VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Jaarcongres Relevant 2021

een dag vol actualiteit en ontmoeting

Jaarcongres Relevant 2021

een dag vol actualiteit en ontmoeting

 

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 november in Aristo Amsterdam. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

  Zet in uw agenda

      Di. 16 november 2021
   09:00 - 17:00
Aristo
   Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam

Dit jaar staat het congres in het teken van de actualiteit. We hebben elkaar lang niet gezien en hebben veel uit te wisselen. Hopelijk kunnen we elkaar in november weer live ontmoeten. Zoals u inmiddels gewend bent, wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. We zorgen voor een afwisselend programma met veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Binnenkort vindt u op deze website meer informatie over het plenaire programma en de deelsessies.

U kunt zich al aanmelden

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 november in Aristo Amsterdam. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

Dit jaar staat het congres in het teken van de actualiteit. We hebben elkaar lang niet gezien en hebben veel uit te wisselen. Hopelijk kunnen we elkaar in november weer live ontmoeten. Zoals u inmiddels gewend bent, wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. We zorgen voor een afwisselend programma met veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Binnenkort vindt u op deze website meer informatie over het plenaire programma en de deelsessies.

U kunt zich al aanmelden

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

  Zet in uw agenda

  Di. 16 november 2021
   09:00 - 17:00
Aristo
   Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam

Plenaire sprekers 2021

Sprekers tijdens de plenaire sessies zijn:

  • prof.dr. Jop Groeneweg, cognitief psycholoog, professor aan Universiteit Leiden en TU Delft
  • Karien van der Loo en Patrick van de Sande, auteurs Waarom jij Toon?

 

Relevant 2020

Vorig jaar stond het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden. Het congres vond online plaats van 1 t/m 10 december en dagelijks waren er drie sessies, met in totaal 24 sessies. 

Met sprekers als Manon Bloemer, directeur VNCI, Eric van der Schans, director environmental management, Havenbedrijf Rotterdam, Rik van de Weerdt, GGD-arts, medische milieukunde en toxicoloog, Ingeborg Absil, manager veiligheid industrie, plv. directeur DG Milieu en Internationaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Evelien Babbé, VNG, Ad Nederlof, teammanager, Interprovinciaal Overleg (IPO), Nils Rosmuller, lector Energie- en Transportveiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Bekijk de editie van 2020 via Eerdere edities in het menu (groen).

Relevant 2020

Vorig jaar stond het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden. Het congres vond online plaats van 1 t/m 10 december en dagelijks waren er drie sessies, met in totaal 24 sessies. 

Met sprekers als Manon Bloemer, directeur VNCI, Eric van der Schans, director environmental management, Havenbedrijf Rotterdam, Rik van de Weerdt, GGD-arts, medische milieukunde en toxicoloog, Ingeborg Absil, manager veiligheid industrie, plv. directeur DG Milieu en Internationaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Evelien Babbé, VNG, Ad Nederlof, teammanager, Interprovinciaal Overleg (IPO), Nils Rosmuller, lector Energie- en Transportveiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Bekijk de editie van 2020 via Eerdere edities in het menu (groen).