VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
HEADER JONG doelgroep

Programma Online Career Event

 

Het programma is geheel in het Nederlands.

 21 september 2021  13:00-17:30  Online via Zoom

12:45  Inloggen

13:00  Welkom en opening Career Event
door sectie Jong

13:15  Workshopronde 1*
KWA - www.kwa.nl
BMD  - www.bmdadvies.nl
DGMR - www.dgmr.nl

Panel:

14:00  Coach: presentatie door Annemartine Cox werkt als Coach binnen AMcoacht. Ze geeft  onder andere loopbaancoaching aan zowel starters als professionals.

14:20  LinkedIn expert: Leendert de Bruin

14:40  Human Resource Manager: presentatie door Gepke Jaarsma is HR adviseur bij RHO adviseurs. Ze werkt mee aan de selectie en werving van nieuwe medewerkers.

15:00  Pauze

15:15  Workshopronde 2*
Geofoxx - www.geofoxx.nl
OMWB - www.omwb.nl
RHO - www.rho.nl
LBP|SIGHT - www.lbpsight.nl

16:00  Pauze

16:15  Afsluiting algemeen programma

16:30  Eén op één gesprekken met bedrijven

17:30  Einde Career Event

* Tijdens de workshoprondes presenteren verschillende bedrijven interessante casussen uit hun vakgebied. In het panel komen de vragen van deelnemers aanbod over sollicitaties in het algemeen, aangevuld met ervaringsverhalen van starters. Na de algemene afsluiting is er ruimte om in break-out rooms in gesprek te gaan met een bedrijf waar je nog meer van wilt weten, bijvoorbeeld omdat ze een vacature open hebben staan waar je in geïnteresseerd bent. Stel al je vragen en vergeet vooral niet je CV mee te nemen.

Workshops

Uitklappen voor meer informatie.

DGMR workshop “windenergie, op zee of op land?”

In onze workshop nemen we jou graag mee in het uitdagende werk dat wij doen. Nederland wil op gebied van energie in 2050 CO2 neutraal zijn. Hoe gaan we dat met z’n allen realiseren?
Een van de oplossingen is duurzame energie en in het bijzonder windenergie. In onze workshop nemen we jou mee bij een haalbaarheidsstudie naar een windmolenpark op zee of land. Daarbij staan diverse vragen centraal zoals:

 • Wat komt daarbij kijken?
 • Welke onderzoeken zijn nodig?
 • Welke strategische keuzes moeten we maken?
 • Wat zijn de uitdagingen?
 • Wie zijn de betrokken partijen?
 • Hoe kijkt de buurt naar deze plannen?

Tot slot maken we met elkaar een advies voor onze opdrachtgever!

In deze workshop geven we een interactieve presentatie, waarbij jullie ook actief worden betrokken door polls en meedenken aan oplossingen.

Achtergrondinformatie

Windenergie wordt in Nederland al eeuwen nuttig gebruikt. Sinds de 2e helft van de 20e eeuw is sprake van duurzame elektriciteitopwekking. De laatste jaren komt er steeds meer vraag naar deze vorm van duurzame energie. In 2050 moet alle energie in Nederland uit duurzame bronnen komen. Een enorme opgave, waar iedereen een rol heeft. Onze rol is het geven van kwalitatief advies. Als DGMR denken we graag mee vanaf het ontwerpproces.

 
KWA workshop “Hoe wordt je dé milieuadviseur van de toekomst?”

KWA werkt jaarlijks voor meer dan 750 klanten in Nederland. Met enige jaren werkervaring bij KWA heb je een goed beeld van het bedrijfsleven in Nederland en voor welke milieu-uitdagingen zij staan in Nederland. Samen met de bijna honderd disciplines van de collega KWA-adviseurs maken we de industrie in Nederland toekomstbestendig.

In deze workshop vertellen Hannah, Steven en Jette over hun werkzaamheden en avonturen bij klanten. Vragen die aanbod kunnen komen zijn:

 • Welke bedrijven kom je tegen in Nederland?
 • Met welke milieu-uitdagingen hebben zij te maken en hoe lossen we dat op?
 • Wat hebben wij geleerd bij/van KWA?
 • Handvatten voor het maken van de juiste keuze!
 
