VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Omgevingswet 2017

  Programma

Laatste update: 27 september 2017

 Download hier alle presentaties

08:30 — Ontvangst vroege vogels met koffie & thee

08:45 - 09:30 — Omgevingswet voor dummies
   Renee LameijerSandra Anzion
De herziening van het omgevingsrecht mondt uit in één wet waarin alle wetgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd, zowel inhoudelijk als procedureel. Deze sessie neemt u in vogelvlucht mee in het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet.


09:15 — Ontvangst met koffie & thee

10:00 — Plenair programma:
Opening
Gedeputeerde Mirjam Maasdam, portefeuillehouder Omgevingswet Provincie Utrecht
Duopresentatie
Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Ineke van der Hee, directeur Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Energietransitie en externe integratie van milieu in andere beleidsterreinen
   Ed Nijpels, voorzitter SER-Commissie Borging Energieakkoord

11:15 — Pauze

11:45 — Deelsessies ronde A, keuze uit:
A01 - Kerninstrument: omgevingsvisie - Olga van Kalles, Gerrit de Zoeten
A02 - Participatie in de praktijk - Linda Bartman, Patrick Voet
A03 - Veranderopgave voor de overheid bezien vanuit de praktijk - Rick Keim, Bas Hoondert
A04 - De laatste ontwikkelingen rond het digitale stelsel Omgevingswet - Joyce de Jong, Arie Duindam
A05 - Vorm geven aan omgevingskwaliteit - Jef Mühren
A06 - Bal: aandacht voor veranderingen op activiteitenniveau - Valerie van 't Lam, Nicole Fikke
A07 - Omgevingsverordening - Renée Lameijer, Evert-Jan Laméris
A08 - Overgangsrecht: naar het omgevingsplan - Bert Rademaker
A09 - Bodem? Je basis voor omgevingsbeleid! - Jaap Tuinstra, Jan Frank Mars, Piet Otte, Liesbet Dirven
A10 - Pilot bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord - Reinier Kalt, Rein Bruinsma
A11 - Circulaire economie en omgevingsbeleid - Maarten Loeffen, Anneloes Voorberg

12:45 — Lunchpauze

14:00 — Deelsessies ronde B, keuze uit:
B01 - Kerninstrument: omgevingsplan - Jeroen Huijben, Bart de Jong
B02 - Omgevingsvergunning - Rene Janssen, Wolter Ziggers
B03 - Participatie in het Omgevingsbesluit - Berber Koopmans, Hanneke Ellerman
B04 - De informatiehuizen in het digitaal stelsel Omgevingswet - Ruben Busink
B05 - Aanvullingswet Geluid - Lex Groenewold
B06 - Belangen wegen onder de Omgevingswet, casus het meewegen van gezondheid - Eline van de Hoek, Paul Pestman, Rianne Dobbelsteen
B08 - Interbestuurlijke samenwerking en de Omgevingswet - Arjan Nijenhuis, Marije Ploeg, Carola Verbeek
B09 - Omgevingswetfitness - Astrid Benders, Juul Osinga, Martha Bleeker, Roel van Wijk
B10 - Het schillenmodel ontrafeld - Arie-Jan Arbouw

15:00 — Zaalwissel

15:15 — Deelsessies ronde C, keuze uit:
C01 - Handvatten voor het omgevingsplan - Esther Poot, Jos Dolstra
C02 - Toezicht en handhaving, relatie met milieubelastende activiteiten en zorgplichten - Martijn Griep, Wilbert van Duinhoven, Leendert de Bruin
C03 - Aanvullingswet Natuur - Peter Mendelts, Kars de Graaf
C04 - Het nieuwe omgevingsloket - Gijs van Duijn, Mickel Langeveld
C05 - Kansen voor energietransitie in de Omgevingswet - Stefan Mol, Harm Borgers
C06 - Besluit Bouwwerken leefomgeving: bouwen onder de omgevingswet - Frederike Brouwer, Wico Ankersmit
C07 - Nadeelcompensatie - Berthy van den Broek, Jeroen Huijben
C08 - Omgevingsvisie 2016: Ruimte waar het kan, sturen waar het moet - John Janssens  
C09 - Rechtsbescherming - Maarten Verhoeven, Jan van den Broek
C10 - M.e.r. in een veranderende Omgeving(swet) - Roel Meeuwsen, Corrie Smit, Lettie Vaatstra, Klaas Jan Dolman, Tim Artz

16:15 — Afsluitende borrel met muziek

  Korte levensloop Ed Nijpels

N.B. Deze korte levensloop is slechts een samenvatting en heeft niet de pretentie volledig te zijn.

Ed Nijpels (1 april 1950, Den Helder) begon zijn politieke loopbaan in de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD en was onder meer landelijk voorzitter. Hij werd in 1974 gekozen in de gemeenteraad van Bergen op Zoom en werd daar voorzitter van de VVD-fractie. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1977 werd hij een van de jongste leden en was o.a. woordvoerder op de terreinen justitie, politie en sociale zaken.

In 1982 volgde hij Hans Wiegel op als fractievoorzitter van de VVD. In september van dat jaar behaalde hij als lijsttrekker voor de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen een winst van tien zetels en groeide de VVD naar 36 zetels. In 1986 werd Nijpels minister van VROM in het tweede kabinet Lubbers. Als minister was hij onder meer verantwoordelijk voor het eerste Nationale Milieubeleidsplan, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de eerste wereldwijde Klimaatconferentie op ministersniveau in november 1989 in Noordwijk.

Na de verkiezingen van 1989 zat hij wederom korte tijd in de Tweede Kamer en werd in april 1990 benoemd tot burgemeester van Breda. In die tijd functioneerde hij ook als Goodwill Ambassador voor de Milieuorganisatie van de VN, UNEP. Nijpels presenteerde bij de TROS twaalf jaar de progamma’s TROS Aktua Milieu, TROS Aktua Export, Licht op Groen en Nieuwe Natuur. Na zijn burgemeesterschap was hij drie jaar werkzaam in het bedrijfsleven en werd vervolgens in 1999 benoemd tot commissaris van de Koningin in Friesland.

In 2008 nam hij afscheid als commissaris en sinds die tijd vervult hij een aantal functies bij maatschappelijke organisaties, overheden en in het bedrijfsleven. Nijpels is onder meer onafhankelijk voorzitter van de SER Borgingscommissie , die de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt, Kroonlid van de Sociaal Economische Economische Raad, voorzitter van het Climate Centre van het Internationale Rode Kruis, voorzitter van het bestuur van Milieu Centraal, voorzitter van de Raad van Toezicht van AVRO-TROS, GeoBusiness Nederland en de Koninklijke Boekenbond.

  Data

  donderdag 5 oktober 2017
   09:00 - 17:00
  Provinciehuis Utrecht
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

  Keuzestress?

Misschien biedt dit enige soelaas:

Kerninstrumenten / pilots:

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO):

Besluiten en Invoeringswet:

Aanvullingswetten:

Veranderopgave:

Milieu:

Vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH):