VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Partners

Jaarcongres Relevant 2024

Kennispartner: Oostkracht10!

Wij helpen bedrijven en overheden bij vraagstukken op het gebied van milieu en veiligheid met behulp van advies en onderzoek. Op een heldere en praktische wijze denken wij mee over de wijze waarop we jouw ambities kunnen realiseren. Daarbij houden we rekening met wettelijke eisen, bedrijfseisen en aanvullende wensen.

We zijn met serieuze zaken bezig en dat doen we op een positieve manier en met plezier. Je ziet ons nogal eens (glim)lachen. En dat doen onze klanten ook. Ach ja, we leveren vakwerk en doen daar oosters nuchter over. ‘We gooien er een bak energie tegenaan’, noemen we dat wel eens. Natuurlijk komen we onze afspraken na. We verrassen graag, op een prettige manier. 

Meer informatie

Informatiepartner: Geonovum

Om de lokale informatie over externe veiligheidsrisico’s aan te leveren bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV), gebruiken de overheden een standaard: het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Dit informatiemodel beschrijft welke gegevens op welke manier moeten worden vastgelegd en uitgewisseld. Geonovum beheert het informatiemodel in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geonovum adviseert het ministerie over de implementatie en wijzigingen van de standaarden, mede gevoed door signalen uit de praktijk.

Meer informatie