VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief December 2017

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

 

Winnaar Rachel Carson Milieuscriptieprijs

Sarah Bedolfe is de winnaar van de Rachel Carson Scriptieprijs WO 2017. De VVM reikt de prijs jaarlijks uit aan de beste milieuscriptie. De scriptie laat zien dat invasieve soorten in toenemende mate een bedreiging vormen voor onze zoetwatersystemen en dat, na preventie, uitroeiing de meest kosteneffectieve oplossing is om de schadelijke invloed van invasieve soorten terug te dringen. Bedolfe presenteert in haar scriptie een plan voor een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich hiertoe inzet. Genomineerde Thomas Thorin ontving een eervolle vermelding voor zijn scriptie.

Meer informatie>>.

 

Eind succesvol jaar en sluiting bureau

2017 is alweer bijna voorbij. We kijken terug op een druk en succesvol jaar bij de VVM. Om volgend jaar weer met net zo veel energie door te gaan zal het VVM-bureau van vrijdag 22 december tot en met maandag 8 januari van een welverdiende vakantie genieten. Vanaf 9 januari staan wij u weer graag te woord. Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar toe!

 

Vanaf 2018 start er een serie kenniscafés

VVM kent al de VVM cafés waarin iedere 3e woensdag van de maand een ander onderwerp centraal staat. De juridische cafés, waarin twee keer per jaar een juridisch thema wordt uitgediept, worden al geruime tijd door de sectie Milieurecht en Praktijk georganiseerd. Vanaf 2018 komen hier de kenniscafés bij. Deze cafés zijn gericht op bedrijven. Het resultaat van de eerste bijeenkomst levert input voor de deelnemers, maar ook voor de volgende kenniscafés. Hiermee ontstaat een 'levende' duurzaamheidsagenda voor en door deelnemers, die door elk kenniscafé verbeterd wordt. Tijdens het eerste kenniscafé staat het natuurlijk kapitaal en de circulaire economie centraal, dit café vindt plaats op 24 januari. Voor meer info: zie agenda.

 

Postbus VVM opgeheven

Vanaf 1 januari wordt de postbus van de VVM opgeheven. Vanaf dat moment ontvangen wij onze post uitsluitend nog maar op ons bezoekadres, Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK in Utrecht. Stuurde u uw post tot op heden naar onze postbus? Wijzig dan de adresgegevens voor 1 januari!

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

 

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Peter van de Laak en Jaap de Zeeuw schreven een verslag van de workshop die plaatsvond op de IenM m.e.r.-dag over de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de m.e.r.-praktijk. Lees meer>>
  • VVM-lid Jaap de Vries is met DZyzzion de winnaar van de Klimaatprijs 2017. Het adviesbureau sleepte de prijs in de wacht omdat het een CO2-besparing van 100% heeft gerealiseerd. Lees meer>>
  • VVM-lid Jelle van der Poel schreef een artikel voor Milieu & Recht over de regulering van nanomaterialen. Lees meer>>

VVM activiteiten

 

Jaarcongres Relevant 2017

Congres | 14 december | 09:00 - 17:00 | De Fabrique | Utrecht

Dit is hét congres voor Externe Veiligheid. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Centraal staan dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café: In het nieuwe jaar gezond aan de slag

VVM Café | 17 januari | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

Veel gemeenten en provincies zijn aan de slag met omgevingsvisies en -plannen. Het meenemen van gezondheid daarin is een kans én uitdaging. Want hoe kun je dit doen en met wie? De Gids Gezonde Leefomgeving biedt de helpende hand. Het eerste VVM Café van 2018 belicht de meerwaarde van dit nieuwe initiatief.

Meer info & aanmelden >>

 

Kenniscafé deel 1: Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

Kenniscafé (deel 1) | 24 januari | 16:00 - 20:00 | VVM Bureau | Utrecht

Berichten over duurzame energie, minder verspilling en meer hergebruik komen dagelijks binnen. Maar hoe kunnen we blijven profiteren van alles wat de natuur biedt zonder onze natuurlijke rijkdommen te verarmen? Die vraag staat centraal het eerste kenniscafé Duurzaam Ondernemen.

Meer info & aanmelden >>

 

Geluid in sportaccommodaties

lezingenbijeenkomst met locatiebezoek | 8 februari | 12:00 - 17:00 | Sportcentrum Papendal | Arnhem

Geluid in sporthallen kan een groot probleem zijn wat betreft de spraakverstaanbaarheid en de galm. Het kan zelfs leiden tot gehoorschade en/of ziekte van de docent. Tijdens deze bijeenkomst staat dit probleem centraal. Op dé sportlocatie van Nederland, Sportcentrum Papendal, kan eenieder het effect van een toegepaste maatregel ervaren.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café: Luchtvaart, klimaat en duurzame ontwikkeling

VVM Café | 21 februari | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

De 190 lidstaten van de International Civil Aviation Organization (ICAO), waaronder Nederland, hebben in 2016 een overeenkomst gesloten over het terugdringen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart. Vanaf 2020 moet er sprake zijn van een CO2-neutrale groei van de luchtvaart. Hoe gaat de luchtvaart bijdragen aan twee van die doelen: klimaatverandering aanpakken en veilige en duurzame steden?

Meer info & aanmelden >>

 

Landelijk Geurcongres 2018

Congres | 20 maart | 09:00 - 17:00 | HAS Hogeschool | 's-Hertogenbosch

Geuren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving. Vaak in aangename zin, maar regelmatig ook niet. Een belangrijk effect van ongewenste geur is hinder, variërend van ergernis tot slaapverstoring. Het congres 'Geurhinder: landelijk en lokaal' op 20 maart 2018 belicht de mogelijkheden om overlastsituaties te verminderen.

Meer info & aanmelden >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie 

Opleiding | Start 18 januari | PAO, PKL en VVM

Omdat de samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie, en de breedte en complexiteit daarvan groot is, heeft het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-HBO niveau. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management.

Meer info & aanmelden >>

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

NEMO Kennislink Live 

12 december 2017 | NEMO Kennislink | Amsterdam

Kosten: gratis.

Meer informatie: VVM. Aanmelden: NEMO Kennislink

Minder vlees eten, afval scheiden en milieubewust reizen. We weten best dat het beter zou zijn voor de wereld, maar toch handelen we er niet altijd naar. Hoe kan dat? Tijdens NEMO Kennislink Live op dinsdag 12 december gaan drie wetenschappers met het publiek in gesprek over wat het overstappen naar duurzame alternatieven zo ingewikkeld maakt.

 

NSG - themabijeenkomst 'Geluidshinder, hoe te duiden' 

9 januari 2018 | Regardz de Eenhoorn | Amersfoort

Kosten: €295,-. Korting voor NSG donateurs (ook voor VVM-leden) en studenten.

Meer informatie: VVM. Aanmelden: NSG

Vanuit de praktijk wordt vaak opgemerkt dat het net lijkt alsof het bij de beheersing van geluidshinder alleen om decibellen draait. Over de door de bevolking ervaren geluidhinder wordt niet of nauwelijks gesproken. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook om u voor diverse bronnen meer inzicht te geven in de relatie tussen de geluidbelasting en de door omwonenden ervaren geluidhinder. Diverse sprekers laten zien deze zogenaamde dosis-effectrelaties allesbehalve statisch zijn en dat bij gelijkblijvende geluidbelasting de ervaren geluidhinder ook op heel andere manieren kan worden verlaagd.

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .