VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Jaarcongres Relevant 2021

een dag vol actualiteit en ontmoeting

Jaarcongres Relevant 2021

een dag vol actualiteit en ontmoeting

 

Verplaatsing Jaarcongres Relevant 2021

Helaas zien we ons genoodzaakt het Jaarcongres Relevant uit te stellen. Hoewel het congres strikt genomen binnen de maatregelen zou passen, ontvangen we sinds vrijdagmiddag veel afmeldingen, zowel van deelnemers als van sprekers. Hierdoor kunnen we niet meer de variatie en inhoudelijk breedte bieden die u gewend bent van het programma.

Dit betekent dat het Jaarcongres Relevant 2021 niet op dinsdag 16 november plaatsvindt. We zullen het congres verplaatsen. Zo gauw we een nieuwe datum hebben, laten we het u natuurlijk weten.

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 november in Aristo Amsterdam. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

  Zet in uw agenda

      Di. 16 november 2021
   09:00 - 17:00
Aristo
   Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam

Let op: alleen toegang met een geldig coronatoegangsbewijs middels de CoronaCheck-app en uw identiteitsbewijs. Meer info via menu > coronatoegangsbewijs.

Dit jaar staat het congres in het teken van de actualiteit en ontmoeting. We hebben elkaar lang niet gezien en hebben veel uit te wisselen. Hopelijk kunnen we elkaar in november weer live ontmoeten. Zoals u inmiddels gewend bent, wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. We zorgen voor een afwisselend programma met veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Het plenaire programma is bekend en ook een deel van de deelsessies.

U kunt zich al aanmelden

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Plenaire sprekers

Sprekers tijdens de plenaire sessies zijn:

  • prof.dr. Jop Groeneweg, cognitief psycholoog, professor aan Universiteit Leiden en TU Delft
  • Karien van der Loo en Patrick van de Sande, auteurs Waarom jij Toon?

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 november in Aristo Amsterdam. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

Dit jaar staat het congres in het teken van de actualiteit en ontmoeting. We hebben elkaar lang niet gezien en hebben veel uit te wisselen. Hopelijk kunnen we elkaar in november weer live ontmoeten. Zoals u inmiddels gewend bent, wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. We zorgen voor een afwisselend programma met veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Het plenaire programma is bekend en ook een deel van de deelsessies.

U kunt zich al aanmelden

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Plenaire sprekers

Sprekers tijdens de plenaire sessies zijn:

  • prof.dr. Jop Groeneweg, cognitief psycholoog, professor aan Universiteit Leiden en TU Delft
  • Karien van der Loo en Patrick van de Sande, auteurs Waarom jij Toon?

  Zet in uw agenda

  Di. 16 november 2021
   09:00 - 17:00
Aristo
   Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam

Let op: alleen toegang met een geldig coronatoegangsbewijs middels de CoronaCheck-app en uw identiteitsbewijs. Meer info via menu > coronatoegangsbewijs.

s01-jop-groeneweg-600x600-via-eigen

Bio Job Groeneweg

Jop Groeneweg studeerde begin jaren tachtig af als cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden. In een carrière die zo'n vier decennia omspande was hij betrokken bij vele projecten binnen en buiten de universiteit om de veiligheid in overwegend industriële organisaties te verbeteren. Als hoogleraar Veiligheid in de zorg en directeur van het Centrum voor Veiligheid in de Zorg aan de TU Delft wil hij die kennis overbrengen naar het medische domein om vermijdbare ongewenste voorvallen te verminderen. Tegelijkertijd wil hij daar nieuwe inzichten verwerven die kunnen helpen om de veiligheid in de industrie verder te verbeteren.

 
Presentatie: Veiligheid is teamwerk

De sleutel tot het verder verbeteren van de veiligheid ligt in het maximaal benutten van de professionele, sociale en persoonlijke vaardigheden van alle werknemers. Vaak weet de werkvloer niet alleen waaar er problemen zijn, maar ook hoe die zouden kunnen worden opgelost. Helaas blijkt er in de meeste teams maar beperkt gebruik gemaakt te worden van dit soort inzichten. In deze presentatie wordt ingegaan op de belangrijke rol die het optimaliseren van team work speelt en hoe organisaties deze potentieel belangrijke bron van verbeterpunten kan aanboren.

 

 

s02-karien-van-der-loo-patrick-van-de-sande

Bio Karien van der Loo & Patrick van de Sande

"Karien van der Loo-van de Sande werd weduwe toen haar man overleed bij een bedrijfsongeval. Naast haar dagelijkse werk als winkelbediende werd zij in korte tijd ervaringsdeskundige van een dodelijk arbeidsongeval. Zij schreef dit boek niet alleen vanuit haar innerlijke motivatie om te leren omgaan met het verlies, maar nog meer om andere mensen te inspireren.

Patrick van de Sande is de broer van Karien. Hij hielp zijn zus jarenlang bij de afhandeling van alle zaken van het ongeval. Met zijn juridische, Financiële en fiscale kennis schrijft hij vooral over de zakelijke kant van het ongeval."

Bron: https://waaromjijtoon.nl/over-ons/ 

 

 
Presentatie: Waarom jij Toon?

Op 13 augustus 2014 vond bij Xycarb Ceramics in Helmond een arbeidsongeval plaats. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een reactor die gevuld was met Argongas ging het mis. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Eén van de slachtoffers was Toon van der Loo.

Karien van der Loo-van de Sande werd van de een op de andere dag weduwe. Naast haar dagelijkse werk als winkelbediende in een bakkerij werd zij in korte tijd ervaringsdeskundige van een dodelijk arbeidsongeval. Zij deelt haar ervaringen niet alleen vanuit haar innerlijke motivatie om te leren omgaan met het verlies, maar nog meer om andere mensen te inspireren.

Patrick van de Sande is de broer van Karien. Hij hielp zijn zus jarenlang bij de afhandeling van alle zaken van het ongeval. Met zijn juridische, Financiële en fiscale kennis schrijft hij vooral over de zakelijke kant van het ongeval.

Hun pleidooi voor een verbetertraject naast een boete bleek een ommekeer in alle processen. Zij deden dat door in de rechtszaal gebruik te maken van het uitgebreide spreekrecht. En zij kozen de zijde van de verdachte.

 

 

 
 

Relevant 2020

Vorig jaar stond het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden. Het congres vond online plaats van 1 t/m 10 december en dagelijks waren er drie sessies, met in totaal 24 sessies. 

Met sprekers als Manon Bloemer, directeur VNCI, Eric van der Schans, director environmental management, Havenbedrijf Rotterdam, Rik van de Weerdt, GGD-arts, medische milieukunde en toxicoloog, Ingeborg Absil, manager veiligheid industrie, plv. directeur DG Milieu en Internationaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Evelien Babbé, VNG, Ad Nederlof, teammanager, Interprovinciaal Overleg (IPO), Nils Rosmuller, lector Energie- en Transportveiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Bekijk de editie van 2020 via Eerdere edities in het menu (groen).