VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2018:
Duurzaam én veilig!

 Di. 20 november 2018
 09:00 - 17:00
Hotel Casa, Amsterdam

Sprekers

 

Dirk Oudes MScdirk-oudes-c-zelf

Onderzoeker, Academie van Bouwkunst Amsterdam @DirkOudes

Dirk Oudes is landschapsarchitect en onderzoeker aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Hij doet hier onderzoek naar high density energy landscapes. Hoe kan het dichtbevolkte en intensief gebruikte landschap van Nederland de transitie maken naar hernieuwbare energiebronnen? En wat is de rol van ontwerpers hierin? Voordat hij startte met zijn onderzoek werkte Dirk als landschapsarchitect bij Wing.

Presentatie: De ruimtelijke opgave van de energietransitie

Naast een technische, economische en sociale opgave, is de energietransitie uiteindelijk ook een ruimtelijke opgave. Dit wordt steeds duidelijker nu er energieprojecten van de grond komen en gestelde ambities concreter worden uitgewerkt. Hoe ziet dit er eigenlijk uit? Welke keuzes kunnen hierin gemaakt worden? Valt er wel wat te kiezen? En welke slimme kansen zijn er te benutten met behulp van ruimtelijk ontwerp?

Ir. Mark van de Venspreker-mark-van-de-ven-c-zelf-staand-medium

Opdrachtcoördinator omgevingsveiligheid, RIVM 

Mark van de Ven is als opdrachtcoördinator bij het RIVM verantwoordelijk voor onderzoek, beleidsmatig advies en vertegenwoordiging van overheden op gebied van omgevingsveiligheid. Daarvoor werkte hij 8 jaar bij DNV GL, voorheen KEMA, als technisch consultant voor de elektriciteitsproductie en de olie- en gassector. Hij studeerde werktuigbouwkunde en procestechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Presentatie: Energietransitie en omgevingsveiligheid

De ambities rondom de energietransitie zijn groot en de ontwikkelingen op dit vlak gaan razend snel. RIVM is een actief pleitbezorger voor een evenwichtige aandacht voor de gevolgen van de energietransitie op veiligheid en gezondheid in de samenleving. Voor omgevingsveiligheid in Nederland kan de energietransitie zowel positieve als negatieve gevolgen hebben.

Enerzijds is de verwachting dat een afname van fossiele brandstoffen gepaard gaat met een vermindering van de bijbehorende risico’s in de keten van productie, opslag, transport, en gebruik. Anderzijds worden er nieuwe risico’s worden geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld de introductie van grootschalige energieopslag en conversie naar duurzame brandstoffen.

Ir. Sarah Rosspreker-sarah-ros-c-roelof-pot

Bestuursadviseur en programmamanager fysieke leefomgeving en Omgevingswet bij de VNG, G40-stedennetwerk en verschillende gemeenten en waterschappen, Sarah Ros Bestuursadvies

Sarah Ros (1977) is afgestudeerd als stedenbouwkundige aan de Technische Universiteit in Delft. Als programmamanager en bestuursadviseur combineert ze haar passie voor strategische gebiedsontwikkeling op het hogere schaalniveau, scenario ontwikkeling, procesinnovatie en politiek. De steeds grotere dynamiek in ontwikkeling van de samenleving en leefomgeving dwingt overheidsorganen een nieuwe rol in te nemen en veroorzaken een veranderende samenwerking tussen steden en hun politiek bestuur. Sarah Ros ontwikkelt, implementeert en adviseert binnen deze thema’s over nieuwe en alternatieve procesvormen, samenwerkingsverbanden en strategisch beleid.

Presentatie: Cultureel erfgoed en de Omgevingswet

Veranderen is eenvoud, maak uw opgave behapbaar.

Tom Sligtingspreker-tom-sligting-c-tomsligting

Spreker en comedian @tomsligting

Tom Sligting is een een van de eerste comedians van Nederland. Als grondlegger van de vaderlandse comedy begon hij begin jaren '90 met het verzorgen van maatwerk shows voor overheden en het bedrijfsleven. Inmiddels staat de teller al op bijna 4.000 shows, waarvan 1.000 shows voor het zakelijke circuit. Een van zijn specialisaties is de wrap-up show, waarbij Tom de gehele dag op de conferentie aanwezig is en ter plekke zijn speech schrijft. Altijd scherp, maar binnen de grenzen. Naast zijn maatwerk comedy is Tom Sligting ook in te zetten als spreker op uw bijeenkomst. Jarenlange ervaring en duizenden shows verder weet Tom als geen ander hoe je op het podium moet staan. Leerzaam, energiek en humoristisch zijn kernwoorden die Tom Sligting feilloos omschrijven.

Bron: speakersacademy.com

Mr. Rosita Théspreker-rosita-the-c-zelf-medium

Directeur, DCMR en voorzitter BRZO+

Rosita is directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Zij maakt zaken gemeenschappelijk en zorgt voor draagvlak om gezamenlijk stappen te kunnen ondernemen. Ze ontwikkelt met alle belanghebbenden een visie voor (vernieuwing van) de uitvoeringspraktijk. Ook is zij voorzitter van het samenwerkingsverband Brzo+.  Hierin werken verschillende overheidsdiensten samen. Brzo+ zorgt er voor dat de meest risicovolle bedrijven van het land veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op de regels overal hetzelfde verloopt.

In haar rol als directeur van de DCMR en als voorzitter van Brzo+ werkt zij aan de verbinding tussen strategie en uitvoering. Er zit een flink gat tussen de visionaire beelden over Toezicht en Handhaving en de uitvoeringspraktijk. Rosita brengt in de gesprekken de stem van de uitvoering in.

Presentatie: Duurzaam veilig 2030 - rol van de overheid

Eerste stap om te komen tot duurzame veiligheid is transparantie. De overheid heeft een rol om over de volle breedte van de uitvoeringspraktijk de transparantie te bevorderen. Dan gaat het over transparantie tussen bedrijven onderling, tussen bedrijfsleven en overheid en bedrijfsleven, overheid en maatschappij. De uitvoering op dit onderwerp is weerbarstig. Het werken aan transparantie gaat stap voor stap en heeft de volle aandacht en medewerking van alle partijen nodig.

Aukje Hassoldtspreker-aukje-hassoldt-via-rivm-208x208

Hoofd Centurm Veiligheid, RIVM 

Drs. Aukje Hassoldt is sinds 1 december 2014 hoofd van het Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Aukje Hassoldt studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit. Daarna heeft zij in diverse functies bij Rijkswaterstaat gewerkt: in het internationaal overleg over de rivieren, als projectleider van bestuurskundige projecten en projecten over de implementatie van Europese richtlijnen en als directiesecretaris.

In 2008 is Aukje Hassoldt als Business unit manager Milieu en Leefomgeving bij TNO in Utrecht gaan werken. Daarna was zij bij hetzelfde instituut 4 jaar Director of Research Earth & Environmental Sciences. Zij was er verantwoordelijk voor 350 medewerkers (9 afdelingen) op het gebied van milieu- en geowetenschappen.

Bij TNO groeide Aukje Hassoldts interesse voor het onderwerp Veiligheid. Ze kreeg daar de mogelijkheid haar kennis en ervaring verder uit te breiden. Zo was ze manager van onder andere industriële en externe veiligheid en het milieulaboratorium en was ze vanuit haar portefeuille kennisontwikkeling betrokken bij de CBRN-groep (Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen). Ook was zij als locatiemanager van de TNO-locatie Utrecht betrokken bij de veiligheid van het gebouw en bij de crisisorganisatie.

Sinds 1 december 2014 werkt zij bij het RIVM. Aukje Hassoldt gaat, samen met de medewerkers van het centrum Veiligheid, verder vorm geven aan een centrale rol van het RIVM op het gebied van Veiligheid.

Bron: rivm.nl 

Sandra de BontSandra de Bont (c) Louis Meulstee | te gebruiken | RELEVANT 2018

Directeur, VOTOB

Sandra de Bont-Korpershoek is directeur van de VOTOB (Vereniging van Tankopslagbedrijven). Ook is zij lid van het Algemeen bestuur van VNO-NCW. Hiervoor werkte zij als Adviseur Duurzaamheid bij FME-CWM.

Sandra heeft een MSc in Environmental Engineering. Na haar studie werkte zij als Management consultant en Programmamanager voor verschillende adviesbureau's die werkte voor bedrijfsleven en overheid.

Esther van der Voortdagvoorzitter-esther-van-der-voort-c-zelf

dagvoorzitter @evdvoort

Esther van der Voort heeft naam gemaakt als dagvoorzitter. Ze brengt ter tafel wat nodig is voor een ijzersterk voorzitterschap: scherp op de inhoud, een feilloos gevoel voor de sfeer in de groep en resultaatgerichtheid. Zij is bovendien in staat om met humor de gewenste sfeer neer te zetten en mensen te verbinden.