VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

DVDO 

 

 

 

 


Dag van de Omgevingswet 2020

 Do. 1 t/m di. 13 oktober 2020
 Plenaire sessieL: 8 oktober
 Online

Programma

Dag van de Omgevingswet 2020

Laatste update:
24 september

 

 

  8 oktober

Het plenaire programma en een aantal deelsessies vinden plaats op 8 oktober 2020. De overige sessies worden gepland van donderdag 1 tot en met dinsdag 13 oktober. Onderstaand vindt u alleen het plenaire deel, onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM.

09:30 Mogelijkheid om in te loggen

10:00
Opening
door gedeputeerde Huib van Essen  , Provincie Utrecht

Update implementatie Omgevingswet
door Heleen Groot , directeur Aan de Slag met de Omgevingswet, Ministerie van BZK

De Omgevingswet (eindelijk) in bedrijf
door Jan van den Broek  , VNO NCW en MKB Nederland
Bedrijven moeten zich voorbereiden op het nieuwe werken onder de Omgevingswet. Duurzame ontwikkeling geldt daarbij nadrukkelijk als wettelijk maatschappelijk doel. Wat gaat dat betekenen?

Omgevingsconflicten: De waarde van weerstand
door dr. Eva Wolf  , universitair docent Tilburg University
Samenwerking lijkt het nieuwe toverwoord lijkt voor omgevingsbesluitvorming. Niettemin breekt dr. Eva Wolf een lans voor het gratis engagement en de creativiteit die voortkomt uit een goed conflict. Zo’n conflict moet je waarderen en benutten in plaats van krampachtig vermijden. Aan de hand van haar boek ‘De waarde van weerstand’ legt Eva uit hoe een constructief conflict eruit ziet en hoe je goede conflicten voert. Ook maakt zij duidelijk hoe uit de hand gelopen conflicten zijn terug te brengen tot hun constructieve kern.

11:15 Einde plenaire deel