BMD workshop “Het proces van het aanvragen van een omgevingsvergunning”

In deze workshop nemen we je aan de hand van een praktijk voorbeeld mee door het proces van het aanvragen van een omgevingsvergunning. Hoe wordt zo’n proces opgestart, met wie heb je allemaal overleg, welke onderwerpen komen aan bod en welke gegevens zijn er noodzakelijk. Op welke wijze stel je een aanvraag samen en hoe beoordeel je de ontwerpbeschikking met de voorschriften. En uiteraard hoe ga je de discussie met de overheid aan over onmogelijke voorschriften en hoe stel je een zienswijzen op. Het eindproduct is een werkbare vergunning waarbinnen het bedrijf haar activiteiten optimaal kan uitvoeren en waarbij schade of hinder naar de fysieke leefomgeving wordt voorkomen.

 
RHO workshop “Groei van de Efteling, van bestemmingsplan tot planMER”

Als Rho adviseurs hebben we de Efteling ruimtelijk bijgestaan in het mogelijk maken van hun ambitie voor een groei van 2 miljoen bezoekers tot 2030. Naast het opstellen van het bestemmingsplan hiervoor hebben we ook een gecombineerde planMER/projectMER uitgevoerd en diverse milieukundige studies verricht. Tijdens deze workshop gaan we in op de aanpak van de milieuaspecten voor een project van deze schaal en aard.

 

 
Geofoxx workshop “De rol van milieuadviseurs bij de transformatie van het buitengebied”

De komende jaren zal er veel veranderen in het buitengebied van Nederland. Schuren die omgevormd worden tot woningen. Inkrimping van de veestapel en volop aandacht voor natuurontwikkeling. Wordt carbon-farming de nieuwe motor voor land- en bosbouw? Hoe gaan we dat meetbaar maken? Hoe gaan we om met gezondheidsrisico’s van zowel relicten uit het verleden (stortplaatsen, pestbosjes, bestrijdingsmiddelen, zoönosen) als de ecologische – en gezondheidsrisico’s gekoppeld aan mogelijke energielandschappen (windmolens en zonnevelden)?

Geofoxx neemt jou in deze workshop mee naar de milieufacetten en beleidsdilemma’s van ons buitengebied.

 

 
LBP|SIGHT workshop “Stikstof in de praktijk: zo geef je een goed advies”

Van de onteigening van boeren tot de Dutch Grand Prix: het onderwerp stikstof komt regelmatig voorbij in het nieuws. Logisch, want stikstofdepositie kan schadelijk zijn voor mens en milieu en heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit wereldwijd. Bovendien verandert de wet- en regelgeving op het gebied van stikstof continu.

In deze workshop nemen we je mee in een actuele casestudy op het gebied van stikstof. Welke stappen doorloop je als adviseur? Samen kijken we op een interactieve manier naar vragen als:

 • Met welke vergunningsprocedures krijg je te maken?
 • Welke modelberekeningen maak je en hoe ziet zo’n rekentool er eigenlijk uit?
 • Wat betekent het als de kritische stikstofdepositiewaarde wordt overschreden?
 • Met welke partijen, zoals een ecologisch-onderzoeksbureau, werk je samen?

Verder vertellen collega’s Dirk-Jan (senior adviseur duurzaamheid, milieu en ruimte) en Els (trainee duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling) je natuurlijk meer over hun studie- en werkachtergrond, en staan ze klaar om al je vragen over het adviseursleven te beantwoorden.

 
OMWB workshop “Industrieterrein Moerdijk: wat is de impact op de leefomgeving?”

In Noord-Brabant ligt het haven- en industriegebied Moerdijk, waar onder meer Shell gevestigd is. Een immens gebied met veel bedrijvigheid – en daarmee ook grote risico’s voor de leefomgeving.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een overheidsorganisatie die erop toeziet dat de bedrijven in dit gebied voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Zodat we werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Daarvoor zetten we vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies in. En ook specialisten op het gebied van lucht, geluid, licht, trillingen, water en bodem verrichten hier hun metingen.

Wat ga je zien?
Onze collega’s Francois (toezichthouder) en Femke (vergunningverlener) kennen het industrieterrein op hun duimpje. Zij nemen je mee in hun verhaal en vertellen over:

 • waar liggen risico’s als het gaat om Industrieterrein Moerdijk?
 • welke rol speelt de omgevingsdienst daarin?
 • welke meetapparatuur hebben we tot onze beschikking en wat kunnen we meten (lucht, geluid, bodem, trillingen, etc)

Daarna gaan we op pad met een luchtmeetspecialist, die ons laat zien hoe je luchtkwaliteit kunt meten vanaf locatie.

