VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Natuur water molen - CC0 Meri1670 via Pixabay
 

Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie

VVM Café

Lukt het ons in Nederland om onze natuuropgave te koppelen aan de wateropgave? Of delft de natuur het onderspit? Het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 belicht kansen en valkuilen.

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

  woensdag 20 februari 2019
  17:30 - 20:300
  VVM Bureau,
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Recente ervaringen met langdurige droogte en hevige regenval hebben ingrijpende gevolgen voor natuur en landbouw. Dit verhoogt de noodzaak tot overleg over mogelijke adaptatiestrategieën. Voor zowel het waarborgen van onze waterveiligheid als het realiseren van natuurdoelen vereisen veel dijken en wateren onderhoud. Hierdoor ontstaan allerlei kansen voor win-winprojecten. Door het verhogen of verbreden van dijken ontstaan bijvoorbeeld kansen voor natuurontwikkeling en waterbuffering. Hetzelfde geldt op een andere manier voor het aanpakken van beekdalen of het realiseren van een ecologische verbindingszone, al dan niet in combinatie met extensieve vormen van agrarische activiteiten. 

Hoe kunnen we al die ‘meekoppelkansen’ optimaal benutten? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 in Utrecht. Peter Voorn, senior ecoloog bij afdeling Natuur en Landschap van Natuurmonumenten, houdt een pleidooi voor robuuste beekdalen, waarmee ons watersysteem kan worden aangepast op de verandering van het klimaat. Martha Bakker, waarnemend leerstoelhouder Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de WUR gaat in op de vraag hoe we ons land moeten inrichten zodat alle functies van water/natuur optimaal tot hun recht komen. Twee co-referenten, Bert de Groot, heemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Gerbrand van 't Klooster, coördinator ruimtelijke ordening van LTO-Noord, zullen kritische noten plaatsen bij de benadering van de sprekers. 

Het doel van de avond is om kennis uit te wisselen over de gevolgen van klimaatverandering voor natuurontwikkeling en de uitdagingen die hieruit voortvloeien voor boeren, natuurbeheerders en overheden. De doelgroep zijn professionals die met dit onderwerp te maken hebben en geïnteresseerden in biodiversiteit, natuur-inclusieve landbouw, waterbeheer en klimaatadaptatie.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Opening en inleiding door sectie Biodiversiteit

18:05 Biodiversiteit in relatie tot wateroverlast en droogte door Peter Voorn, Natuurmonumenten 

18:30Een nieuwe gebiedsindeling voor Nederland voor Martha Bakker, WUR

18:55 Reacties van twee co-referenten: Bert de Groot, Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden en Gerbrand van 't Klooster, LTO-Noord

19:05   Debat met de zaal

19:35   Netwerkborrel

20:30   Afsluiting

 

  Delen

  Twitter mee via #VVMCafe @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

Vroegboektarief t/m 31 januari

€ 15,-- VVM-leden

Regulier

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,--  VVM-leden
€ 9,-- Studenten, niet lid (voltijd)
gratis    Studentlid of recent afgestudeerd lid (voltijd)

Broodjespakket (te reserveren tot 18 februari)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Peter Voorn, Natuurmonumenten


Martha Bakker, WUR


Bert de Groot, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Gerbrand van 't Klooster, LTO-Noord

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM sectie Biodiversiteit in samenwerking met sectie Water, sectie Voedsel en Landbouw en sectie Klimaat en Energie.