VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarcongres Relevant 2017

Laatste update: 6 december 2017

 Home Relevant 2017 |  Programma 2017 |  Presentaties 2017 |  Terugblik 2017 |  Congresbundel 2017

  Programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Plenair programma:
Opening en duiding van de dag
door Ruben van der Laan, dagvoorzitter
Dilemma's van de nieuwe omgevingswet & de competenties die nodig zijn om hierop te antwoorden
In gesprek met Maarten Worp, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Jur van der Velde, Interra

10:20 Pauze

10:50 Ronde 1: Infosessies, keuze uit:
1A - Ontwikkelingen en rekenprogramma windenergie
1B - 'Sneak preview': SAFETI-nl 8.0
1C - LNG, andere incidenten, anders oefenen
1D - (VOL) Belangen van netwerken
1E - Prijsvraag Ontwerp Veilige Omgeving
1F - Multiadvisering?
1G - Ondergronds maakt onbemind?
1H - Complexe vergunning, complexe verstandhouding?

11:35 Pauze

12:05 Plenair programma:
De rol van waterstof in ons toekomstige energiesysteem
door Prof. Dr. Ad van Wijk, TU Delft
Hoe Gasunie inspeelt op de waterstofeconomie
door Ulco Vermeulen, directeur Gasunie

13:00 Lunchpauze

14:00 Ronde 2: Workshops, keuze uit:
2A - Arbeidsveiligheid versus omgevingsveiligheid
2B - Wat is 'aging van installaties' en hoe kun je dat beheersen
2C - Leren van ongevallen
2D - Omgevingswet en Basisnet: uitdagingen voor lokale veiligheidspartners
2E - (VOL) Integratie Omgevingsveiligheid
2F - Wat verandert er voor mij?
2G - RIVM Handboek omgevingsveiligheid: de inhoudelijke betekenis en toepassing
2H - EV-jurisprudentie nader bekeken

15:15 Pauze

15:45 Ronde 3: Infosessies, keuze uit:
3A - PGS15 in de praktijk
3B - Een plan: in gevecht of in gesprek?
3C - Handboek Omgevingsveiligheid, specifiek bouwkundige maatregelen
3D - Robuust Basisnet
3E - SafetyDeals, de regeling
3F - Kernwaarden voor een veilige leefomgeving
3G - Hoe maken we omgevingsveiligheid 'smart'
3H - Dilemma’s bij bouwen nabij risicobronnen

16:30 Plenaire prijsuitreiking
met aansluitend de afsluitende borrel