VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarcongres Relevant 2017

Laatste update: 14 november 2017

  Voorlopig programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Plenair programma:
Opening en duiding van de dag
door dagvoorzitter Ruben van der Laan
Omgevingswet verandert speelveld Veiligheidsregio
door Hans Broekhuizen, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet
door Jur van der Velde, Interra

10:20 Pauze

10:50 Ronde 1: Infosessies, keuze uit:
1A - Ontwikkelingen en rekenprogramma windenergie
1B - 'Sneak preview': SAFETI-nl 8.0
1C - LNG, andere incidenten, anders oefenen
1D - Belangen van netwerken
1E - Prijsvraag Ontwerp Veilige Omgeving
1F - Multiadvisering?
1G - Ondergronds maakt onbemind?
1H - Complexe vergunning, complexe verstandhouding?

11:35 Pauze

12:05 Plenair programma:
De rol van waterstof in ons toekomstige energiesysteem
door Prof. Dr. Ad van Wijk, TU Delft
Plannen van Gasunie om windenergie om te zetten in waterstof
door Ulco Vermeulen, directeur Gasunie
Beiden gaan specifiek in op EV-vraagstukken m.b.t. waterstof

13:00 Lunchpauze

14:00 Ronde 2: Workshops, keuze uit:
2A - Arbeidsveiligheid versus omgevingsveiligheid
2B - Wat is 'aging van installaties' en hoe kun je dat beheersen
2C - Leren van ongevallen
2D - Omgevingswet en Basisnet: uitdagingen voor lokale veiligheidspartners
2E - Integratie Omgevingsveiligheid
2F - Wat verandert er voor mij?
2G - RIVM Handboek omgevingsveiligheid: de inhoudelijke betekenis en toepassing
2H - EV-jurisprudentie nader bekeken

15:15 Pauze

15:45 Ronde 3: Infosessies, keuze uit:
3A - PGS15 in de praktijk
3B - Een plan: in gevecht of in gesprek?
3C - Handboek Omgevingsveiligheid, specifiek bouwkundige maatregelen
3D - Robuust Basisnet
3E - SafetyDeals, de regeling
3F - Kernwaarden voor een veilige leefomgeving
3G - Hoe maken we omgevingsveiligheid 'smart'
3H - Dilemma’s bij bouwen nabij risicobronnen

16:30 Plenaire prijsuitreiking
met aansluitend de afsluitende borrel