VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2019:
Veilige transitie!

 Di. 19 november 2019
 09:00 - 17:00
Hotel Casa, Amsterdam

Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Programma

Jaarcongres Relevant 2019

 

Laatste update: 19 september 2019

 
 

  Programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Plenair
Welkom en opening 
door Arie Deelen, dagvoorzitter

Paneldiscussie: Energietransitie en nieuwe risico's
De energietransitie is in volle gang. Op alle fronten worden initiatieven ontplooid, hierbij ontstaan soms ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor deze nieuwe ontwikkelingen is nog niet altijd adequate wet- en regelgeving ontwikkeld. Waar lopen initiatiefnemers zoals Air Liquide tegenaan, wat is de rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hoe kan een kennisinstelling zoals het Instituut voor Fysieke Veiligheid hierin ondersteunen.
Met:
Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico's bij het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat 
Dr.ir. Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid
Jaap Oldenziel, manager Public Affairs bij Air Liquide

10:30 Pauze

11:00 Ronde A: Infosessies

11:45 Zaalwissel

12:00 Ronde B: Infosessies

12:45 Lunchpauze

13:45 Plenair 
Actuele Ontwikkelingen, wat staat de EV'er te wachten
door Marjolein van Asselt, raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Marjolein gaat in op de actualiteit: wat speelt er in het werkveld van de EV’er, welke ontwikkelingen spelen rondom de Omgevingswet, hoe ga je om met transparantie tussen overheid, bedrijfsleven en burger en welke andere ontwikkelingen ziet zij in het Externe Veiligheid veld.

De trend is verdichten, wat betekent dit voor EV
door Jolanda Trijselaar, directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
We zien een algehele trend van binnenstedelijk verdichten. Welke risico’s en uitdagingen brengt dit met zich mee in relatie tot Externe Veiligheid?

15:00 Zaalwissel

15:15 Ronde C: Workshops

16:30 Borrel

spreker-judith-elsinghorst-via-algemene-bestuursdienst-300x300

Mr. Judith Elsinghorst
Ministerie van IenW

spreker-jaap-oldenziel-via-li-300x300

Jaap Oldenziel ,
Air Liquide
 

spreker-jolanda-trijselaar

Jolanda Trijselaar ,
Brandweer VRR

spreker-nils-rosmuller-via-tw-300x300

Dr.ir. Nils Rosmuller ,
IFV

spreker-marjolein-van-asselt-via-li-300x300

Prof.dr.ir. Marjolein van Asselt ,
Onderzoeksraad voor Veiligheid

dagvoorzitter-arie-deelen-via-li

Arie Deelen ,
dagvoorzitter