VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2019:
Veilige transitie!

 Di. 19 november 2019
 09:00 - 17:00
Hotel Casa, Amsterdam

Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

Laatste update: 19 september 2019

 
 

  Programma

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Plenair
Welkom en opening 
door Arie Deelen, dagvoorzitter

Paneldiscussie: Energietransitie en nieuwe risico's
De energietransitie is in volle gang. Op alle fronten worden initiatieven ontplooid, hierbij ontstaan soms ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor deze nieuwe ontwikkelingen is nog niet altijd adequate wet- en regelgeving ontwikkeld. Waar lopen initiatiefnemers zoals Air Liquide tegenaan, wat is de rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hoe kan een kennisinstelling zoals het Instituut voor Fysieke Veiligheid hierin ondersteunen.
Met:
Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico's bij het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat 
Dr.ir. Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid
Jaap Oldenziel, manager Public Affairs bij Air Liquide

10:30 Pauze

11:00 Ronde A: Infosessies

11:45 Zaalwissel

12:00 Ronde B: Infosessies

12:45 Lunchpauze

13:45 Plenair 
Actuele Ontwikkelingen, wat staat de EV'er te wachten
Prof. dr. ir. Marjolein van Asselt, is raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en daarnaast hoogleraar 'Risk Governance' aan de Universiteit van Maastricht. Van januari 2008 tot juli 2014 was zij tevens raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van Asselt studeerde Informatica en Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Twente.
Aan de hand van een aantal onderzoeken gaat zij in op overkoepelende lessen en inzichten: van het omgaan met risico’s en bovenwettelijke ambities, tot ketenverantwoordelijkheid en de toegevoegde waarde van goede vergunningstrajecten.

De trend is verdichten, wat betekent dit voor EV
door Jolanda Trijselaar, directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
We zien een algehele trend van binnenstedelijk verdichten. Welke risico’s en uitdagingen brengt dit met zich mee in relatie tot Externe Veiligheid?

15:00 Zaalwissel

15:15 Ronde C: Workshops

16:30 Borrel

spreker-judith-elsinghorst-via-algemene-bestuursdienst-300x300

Mr. Judith Elsinghorst
Ministerie van IenW

spreker-jaap-oldenziel-via-li-300x300

Jaap Oldenziel ,
Air Liquide
 

spreker-jolanda-trijselaar

Jolanda Trijselaar ,
Brandweer VRR

spreker-nils-rosmuller-via-tw-300x300

Dr.ir. Nils Rosmuller ,
IFV

spreker-marjolein-van-asselt-via-li-300x300

Prof.dr.ir. Marjolein van Asselt ,
Onderzoeksraad voor Veiligheid

Arie Deelen (via li) | REL2019

Arie Deelen ,
dagvoorzitter