VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief April 2018

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

 

Jaarverslag 2017 verschenen

De VVM heeft zich in 2017 opnieuw weten te manifesteren als bruisend en stimulerend platform. Voor het brede werkveld van milieuprofessionals, jong en oud, is een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Het VVM Café is inmiddels helemaal ingeburgerd en het tijdschrift Milieu is weer zeven keer verschenen! Lees het jaarverslag over wat er zoal gebeurd is het afgelopen jaar hier >>

 

Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2018

Er kunnen weer scripties ingediend worden!

Heb jij een scriptie geschreven tussen 1 januari 2017 en 15 juli 2018? Ding dan mee naar de Rachel Carson Milieuscriptieprijs! De prijs is een initiatief van de VVM en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen wij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs. Meer informatie op https://www.vvm.info/milieuscriptieprijs

 

Verslag High-end klimaatscenario's

De media besteden in toenemende mate aandacht aan wetenschappelijke publicaties die suggereren dat de verandering van het klimaat wel eens aan de bovenkant van de ranges kan uitkomen. Dat roept de vraag op of het huidige klimaatadaptatiebeleid wel voldoende is. Tijdens de VVM-debatavond over "High-end klimaatscenario's" gaven verschillende sprekers hun visie op de noodzaak van een "plan B". Dit gebeurde onder leiding van Gé Verver van het KNMI. Lees het verslag van de avond hier>>

 

Verslag VVM Cafe luchtvaart en klimaat

De CO2-uitstoot van het snel toenemende vliegverkeer dreigt de doelstelling van het Akkoord van Parijs onbereikbaar te maken. Tijdens het VVM Café op 21 februari maakte Paul Peeters duidelijk dat minder vaak en minder ver vliegen de enige remedie is. De tweede spreker, Leon Adegeest, verantwoordelijk voor het blootleggen van de fouten in de geluidberekeningen rondom Lelystad Airport, deed uit de doeken waarom het uitstellen van de opening van het vliegveld een wijs besluit is. Lees meer hier >>

 

Verslag Beneluxconferentie 2017

Elk jaar vindt er op initiatief van een educatiewerkgroep van de Benelux een conferentie plaats op het gebied van duurzaamheid en educatie/onderwijs. Afgelopen jaar was Nederland aan de beurt met de conferentie ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’. Deze vond plaats van 22 t/m 24 november 2017 op Walcheren. Lees het verslag hier >>

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

 

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Babette Porcelijn verscheen op 18 maart in VPRO Tegenlicht, heeft voor elkaar gekregen dat De Verborgen Impact nu ook in het Frans wordt uitgegeven, is bezig om Verborgen Impact trainingen en lespakketten op te zetten, en gaat weer beginnen aan een nieuw boek! Lees meer >>

EFCA

De nieuwe EFCA nieuwsbrief is verschenen. EFCA staat voor European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations. VVM is lid van EFCA. De focus van deze editie ligt op het Post-Café in Brussel - Mobilisation in Geneva. Download de nieuwsbrief via efca.net

 


Column

Een nieuwe column, geschreven door een VVM-lid.

 

Geef de toekomst een stoel!

Door Bas van de Griendt

Als Jan Terlouw spreekt, dan luistert Nederland. Dat was eerder zo met het 'touwtje uit de brievenbus'. En misschien is het goed dat nu ook weer te doen, want dat touwtje krijgt een vervolg, met het idee voor een stoel voor de toekomst. Een lege stoel om bijvoorbeeld aan te schuiven bij elke directievergadering van bedrijven. En misschien zouden de politiek en het openbaar bestuur dat ook moeten doen. Wat deze Toekomststoel zo interessant maakt en waarom het omwille van energie en klimaat zo relevant is, is dat het de blik niet naar achteren richt, zoals bij het touwtje in de brievenbus, maar naar voren. En dat je je daarbij dus op voorhand rekenschap geeft van de besluiten die je neemt in plaats van dat je je achteraf verantwoord. Lees de column hier >>

 


VVM activiteiten

 

VVM Café: Jan Terlouw - 'Jong geleerd, oud gedaan'

VVM Café | 18 april | 17:30 - 20:30 | VVM bureau | Utrecht

Wat kun jij doen voor een duurzame toekomst? Die vraag staat centraal tijdens dit VVM Café. Vorig jaar heeft Jan Terlouw jongeren uit het hele politieke spectrum bij elkaar gebracht om een duurzaamheidsagenda op te stellen. Deze avond gaat hij in gesprek met twee duurzame jonge toppers van nu om hier een praktische invulling aan te geven.

Meer info & aanmelden >>

 

Kenniscafé (deel 2): Circulaire Economie en Natuurlijk Kapitaal

Kenniscafé | 19 april | 16:00 - 20:00 | VVM Bureau | Utrecht

Berichten over duurzame energie, minder verspilling en meer hergebruik komen dagelijks binnen. Maar hoe kunnen we blijven profiteren van alles wat de natuur biedt zonder onze natuurlijke rijkdommen te verarmen? Die vraag staat ook weer centraal in het tweede kenniscafé Duurzaam Ondernemen.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café: Tijd voor Waterstof

VVM café | 23 mei | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

Waterstof gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen bij de invulling van de maatschappelijke opgave om CO2-emissies drastisch te verminderen. Daarom staat op 23 mei het VVM Café in het teken van waterstof. Wat kan deze brandstof betekenen voor industrie en mobiliteit? Mét de mogelijkheid om een rondje te rijden in een waterstofauto!

Meer info & aanmelden >>

 

Welke vaardigheden heb jij nodig voor de Omgevingswet?

Netwerkborrel | 24 mei | vanaf 18:00 | PBL | Den Haag

Na een succesvolle netwerkborrel vorig jaar, organiseren we ook dit jaar weer een netwerkborrel. Deze bijeenkomst, georganiseerd door Jong Leefomgeving, VVM Jong en PBL Young, staat in het teken van netwerken én de Omgevingswet.

Meer info & aanmelden >>

 

Excursie naar Windplan Blauw van SwifterwinT

Studiemiddag | 30 mei | 13:00 - 17:00 | Shortgolf Swifterbant

SwifterwinT B.V. en Nuon ontwikkelen Windplan Blauw, een windpark ten noorden van Lelystad en Swifterbant. 74 bestaande windturbines worden vervangen door 61 grotere turbines. Op deze dag wordt het MER gepresenteerd, het 3D-model van het park, en de participatie vanuit de omgeving. Ook brengen we een bezoek aan het toekomstige windpark.

Meer info & aanmelden >>

 

Juridisch Café over het Voorzorgsbeginsel

Discussieavond | 7 juni | 16:30 - 20:00 | VVM Bureau | Utrecht

Het voorzorgsbeginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht, het kan bijvoorbeeld een rol spelen bij besluiten waarbij voedselveiligheid, natuurbescherming of het toelaten van bestrijdingsmiddelen aan de orde is. Wilt u meer hierover horen, schrijf u in en kom naar dit Café!

Meer info & aanmelden >>

 

Nationale Milieudag 2018: Wetenschap versus emotie

Nationale Milieudag | 29 juni | 09:00 - 17:30 | RIVM | Bilthoven

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden emoties en wensdenken. Hoe beïnvloedt dit de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer deze te maken heeft met complexe vraagstukken met grote belangen, zoals op het gebied van duurzaamheid?

Meer info & aanmelden >>

 

Dag van de Omgevingswet

Congres | 4 oktober

De datum voor de Dag van de Omgevingswet 2018 is bekend: 4 oktober. De afgelopen editie was een klinkend succes. Dus zet de datum vast in je agenda!

Meer info & aanmelden >>

 

Geluid in sportaccommodaties

lezingenbijeenkomst met locatiebezoek | voorjaar 2018 | Sportcentrum Papendal | Arnhem

Geluid in sporthallen kan een groot probleem zijn wat betreft de spraakverstaanbaarheid en de galm. Het kan zelfs leiden tot gehoorschade en/of ziekte van de docent. Tijdens deze bijeenkomst staat dit probleem centraal. Op dé sportlocatie van Nederland, Sportcentrum Papendal, kan eenieder het effect van een toegepaste maatregel ervaren.