Neem alvast een kijkje op omwb.nl/werkenbij

 

Info over deelnemende bedrijven

Uitklappen voor meer informatie. 

Meer over DGMR

Milieuprofessionals van DGMR

Als milieuprofessionals van ingenieurs- en adviesbureau DGMR zetten wij ons dagelijks in om te zorgen voor een prettige, veilige en gezonde omgeving waar iedereen kan wonen en werken. Dit is een hele uitdaging, omdat we te maken hebben met uitlopende vraagstukken en belangen. Hoe ga je bij nieuwbouw van woningen, scholen en kantoren om met aspecten als geluid, trillingen, stikstofdepositie en luchtkwaliteit? Hoe zorg je ervoor dat grote wegenprojecten passen binnen de nationale wetgeving? Hoe zorg je ervoor dat een fabriek over de juiste vergunningen beschikt op het moment dat ze willen uitbreiden en dat dit past binnen de milieuwetgeving? Hoe neem je de inwoners van een gebied mee als er plannen voor windmolens zijn? Dit soort vraagstukken lossen wij op voor projectontwikkelaars, aannemers, rijksoverheid, gemeenten en provincies.

Is dit eenvoudig? Zeker niet! Dit vraagt van onze ruim 30 collega’s elke dag weer een hoop creativiteit en out-of-the-box denken. Aangezien elke milieuprofessional weer andere kennis en ervaringen meebrengt, werken we veelal in teamverband aan dit soort vraagstukken. Dat maakt het werken bij DGMR ook leuk. Met elkaar uiteenlopende vraagstukken tot een goed einde voor onze opdrachtgevers weten te brengen, is waar we het met elkaar voor doen. Het geeft ons energie om samen waarde toe te voegen en te zorgen voor een betere leefomgeving.

Werken bij DGMR

Wil jij als (startende) milieuprofessional bij ons aan de slag of ben je op zoek naar een stage- of afstudeerplek? Er zijn op onze vestigingen in Arnhem, Den Haag en Drachten mogelijkheden genoeg. Wij gaan graag met jou het gesprek aan om te kijken waar jij energie van krijgt en wat bij jou past! Neem, naast onze workshop, ook deel aan de één-op-één gesprekken met ons. Kijk voor meer informatie over ons en onze vacatures eens op www.dgmr.nl Wij zien jou graag (online) op 21 september!

 
 
Meer over KWA Bedrijfsadviseurs

Over KWA Bedrijfsadviseurs

KWA is een succesvol, middelgroot adviesbureau met een gerenommeerde positie in de markt. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat KWA op werkplezier, vrijheid en betrokkenheid hoger scoort dan vergelijkbare organisaties. Alle collega’s kunnen mede-eigenaar zijn van ons bureau en daarmee invloed hebben op de koers van KWA. We zijn een platte organisatie met directe lijnen tussen alle niveaus. Als KWA-adviseur heb je een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid in de projecten die je uitvoert in bedrijfstakken die je aanspreken. Met alle kansen om te blijven leren en te ontwikkelen.

KWA brengt helderheid in het woud van regelgeving op het vlak van milieu, veiligheid en energie. We ontzorgen onze klanten met onze expertise: in compliance komen en blijven, realiseren van (technische) projecten, CO2-reductiestrategie en -implementatie en veiliger maken van de werkomgeving. Wij zijn gevestigd in het midden van het land én vooral bij onze klanten. We weten wat ondernemen is in een tijd waarin duurzaamheid hoog in het vaandel staat. We denken in mogelijkheden.

KWA werkt voor de middelgrote en grote bedrijven in Nederland, in sectoren zoals staal, (petro)chemie, levensmiddelen, farma, (tank)opslag, afval, verpakkingen, etc. Met bekende namen, maar mogelijk ook bedrijven waar je nog niet eerder van gehoord hebt. Meer dan 95% van onze opdrachtgevers komt bij ons terug, omdat ze graag met ons samenwerken.

 
 
Meer over Rho Adviseurs

Over Rho Adviseurs

Elke ingreep in het land heeft gevolgen. En daarom vaak voor- en tegenstanders. Wie iets wil met ruimte, betreedt een speelveld van regels en belangen. Dat is bij uitstek het werk van Rho Adviseurs. Initiatiefnemers – van overheid tot ondernemers – loodsen wij naar het beste antwoord op hun ruimtelijke vragen. Rho oordeelt onafhankelijk, adviseert oerdegelijk en ontwerpt creatief.
 
Milieuaspecten zijn een belangrijk onderdeel van de belangenafweging die ten grondslag ligt aan een ontwikkeling en het bestemmingsplan. Door milieu in het beginstadium van het planproces te betrekken, voorkom je onnodige vertragingen. Ook bevordert het de integraliteit van de gehele planvorming. Bij Rho Adviseurs weten wij hoe hiermee om te gaan. Als jij hier ook enthousiast van wordt voegen we jou graag toe aan ons team. 

 
 
Meer over OMWB

Over Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) hebben we een duidelijke missie: zichtbaar samen werken aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Een leefomgeving waarin we 1,2 miljoen mensen veilig willen laten wonen, werken en recreëren.

Om dit te bereiken kijken meer dan 250 collega’s om zich heen. We kijken naar wat onze omgeving nodig heeft. Door bijvoorbeeld dagelijks metingen en onderzoek te verrichten in een gebied met zware industrie of door dé partner voor gemeenten en provincie te zijn rondom taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Die expertise ontwikkelen we elke dag en biedt ons een uniek perspectief op de omgeving.

Maar we kijken ook naar wat jij nodig hebt. We bieden een plek waar je jouw expertise ontwikkelt en de flexibiliteit krijgt om zelf in te vullen hoe je dat doet. Waarin je kunt vertrouwen op een solide basis, terwijl je de ruimte mag pakken om zelf nieuwe stappen te zetten. Want wij geloven dat wanneer je om je heen kijkt, er mogelijkheden ontstaan.

Kijk om je heen. Wat zie jij? Kom werken bij de OMWB.

 
 
Meer over BMD Advies

Over BMD Advies

BMD Advies is een full-service advies centrum voor QHSE (Quality, Health, Safety, Environment). Onze aanpak is strategisch, en toch pragmatisch. Met 8 vestigingen in Nederland zijn we niet alleen landelijk vertegenwoordigd maar hebben we ook kennis van de specifieke regio’s en bijbehorende problematiek.  Voor het kennisgebied Milieu & Omgeving zijn wij altijd op zoek naar adviseurs (milieukundigen) die in samenwerking met onze klanten, een aanvraag omgevingsvergunning kunnen verzorgen, met alle facetten die hierbij aan bod komen. Hierbij moet je denken aan onderwerpen als emissieberekeningen, bodemonderzoeken, (afval)water en afval.  Daarnaast houdt een milieu adviseur zich bezig met een breed scala aan onderwerpen om bedrijven en hun activiteiten in te passen in de fysieke leefomgeving en daarbij te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 
 
Meer over LBP|SIGHT

LBP|SIGHT: samen voor de leefomgeving

LBP|SIGHT is een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu in Nieuwegein. We zijn met ruim honderd medewerkers groots in professionaliteit én klein genoeg voor persoonlijk contact met onze klanten. Er is een fijne samenhang tussen de verschillende vakgebieden in ons bedrijf. Die vakgebieden zijn:

 • Bouwakoestiek
 • Bouwfysica
 • Brandveiligheid
 • Duurzaamheid
 • Energie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Geluid en trillingen
 • Milieu
 • Rentmeesters
 • Ruimtelijke ordening

Je werkt bijvoorbeeld vaak samen met collega's van andere expertises aan multidisciplinaire projecten.

Informele en betrokken sfeer

De werksfeer bij LBP|SIGHT is informeel. We zijn inhoudelijk en persoonlijk betrokken bij elkaar en vinden het belangrijk dat je het bij ons naar je zin hebt. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Daarom bieden we je de kans om opleidingen te volgen via onze eigen academie ‘LBP|BRIGHT’. En als jonge, nieuwe collega ben je automatisch lid van JONG LBP|SIGHT, waarmee we formele en informele activiteiten organiseren om elkaar als jongere collega’s beter te leren kennen. Naast het werk samen leuke dingen doen? Dat hoort er zeker bij! Denk aan meedoen met hardloop- of wielrenevenementen, concerten bezoeken, een jaarlijkse wintersport en regelmatige barbecues.

Werken bij LBP|SIGHT?

Wil je meer weten over ons? Bekijk onze bedrijfsfilm via onze website. Of neem een kijkje op onze vacaturepagina.