VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW LLD  Berend Hoekstra (c) Michiel Wijnbergh (klein)

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding

Omdat de samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie, en de breedte en complexiteit van dit vakgebied groot is, heeft het Platform Kwaliteit luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-HBO niveau. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management.

De opleiding bestaat uit vijf blokken:

De vijf blokken zijn ook afzonderlijk te volgen. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvangt u een door CPION gecertificeerd diploma.

Resultaat

De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het brede werkveld van luchtverontreiniging door het presenteren van verschillende doorsneden van het vakgebied vanuit de theorie en de praktijk op post-HBO niveau. Het resultaat van de opleiding is dat u over een stevig fundament beschikt over:

 • Luchtverontreiniging in alle stappen van de causale milieuketen: luchtverontreinigende activiteiten - emissies - verspreiding - blootstelling en effecten - depositie en effecten - sturing om de luchtkwaliteit te verbeteren
 • Luchtverontreiniging op verschillende schaalniveaus: mondiaal - Europees - nationaal - lokaal
 • Bronnen van luchtverontreiniging: industrie, landbouw, wegverkeer, scheepvaart
 • Luchtverontreiniging in alle stappen van de beleidscyclus: Beleid - wet- en regelgeving - uitvoering (milieuspoor - ruimtelijk spoor) - monitoring en evaluatie
 • Vergunningverlening en industriële luchtverontreiniging
 • Ruimtelijke besluitvorming in relatie tot luchtkwaliteit / depositie
 • Het vaststellen van de luchtverontreiniging en luchtkwaliteit door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van meetprogramma's en het modelleren van de luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen
 • Het analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek
 • Het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de depositie

Voor uw organisatie, betekent dit:

 • Dat u beter in staat bent om risico's te beoordelen van ruimtelijke en vergunningverleningsprocessen
 • Dat uw adviezen voor beleidsuitgangspunten beter zijn geformuleerd
 • Dat u beter in staat bent om kosteneffectieve opties te selecteren
 • Dat u beter in staat bent om een bijdrage te leveren aan daadkrachtige besluitvorming

De opleiding bestaat uit 42 dagdelen die in 21 middag-avond combinaties gegeven worden. Bovendien zal thuisstudie nodig zijn. De studielast bedraagt ongeveer 10 uur per gedoceerd dagdeel, afhankelijk van uw voorkennis.

Bedoeld voor

Een ieder die zich nader wil specialiseren in de problematiek van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding is gericht op personen die op HBO-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus. De opleiding is tevens interessant voor personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

organisatie:  PAO, PKL en VVM
Cursusleider:  Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Berend)
datum (vanaf): do. 19 januari 2023
Rooster:

21 middag-avonden 

Lessen zijn op donderdagen van 14:00 tot 21:00 uur.

De opleiding is onderverdeeld in 5 blokken, elk blok wordt afgesloten met een examen.

locatie: Aristo, Utrecht
kosten
excl. BTW:

€ 6.500,-

prijs is inclusief alle studiematerialen en diners