VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Omgevingswet 2017

  Programma

Laatste update: 8 augustus 2017

08:30 — Ontvangst early birds met koffie & thee

08:45 - 09:30 — Omgevingswet voor dummies
Renee LameijerSandra Anzion
De herziening van het omgevingsrecht mondt uit in één wet waarin alle wetgeving ten aanzien van de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd, zowel inhoudelijk als procedureel. Deze sessie neemt u in vogelvlucht mee in het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet.


09:15 — Ontvangst met koffie & thee

10:00 — Opening
Gedeputeerde Maasdam, portefeuillehouder Omgevingswet Provincie Utrecht

10:20 — Duopresentatie
Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter, Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Ineke van der Hee, directeur Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Energietransitie en externe integratie van milieu in andere beleidsterreinen
Ed Nijpels

11:15 — Pauze

11:45 — Deelsessies ronde A, keuze uit:
A01 - Kerninstrument: omgevingsvisie
A02 - Participatie in de praktijk
A03 - Veranderopgave voor de overheid: iemand vanuit de praktijk
A04 - De laatste ontwikkelingen rond het digitale stelsel Omgevingswet
A05 - Vorm geven aan omgevingskwaliteit
A06 - Bal: aandacht voor veranderingen op activiteitenniveau
A07 - Omgevingsverordening
A08 - Overgangsrecht: naar het omgevingsplan
A09 - Integrale bodemambities
A10 - Pilot bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord
A11 - Circulaire economie en omgevingsbeleid

12:45 — Lunchpauze

14:00 — Deelsessies ronde B, keuze uit:
B01 - Kerninstrument: omgevingsplan
B02 - Omgevingsvergunning
B03 - Omgevingsbesluit
B04 - De informatiehuizen in het digitaal stelsel Omgevingswet
B05 - Aanvullingswet Geluid
B06 - Kansen met het Besluit kwaliteit leefomgeving
B07 - Aanvullingswet Grondeigendom
B08 - Interbestuurlijke samenwerking en de Omgevingswet
B09 - Klimaatverandering en de effecten op Ruimte & Water
B10 - Het schillenmodel ontrafeld

15:00 — Zaalwissel

15:15 — Deelsessies ronde 3, keuze uit:
C01 - Handvatten voor het omgevingsplan
C02 - Toezicht en handhaving, relatie met milieubelastende activiteiten en zorgplichten
C03 - Aanvullingswet Natuur
C04 - Het nieuwe omgevingsloket
C05 - Kansen voor energietransitie in de Omgevingswet
C06 - Besluit Bouwwerken leefomgeving: bouwen onder de omgevingswet
C07 - Nadeelcompensatie
C08 - Experimenten met de omgevingsvisie in Sittard-Geleen
C09 - Rechtsbescherming
C10 - M.e.r. in een veranderende Omgeving(swet)

16:15 — Afsluitende borrel met muziek

  Keuzestress?

Misschien biedt dit enige soelaas:

Kerninstrumenten / pilots:

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO):

Besluiten en Invoeringswet:

Aanvullingswetten:

Veranderopgave:

Milieu:

Vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH):