VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief

 

VVM nieuwsbrief Juni 2018

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
bureau@vvm.info
i. www.vvm.info

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

VVM nieuws

Nationale Milieudag 2018, plenaire sprekers bekend!

De milieuprofessional krijgt meer en meer te maken met inwoners en media die zich laten leiden door emoties en wensdenken. Gevolg is dat feiten dreigen onder te sneeuwen. Hoe beïnvloedt dit de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? Die vraag staat op 29 juni centraal tijdens de Nationale Milieudag 2018 bij het RIVM in Bilthoven.

sprekers

Loek Stokx, RIVM, Sonja van der Arend, schrijver/onderzoeker SenF – Serious Fiction, Hedwig te Molder, WUR/Universiteit Twente, Michiel van Oudheusden, onderzoeker bij SCK-CEN, Belgisch studiecentrum voor Kernenergie, Sarah Durston, hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen aan het UMC Utrecht, Frans Brom, directeur WRR en Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht vullen het plenaire programma in. Vera Dalm, voorzitter VVM en directeur Milieu Centraal is de dagvoorzitter.

Bekijk het volledige programma>>

Nieuwe medewerker Annemieke Vermeulen

Ik ben Annemieke Vermeulen. Deze maand begin ik bij de VVM als administratief medewerker. Vanaf september zal ik de vereniging ook vertegenwoordigen bij bijeenkomsten van derden. Ik ben een milieuwetenschapper met een grote liefde voor duurzaamheid en schrijven.

Advertorial

Verdiep uw kennis in het Milieurecht

  • Inzicht in de Wet algemene bepakingen omgevingsrecht
  • Inclusief: doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet
  • Benodigde kennis over de laatste (Europese) ontwikkelingen
  • Extra! online-docent voor vragen ná de opleiding
  • 5-daagse opleiding, start 2 oktober 2018 in Utrecht

Download de brochure op www.sbo.nl

Ding mee naar de Rachel Carson Afstudeerprijs!

Deadline 22 juli

Heb jij een scriptie geschreven of eindwerkstuk gemaakt tussen 1 januari 2017 en 15 juli 2018 in relatie tot milieu of duurzaamheid? Ding dan mee naar de Rachel Carson Afstudeerprijs! De prijs is een initiatief van de VVM en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen wij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheidonderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs. Meer info>>

Oproep: VVM Kennisplatform medische milieukringloop

Door toenemend medicijngebruik komen humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën steeds vaker via riool en mest in een milieukringloop terecht. Een nationaal kennisplatform kan de betrokken sectoren en disciplines en hun belangen verenigen en R&D stroomlijnen en stimuleren. Doel van dit platform is te verkennen welke effectieve brongerichte maatregelen er mogelijk zijn, alsmede van gedachten te wisselen over een communicatiestrategie. Interesse om mee te denken?

Meer informatie>>

Video-impressie van het VVM Café met Jan Terlouw

Afgelopen 18 april hadden we een leuk VVM Café! Jan Terlouw en twee duurzame jonge toppers, Linde Nieman en Hanna Lubbers, spraken over de verbinding tussen oudere en jongere generaties over hoe studenten en jonge professionals kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Toon West (Motion Identity) maakte hier een video van! Bekijk de video >>

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via bureau@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Wilfred Reinhold kwam aan het in het artikel "Gevaarlijke tijgermug duikt weer op" in het AD op 4 juni. Lees het artikel >>

Meer weten over invasieve exoten?

Kom dan 15 juni naar het VVM symposium Invasieve exoten benutten, kan dat? Wilfred Reinhold is namens de VVM-sectie Biodiversiteit de organisator van dit symposium, dat dient als startsymposium van de Week van de Invasieve exoten. Lees meer >>

VVM privacybeleid ivm AVG

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De VVM heeft daarom een nieuw privacybeleid, waarin wij beschrijven hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. De meest actuele versie vindt u op www.vvm.info/privacy.