Meer info & aanmelden >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie 

Opleiding | PAO, PKL en VVM

De Post-HBO opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management. U kunt de losse blokken volgen.

17 mei - blok 3: Luchtkwaliteit: Wet- en regelgeving, besluitvorming en maatregelen / Effecten en fijn stof

20 september - blok 4: Luchtkwaliteit: Meten en modelleren

8 november - blok 5: Depositie: Wet- en regelgeving, besluitvorming, meten en rekenen

Meer info & aanmelden >>

 

Emissiemetingen voor SCIOS (scope 6 certificering) 

3-daagse cursus | 25 mei, 22 juni en 6 juli | 09:00 - 17:00 | Apeldoorn

Het technisch document 8 dat als basis dient voor SCIOS gecertificeerde emissiemetingen, is afgestemd op de milieuregelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkwijzen aansluiten bij de geldende Europese meetnormen. Daarnaast moeten inspecteurs die emissiemetingen uitvoeren een opleiding volgen. In drie dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daarop volgende analyse en verwerking van de analyseresultaten, uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een toets.

Meer info & aanmelden >>

 

2-daagse cursus: QRA-berekenen? Doe het goed! 

2-daagse cursus | 14 en 21 september | 09:00 - 17:00 | Utrecht

Het maken van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) vormt de basis van het externe veiligheidsbeleid. Gezien de vele ontwikkelingen op dit vlak, is permanente educatie een van de pijlers van de professional. Doe je dit niet, dan dreigt in de waan van alledag de kwaliteit achteruit te gaan. Zo heeft een goede QRA een vaste uitkomst, maar worden rekenfouten in berekeningen niet altijd opgemerkt.

Meer info & aanmelden >>

 

1-dagscursus: Verdiepingsdag QRA -berekenen? Doe het goed! 

1-dagscursus | 28 september | 09:00 - 17:00 | Utrecht

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL, versie 6.54. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen? Heb je hiermee al ervaring opgedaan voordat je in een procedure advies moet geven? Samen met andere professionals aan de slag en onder begeleiding van een ervaren QRA-specialist je kennis verdiepen.

Meer info & aanmelden >>

 


Activiteiten i.s.m. VVM

 

Masterclass Duurzaam Onderwijs 2018/2019

Masterclass | 14 november 2018, 12 december 2018, 23 januari 2019, 20 maart 2019, 17 april 2019 | Centraal in het land

Samen met basisscholen en pabo's willen we werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst. Outdoor education - leren buiten de school en in de natuur - speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzame PABO heeft met natuurorganisaties, pabo's, basisscholen en andere partners veel ervaring opgedaan met outdoor education. Als didactiek wordt onderzoekend en ontwerpend leren gehanteerd. Het doel is om de deelnemers te voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de sustainable development goals, duurzaam onderwijs en outdoor education.

Meer info en aanmelden >>

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

Conference: Ports and the City - Smart & healthy 

12 en 13 april 2018 | 10:00 - 13:30 | Theater De Lindenberg | Nijmegen

Kosten: gratis

Meer informatie: Ports and the City. Aanmelden: Ports and the City.

This conference will inform and inspire you on how to make inland port areas healthy, liveable, sustainable and smart. It will also boost our common ambition to make inland waterway transport zero-emission and climate neutral by 2050.

 

KNW Voorjaarscongres - Stress door klimaatverandering 

20 april 2018 | Utrecht

Kosten: €395,-.

Meer informatie: H2O Waternetwerk. Aanmelden: KNW.

Gemeenten moeten mbv stresstesten de risico's - en benodigde maatregelen - van klimaatverandering in kaart brengen. Veel partijen zijn daarbij betrokken, een integrale aanpak is vereist. Hoe voer je een goede dialoog over de juiste maatregelen om stad en platteland klimaatbestendig te maken? Tijdens KNW Voorjaarscongres 2018 komen partijen samen rondom dit actuele thema.

 

World Clean Air Congress: Air Pollution and Climate Interactions and Challenges 

23-27 september 2019 | Istanbul | Turkije

Meer informatie: WCAC.

With a compelling theme, a broad and coherent structure and an excellent team of international advisers the foundations are now in place for an important event, capable of contributing to the progress of atmospheric science and policy.

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.