VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Programma

Jaarcongres Relevant 2024

Programma

Dagvoorzitter: Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid, NIPV

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Plenair
Welkom en opening
Saskia Boelema, gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant, Portefeuille Water en Bodem, Gezondheid en BDe grootse impact van de energietransitie
Alan Dirks, programmamanager beleid en planning, Havenbedrijf Rotterdam

10:30 Pauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

11:00Ronde 1: Infosessies  

11:45 Zaalwissel

12:00 Ronde 2: Infosessies 

12:45 Lunchpauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

13:45 Plenair
Ontwikkelbudget Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid in relatie tot mogelijkheden omgevingswet
Stefan Kortekaas, senior beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Erica Graven, projectleider, OmgevingsdienstNL

Een PGS-richtlijn of het Register Externe Veiligheid kennen we vast allemaal. Maar was het bekend dat dit mogelijk is geworden door de meerjarenagenda? Ook zijn er verschillende innovatieprojecten uitgevoerd waarvan de belangrijkste resultaten worden gedeeld. Waarom is dit instrument er voor alle professionals die bezig zijn met omgevingsveiligheid? Wat is er allemaal vanaf 2021 bereikt? Wat zit er nog in de pijplijn aan resultaten? En waar gaan we naar toe na 2024 met dit instrument? In 25 minuten nemen we u mee in de meerjarenagenda om te laten zien wat uw collega’s hebben ontwikkeld.

Unieke samenwerking van provincie Noord-Brabant, Brabantse omgevingsdiensten en het onderwijs
Ronald Bloemsma,
coördinator toezicht omgevingsrecht, Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant, de 3 Brabantse omgevingsdiensten en Avans Hogeschool werken op een bijzondere manier samen aan externe veiligheid. Samen ontwikkelden zij een praktijkgerichte leermodule EV voor 2e jaarsstudenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. De EV-module maakt inmiddels vast onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Een docent, een enthousiaste student en betrokken medewerkers van de provincie en een omgevingsdienst worden ter plekke geïnterviewd hierover.

In zeven stappen naar een Bouwsteen Omgevingsveiligheid conform de Omgevingswet
Dirk Jan de Boer,
directeur en eigenaar, Oostkracht10

Het gemoderniseerde beleid voor externe veiligheid vraagt om het maken van keuzes. Vanuit Ontwerp Veilige Omgeving is een stappenplan gemaakt om gemeenten te helpen met het maken van keuzes. In de praktijk zien we in het proces van nieuwe keuzes een aantal thema’s terugkeren. Graag delen we onze belangrijkste ervaringen.

15:00 Zaalwissel

15:15Ronde 3: Workshops

16:30 Afsluitende borrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

  Meer weten? Enthousiast geworden?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!

Telefoon: 030 - 232 29 89
E-mail: uaerub@vvm.info

aanmelden

 
Tarieven