VVM activiteiten

Juridisch Café over het Voorzorgsbeginsel

Discussieavond | 7 juni | 16:30 - 20:00 | VVM Bureau | Utrecht

Het voorzorgsbeginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht, het kan bijvoorbeeld een rol spelen bij besluiten waarbij voedselveiligheid, natuurbescherming of het toelaten van bestrijdingsmiddelen aan de orde is. Wilt u meer hierover horen, schrijf u in en kom naar dit Café!

Meer info & aanmelden >>

Invasieve exoten benutten, kan dat?

Symposium | 15 juni | 13:00 - 17:00 | Utrecht

Invasieve exotische planten en dieren vormen een toenemend probleem. Om de schade aan natuur, waterbeheer, gezondheid en economie te beperken, wordt al jarenlang de strijd gestaag opgevoerd. Maar is er geen andere weg mogelijk, namelijk de exoten nuttig aanwenden?

Meer info & aanmelden >>

Excursie naar de Forward Farm "Het Groene Hart" van Bayer

Excursie | 22 juni | 13:30 - 17:30 | Proefboerderij Bayer | Haarlemmermeer

Op 22 juni organiseert de VVM een excursie naar de proefboerderij 'Forward Farm' van Bayer in de Haarlemmermeer. Op het proefbedrijf wordt onderzoek gedaan naar het optimaliseren van akkerbouwpraktijken met een sterke focus op beperking van de milieu-impact.

Meer info & aanmelden >>

Nationale Milieudag 2018: Wetenschap versus emotie

Nationale Milieudag | 29 juni | 09:00 - 17:30 | RIVM | Bilthoven

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden emoties en wensdenken. Hoe beïnvloedt dit de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer deze te maken heeft met complexe vraagstukken met grote belangen, zoals op het gebied van duurzaamheid?

Meer info & aanmelden >>

Dag van de Omgevingswet

Congres | 4 oktober

Op donderdag 4 oktober 2018 zal de zevende Dag van de Omgevingswet plaatsvinden. De voorbereidingen zijn gestart, meer informatie over het programma volgt binnenkort. En inschrijven kan al! Je kunt ons ook op Twitter volgen: @VVMOmgevingswet. Bekijk ook de filmpjes van de vorige editie!

Meer info & aanmelden >>

Jaarcongres Relevant 2018

Congres Externe Veiligheid | 20 november

De datum voor het Jaarcongres Relevant 2018 is bekend: 20 november. Dus zet de datum vast in je agenda!


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie 

Opleiding | PAO, PKL en VVM

De Post-HBO opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management. U kunt de losse blokken volgen.

Vanaf 20 september - blok 4: Luchtkwaliteit: Meten en modelleren

Vanaf 8 november - blok 5: Depositie: Wet- en regelgeving, besluitvorming, meten en rekenen

Meer info & aanmelden >>

Cursus: QRA-berekenen? Doe het goed! 

2-daagse cursus | 14 en 21 september | 09:00 - 17:00 | Utrecht

Het maken van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) vormt de basis van het externe veiligheidsbeleid. Gezien de vele ontwikkelingen op dit vlak, is permanente educatie één van de pijlers van de professional. Doe je dit niet, dan dreigt in de waan van alledag de kwaliteit achteruit te gaan. Zo heeft een goede QRA een vaste uitkomst, maar worden rekenfouten in berekeningen niet altijd opgemerkt.

Meer info & aanmelden >>

Verdiepingsdag: QRA-berekenen? Doe het goed! 

Verdiepingsdag | 28 september | 09:00 - 17:00 | Utrecht

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL, versie 6.54. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen? Heb je hiermee al ervaring opgedaan voordat je in een procedure advies moet geven? Samen met andere professionals aan de slag en onder begeleiding van een ervaren QRA-specialist je kennis verdiepen.

