elke maand plaatsen we een nieuwe column, geschreven door een VVM-lid.

 

Milieulobby Tweede Kamer: zoeken naar het politieke spanningsveld

Door Peter van de Laak

Tijdens een VVM Café eerder dit jaar heeft Bob van Dijk, beleidsmedewerker milieu D'66 fractie Tweede Kamer, vertelt over zijn ervaringen met milieulobby en de voorbereiding van het politieke debat. Deze column bevat de hoofdlijnen van zijn inleiding en de discussie op het thema 'Milieulobby voor de Tweede Kamer'. De bijeenkomst was georganiseerd door de sectie Milieueffectrapportage van de VVM. Lees de rest van de column hier >>

 


Overig nieuws

 

EcoTips

EcoTips is al meer dan 20 jaar hét magazine voor milieu en duurzaamheid in België. Met 6 printedities per jaar en elke 2 weken een nieuwsbrief, zijn de ecoTips lezers steeds up to date in verband met duurzaamheid, mobiliteit, MVO, circulaire economie en milieu. Ook organiseert ecoTips bijeenkomsten rondom interessante thema's. De laatste vond plaats op 6 juni. Wil jij ook op de hoogte blijven van duurzaam ondernemen in België? Schrijf je dan hier in voor ecoTips Bizznews of schrijf je hier in voor een abonnement voor maar 61,32 euro.

 

Nieuwe leefbaarheidsprijs

Tijdens het nationale congres en beurs Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar op 7 en 8 november, vindt de uitreiking plaats van een nieuwe award voor de kwaliteit van de leefomgeving. Doel is het stimuleren van de aandacht voor een integrale benadering van omgevingsproblemen. Kanshebbers op de award zijn aansprekende initiatieven die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving. Dit betekent dat een product of project goed moet 'scoren' op verschillende aspecten. Lees meer >>

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) user workshop 2017

13 juni 2017 | RIVM | Bilthoven

Kosten: gratis

Meer informatie en aanmelden: Copernicus

De Europese Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) organiseert in samenwerking met Nederlandse partijen een ééndaagse user workshop voor huidige en toekomstige gebruikers van CAMS diensten en producten. Deze workshop biedt deelnemers de gelegenheid te leren van de ervaring van huidige CAMS gebruikers, direct met gevorderde en nieuwe CAMS gebruikers van gedachten te wisselen, en met het Europese CAMS team mee te denken over de toekomstige ontwikkeling van de dienst.

 

Transitie naar duurzaamheid - een uitdaging voor het recht

14 juni 2017 | Geertekerk | Utrecht

Kosten: €85,-. VVM leden krijgen 10% korting.

Meer informatie en aanmelden: VMR

De 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de VN bevat 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die gelden voor alle landen. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht welke aanpassingen Nederland moet maken in het beleid om deze doelen te halen. Tijdens dit VMR Jubileumcongres, ter viering van het 35-jarig bestaan, hoort u over de belangrijkste milieuproblemen van dit moment op mondiaal en nationaal niveau en hoe in Nederland het juridisch instrumentarium kan worden ingezet bij de aanpak daarvan.

 

PAS op de plaats....en nu?

28 juni 2017 | Raadzaal Pietershof | Utrecht

Kosten: €85,-. VVM leden krijgen 10% korting.

Meer informatie en aanmelden: VMR

Eind 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negen zaken behandeld over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een van de kernvragen was of de PAS houdbaar is in het licht van de Habitatrichtlijn. De Afdeling staat op het punt hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Tijdens deze studiemiddag hoort u vier deskundigen over de werking van de PAS, de uitspraken van de ABRvS en de prejudiciële vragen. Wat zijn de gevolgen van de uitspraken en de prejudiciële vragen voor de tussenperiode tot aan het arrest van het HvJ? Wat gebeurt er als de PAS onderuit gaat?

 

Geluidskaarten en actieplannen; Een ideeënbus voor maatregelen

28 juni 2017 | Beatrixgebouw Jaarbeurs | Utrecht

Kosten: €280,-. VVM leden krijgen 25% korting.

Meer informatie en aanmelden: NSG

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen. De geluidskaart is alleen maar een registratie van de problematiek. De verbetering moet komen van het actieplan. Met de geluidskaart in de hand is het echter mogelijk om te bezien waar de knelpunten liggen en waar dus maatregelen benodigd zijn. Maar welke maatregelen kunnen dan worden getroffen en wat leveren die op?

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .