VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief zomer 2017

 

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

 

Rachel Carson Milieuscriptieprijs deadline verschoven naar 22 juli

Studenten die een onderwerp uit het milieuwerkveld in hun scriptie hebben behandeld kunnen meedingen naar de Rachel Carson Milieuscriptieprijs en maken kans op € 500,-. De wedstrijd staat dit jaar open voor studenten die tussen 1-1-2016 en 22-7-2017 afstuderen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. Met deze prijs wil VVM grotere bekendheid geven aan het milieuonderzoek van studenten. Klik hier voor meer informatie en attendeer studenten in uw omgeving op deze mooie kans, of als je zelf net bent afgestudeerd doe mee! >>

 

Rudy Rabbinge winnaar Rachel Carson Oeuvreprijs

Winnaar van de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 is prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, mondiaal dé grondlegger van de productie-ecologie. De jury is unaniem in haar oordeel: zijn maatschappijvisie en wetenschappelijke werk hebben voor mens en milieu een enorme impact. De visie van Rabbinge op de landbouw kan niet alleen de sleutel zijn om alle monden te voeden, maar ook om iedereen te voorzien van een rijk voedselpakket. Lees hier het volledig nieuwsbericht. >>

 

Call for posters Green Pharmacy 2017

Op 27 oktober organiseert VVM in samenwerking met het UMC Utrecht en een groot aantal andere organisaties het Green Pharmacy congres over de kringloop van medicijnen. Graag willen we u uitnodigen deel te nemen aan dit congres en tijdens dit congres een posterpresentatie te geven. Klik hier voor meer informatie over het houden van een posterpresentatie. >>

 

Call for papers Landelijk Geurcongres 2018

Begin 2018 gaat de VVM weer een landelijk geurcongres organiseren. Bij dezen willen we graag een oproep doen aan iedereen die een presentatie over een geuronderwerp zou willen geven. Klik hier voor meer informatie. >>

 


VVM activiteiten

 

Innovatie en Duurzaamheid in de binnenvaart

Excursie | 7 september | 13:00 - 18:00 | VEKA Group | Werkendam

Werkendam is het hart van de scheepvaartindustrie waarin stalen casco's in enkele maanden tijd veranderen in volledig afgebouwde en ingerichte hightech schepen voor de binnenvaart. U heeft met deze excursie een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen van deze boeiende industrie, een schip in aanbouw te zien, te horen over de nieuwste duurzame innovatie van binnenvaartschepen en over de organisatie van de afgifte en financiering van afvalstoffen.

Meer info & aanmelden. >>

 

Studiemiddag IJsseldelta zuid

Studiemiddag | 13 september | 13:30 - 16:30 | Isala Delta | Kampen

Op 13 september a.s. vindt een unieke studiemiddag plaats naar het omvangrijke project IJsseldelta-Zuid. De bypass ten zuiden van Kampen moet in combinatie met de reeds uitgevoerde zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel met circa twee meter voor voldoende veiligheid zorgen. Daarnaast levert het project nevenvoordelen op voor recreatie, wonen en natuur.

Meer info & aanmelden. >>

 

VVM Café - Aanpakken broeikasgassen zeescheepvaart - kansen en hindernissen

Bijeenkomst | 20 september | 17:30 - 20:30 | VVM-bureau | Utrecht

De mondiale broeikasgasemissies door de zeescheepvaart zijn fors. Wat zijn kansrijke mogelijkheden om de uitstoot te verminderen? Het VVM Café op 20 september, dat plaatsvindt op initiatief van de nieuwe Sectie Maritiem, belicht de potentie van beleid en techniek.

Meer info & aanmelden. >>

 

Ons voedselsysteem en het klimaat

Bijeenkomst | 27 september | 18:00 - 20:30 | Vrije Universiteit | Amsterdam

Deze bijeenkomst is de tweede in de serie bijeenkomsten onder de titel "Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond". Hoe voeden we in de toekomst 10 miljard wereldburgers duurzaam en gezond? Het onderwerp staat inmiddels op vele agenda's, maar welke rol ligt er voor milieuprofessionals? Die vraag staat centraal tijdens de VVM-bijeenkomst 'Ons voedselsysteem en het klimaat' op 27 september 2017 in Amsterdam.