Meer info & aanmelden >>


Activiteiten i.s.m. VVM

Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

Congres | 6-7 november | Hoevelaken | i.s.m. VVM sectie Geluid & Trillingen en VVM sectie Lucht

Dit congres, in 2018 alweer de 22e editie, is het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux. Het congres bestaat uit twee dagen met tientallen lezingen en enkele discussiefora. Tussendoor krijgt u ruimschoots de gelegenheid om met uw vakgenoten ideeën uit te wisselen en de informatiemarkt te bezoeken. Op deze informatiemarkt vindt u circa 25 stands, waar de nieuwste producten en diensten worden gepresenteerd. Hier kunt u bij organisaties informatie inwinnen over lopende projecten.

Meer info en aanmelden >>

Masterclass Duurzaam Onderwijs 2018/2019

Masterclass | 14 november 2018, 12 december 2018, 23 januari 2019, 20 maart 2019, 17 april 2019 | Centraal in het land

Samen met basisscholen en pabo's willen we werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst. Outdoor education speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzame PABO heeft met natuurorganisaties, pabo's, basisscholen en andere partners veel ervaring opgedaan hiermee. Als didactiek wordt onderzoekend en ontwerpend leren gehanteerd. Het doel is om de deelnemers te voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de sustainable development goals, duurzaam onderwijs en outdoor education.

Meer info en aanmelden >>


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

Consultatiesessie Waterkwaliteit in Nederland "Het probleem bij de bron aanpakken"  

13 juni | 17.30 - 19.30 | Korte Elisabethstraat 6 | Utrecht

Kosten: gratis

Aanmelden: friends@wecf.org.

Informatie: wecf.eu

Eind 2018 moet Nederland daarom een Nationaal Actie Plan indienen om verder te werken aan de verbetering van gezondheid in relatie tot milieu. Voor Nederland is waterkwaliteit één van de speerpunten, zeker nu de problemen met schadelijke stoffen toenemen. Tijdens deze avond zullen deelnemers gevraagd worden hun ervaringen te delen en voorbeelden van mogelijke actie's, om de waterkwaliteit te verbeteren, voor te stellen.

WindDays 2018 "Wind: Europe’s future energy supply" 

13 & 14 juni | 09.00 - 19.00 | WTC | Rotterdam

Kosten: €45 - €395. 100 gratis dagpassen voor lokale ambtenaren en politici

Programma: winddays.nl

Aanmelden: NWEA en door RVO betaalde dagpassen: VNG

Eind 2018 moet Nederland daarom een Nationaal Actie Plan indienen om verder te werken aan de verbetering van gezondheid in relatie tot milieu. Voor Nederland is waterkwaliteit één van de speerpunten, zeker nu de problemen met schadelijke stoffen toenemen. Tijdens deze avond zullen deelnemers gevraagd worden hun ervaringen te delen en voorbeelden van mogelijke actie's, om de waterkwaliteit te verbeteren, voor te stellen.

Workshop Evaluatie NEN 5744 voor monsterneming van grondwater 

26 juni | 13:00 - 16:00 | Provinciehuis Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch

Kosten: gratis

Meer informatie en aanmelden: NEN.

NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater' is in 2011 aangepast. Een evaluatie is van belang. Het uitgangspunt voor de workshop is erachter te komen hoe de norm in de praktijk functioneert. Biedt de norm voldoende handvatten om in Nederland goed en vergelijkbaar bodemonderzoek uit te voeren? Wat zijn de ervaringen van de veldwerker zelf?

KNW Studiereis Donau Delta 27-31 augustus 

27 - 31 augustus | Donau delta | Roemenië

Kosten: €1.255

Meer informatie en aanmelden: H2O (deadline aanmelden verschoven naar juni).

KNW Studiereis naar de Donau delta in Roemenië met een 4-daags 'Danube Delta Water Management' programma. Het is een ecologisch uniek gebied dat op de UNESCO wereld erfgoed lijst staat. Het gebied staat echter ook onder druk door oa. verzilting, overstromingen, drinkwater- en afvalwaterbeheer. De overheid heeft nu een 'Integrated Danube Delta Strategy' opgesteld, voor een geïntegreerde aanpak.Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.