VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2019:
Veilige transitie!

 Di. 19 november 2019
 09:00 - 17:00
Hotel Casa, Amsterdam

Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie!

 

 

Jaarcongres Relevant 2019, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van  Externe Veiligheid, vindt plaats op dinsdag 19 november in Casa te Amsterdam. Dit jaar staat het jaarlijkse congres in het teken van actualiteit en transparantie: wat staat de veiligheidsprofessional te wachten de komende periode en hoe werk je als overheid en bedrijfsleven samen aan een veilig Nederland.

We vragen Prof. Dr. Ir. Marjolein van Asselt , raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, haar licht te laten schijnen op de actualiteit. Wat zijn de grote ontwikkelingen? Waar moeten we ons als veiligheidsprofessional op voorbereiden? Wat betekent dit voor ons vak? Hoe ga je om met transparantie in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven?  Download presentatie 

spreker-jolanda-trijselaarVerder spreekt Jolanda Trijselaar , directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) over de trend van het binnenstedelijk verdichten en welke risico’s en uitdagingen dit met zich meebrengt in relatie tot Externe Veiligheid.  Download presentatie 

Eén van die actuele ontwikkelingen is de energietransitie: welke veiligheidsvraagstukken neemt dat met zich mee? Met de komst van nieuwe energiedragers en -bronnen ontstaan er nieuwe risico’s. Hiervoor is nog niet in alle gevallen wet- en regelgeving voorhanden. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor vergunningverlening? We voeren het gesprek met Mr. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van I en W, Dr. Ir. Nils Rosmuller , lector transportveiligheid, risicobeheersing en incidentbestrijding, energietransitie van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en Jaap Oldenziel , Manager Public Affairs bij Air Liquide Benelux Industry.

Zoals u van ons gewend bent, wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

 

Vorig jaar stond het congres in het teken van de energietransitie. Ook was er aandacht voor het Programma Duurzame Veiligheid 2030. Bekijk de editie van 2018 via Eerdere edities in het menu (groen).

  Zet in uw agenda

  Di. 19 november 2019
   09:00 - 17:00
Hotel Casa
   Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

  Delen

#Relevant2019