Meer info & aanmelden. >>

 

Dag van de Omgevingswet 2017

Congres | 5 oktober | Provinciehuis | Utrecht

De datum voor de Dag van de Omgevingswet 2017 is bekend: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij de Provincie Utrecht.

Meer info & aanmelden. >>

 

VVM Café - Voedselvoorziening en migratie

Bijeenkomst | 18 oktober | 17:30 - 20:30 | VVM-bureau | Utrecht

Klaas van Egmond zal tijdens dit café zijn visie verwoorden over de relatie tussen voedselvoorziening en migratie. In zijn verhaal legt hij tevens uit hoe dit samenhangt met klimaatverandering, toegang tot land en landgebruik, het financiële systeem en morele waarden.

Meer info & aanmelden. >>

 

Green Pharmacy Conference 2017

Conferentie | 27 oktober | 09.00 - 17.00 | UMC Utrecht | Utrecht

Worldwide, medicines of human and animal origin are found in (drinking) water, soil, food crops and air. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed. To address this problem, a change is necessary in the way we deal with these agents. During this symposium, concrete options for action will be described and UMC Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

More information & registration. >>

 

VVM Café - Duurzame toekomst voor voedsel én biodiversiteit

Bijeenkomst | 15 november | 17:30 - 20:30 | VVM-bureau | Utrecht

De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het versterken van die wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woensdagavond 15 november. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor de rol van de financiële sector bij het stimuleren van duurzame initiatieven in het bedrijfsleven.

Meer info & aanmelden. >>

 

(3-daagse) Beneluxconferentie 2017 - ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’

Bijeenkomst | 22 t/m 24 november | 12:30 (22/11) - 14:30 (24/11) | Diverse locaties | Middelburg & Oostkapelle

Van 22 t/m 24 november a.s. vindt in Nederland (provincie Zeeland) de conferentie ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’ plaats. Menselijk ingrijpen in ecosystemen vormt de rode draad van alle inleidingen, filmbeelden en excursies. Bedreigingen én kansen voor de natuur komen beide aan bod, steeds vanuit het perspectief van voorlichting, educatie en onderwijs.

Meer info & aanmelden. >>

 

Jaarcongres Relevant 2017

Bijeenkomst | 14 december | 09:00 - 17:00 | De Fabrique | Utrecht

Het jaarcongres Relevant 2017, hét congres voor Externe Veiligheid, vindt plaats op donderdag 14 december in De Fabrique in Utrecht. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Centraal staat dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt.

Meer info & aanmelden. >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS

2-daagse cursus | 10 en 24 november | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden. >>

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

cursus | 18 januari 2018 | PAO, PKL en VVM

Het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) heeft het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-HBO niveau. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management.

Meer info & aanmelden. >>

 


Column

Elke maand plaatsen we een nieuwe column, geschreven door een VVM-lid.

 

Rachel Heijne - De macht van big data

De jaarlijkse Nationale Milieudag van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, stond dit keer in het teken van big data. Onder het motto ‘Big Data – Big Ambition’ onderzochten we de mogelijkheden die dataverzameling biedt voor duurzame stadsontwikkeling en milieu. Die dienen zich in razendsnel tempo aan, zo bleek uit inspirerende voorbeelden, maar niet zonder meer. Dilemma’s zoals privacy en optimaliseren van het gebruik verdienen nadrukkelijke aandacht. Rachel Heijne, Directeur VVM, schreef er een blogbericht over op de NPHF Federatie voor Gezondheid site. Lees hier het blogbericht. >>

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

Aankondiging IenM mer-dag 2017

10 oktober 2017 | Gooiland Events | Hilversum | Kosten: geen.

De tweejaarlijkse IenM m.e.r.-dag plaats is een landelijke dag voor planvorming en milieueffectrapportage.

Meer info & aanmelden. >>

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: