VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2023

 Di. 28 maart 2023
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel, Zwolle

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Jaarcongres Relevant 2023:
Veilige en gezonde energietransitie

hét congres over externe veiligheid

Jaarcongres Relevant 2023:
Veilige en gezonde energietransitie

hét congres over externe veiligheid

 

Ook in 2023 organiseert de VVM in samenwerking met Relevant netwerk externe veiligheid, VNG en VNCI hét jaarcongres over Externe Veiligheid: Relevant. Dit jaar staat het congres in het teken van de risicobenadering van de versnellende energietransitie. Zoals minister Jetten op 4 november aan de Tweede Kamer schreef: “De voortvarende aanpak (van de energietransitie, red.) moet (…) ook verantwoord zijn.”

Ontmoet deze dag uw collega’s en experts afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus op het brede gebied van externe veiligheid en blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen!

  Zet in uw agenda

   dinsdag 28 maart 2023
   09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel
   Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

Tijdens het congres wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. We zorgen voor een afwisselend programma die ingaat op de actualiteit rondom externe veiligheid en energietransitie met veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Ook in 2023 organiseert de VVM in samenwerking met Relevant netwerk externe veiligheid, VNG en VNCI hét jaarcongres over Externe Veiligheid: Relevant. Dit jaar staat het congres in het teken van de risicobenadering van de versnellende energietransitie. Zoals minister Jetten op 4 november aan de Tweede Kamer schreef: “De voortvarende aanpak (van de energietransitie, red.) moet (…) ook verantwoord zijn.”

Ontmoet deze dag uw collega’s en experts afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus op het brede gebied van externe veiligheid en blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen!

Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

Tijdens het congres wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. We zorgen voor een afwisselend programma die ingaat op de actualiteit rondom externe veiligheid en energietransitie met veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

  Zet in uw agenda

   dinsdag 28 maart 2023
   09:00 - 17:00
Provinciehuis Overijssel
   Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Plenair programma krijgt steeds meer vorm 

leendert-gooijer-via-rivm | RIVM

De energietransitie als nationale veiligheidsvraagstuk

door Leendert Gooijer, RIVM

De risico’s van de energietransitie hangen af van het perspectief van waaruit je kijkt. Vanuit het perspectief van arbeidsveiligheid is werken op hoogte een issue; denk aan het plaatsen van zonnepanelen of onderhoud aan windturbines. Voor omgevingsveiligheid is het verschil tussen waterstof of aardgas relevant, omdat dat iets kan betekenen voor de inrichting van de omgeving. Vanuit het perspectief van de nationale veiligheid is het de vraag of de energietransitie zou kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dat gaat om het bredere plaatje. Binnen deze sessie behandelt Leendert wat nationale veiligheid is en op welke manier de energietransitie de nationale veiligheid zou kunnen raken. Daarbij maakt hij een koppeling met omgevingsveiligheid. 

Omgevingsveiligheid van stromen waterstofrijke energiedragers

door Berenschot, Arcadis en TNO

De energietransitie zal mogelijk stromen gevaarlijke stoffen op gang brengen, zoals waterstof en ammoniak. Om welke stoffen en welke hoeveelheden het precies zal gaan en welke omgevingsveiligheidsaspecten daarmee samenhangen is nog niet goed bekend.

Om hier meer duidelijkheid over te krijgen hebben Berenschot, Arcadis en TNO gezamenlijk een onderzoek gedaan voor de ministeries van IenW en EZK. Daarin hebben zij drie varianten uitgewerkt van de toekomstige stromen. Daarnaast hebben zij uitgewerkt wat dat kan betekenen voor de omgevingsveiligheid. Het rapport gaat begin februari naar de Tweede Kamer.

In deze presentatie gaan onderzoekers van deze bureaus in op de voornaamste uitkomsten van het onderzoek. Ook schetsen ze wat dat in de praktijk kan betekenen voor de omgevingsveiligheid. Ten slotte lichten ze toe welke keuzes er in de toekomst te maken zijn om de energietransitie veilig vorm te geven. Vervolgens gaan zij in een paneldiscussie met panelleden én de zaal in gesprek.

Eerste deelsessies zijn bekend

De eerste deelsessies zijn bekend! De indeling in rondes nog niet. Meer weten over de verschillende deelsessies en de sprekers?

Bekijk de deelsessies hier

  Organisatie

relevantlogo-transparant-3000x320

vnci-logo-rgb-300-dpi

VVM logo transparant 4354 x 2167VVM sectie Externe Veiligheid

Mede mogelijk gemaakt door VNG

Logo VNG