VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 


Grote Klimaat Oplossingen Congres

 Di. 3 december 2019
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Brabant, Den Bosch

Programma

Grote Klimaat Oplossingen Congres

 

Laatste update: 24 oktober

 

  Programma

09:00 Ontvangst (met koffie en thee)

09:30 Plenair programma:
o.l.v. dagvoorzitter Maurits Groen,           

 • Introductie door dagvoorzitter Maurits Groen, MCMG    
 • Aanval is de beste verdediging
  door Sven Jense  , founder Climate CleanUp
  Van het Amerikaanse boek Drawdown, met daarin 100 oplossingen om het klimaattij te keren, is dankzij Sven Jense een Nederlandse editie verschenen. De titel duidt op het moment waarop de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer weer gaat dalen. Vanuit Climate CleanUp is hij een offensief begonnen om CO2 actief uit de lucht halen. Wat zijn de meest kansrijke mogelijkheden en wie is aan zet?
 • Europa in de voorhoede
  door drs. Bas Eickhout, Europarlementariër, GroenLinks
  Zelfs als Nederland op klimaatgebied hard aan de weg gaat timmeren, dan zullen de echte meters in EU-verband worden gemaakt. Wat doet Europa al goed en waar laat men de bal nog liggen? En wat kan Nederland doen om de EU-aanpak te versnellen?
 • De tegenbeweging doorgeprikt?
  door Jan Paul van Soest  , founding partner De Gemeynt
  De groep klimaatsceptici slaat steeds luider op de trom, ondanks al het onweerlegbare wetenschappelijke bewijs. Wie financieren deze scepsis? En heeft deze ‘Twijfelbrigade’ effect? Werkt zij als rem op effectieve maatregelen? Of is de wil om toch krachtig in actie te komen inmiddels te groot?

11:00 Pauze (met koffie en thee)

11:30 Plenair programma:

 • Vijfhonderd miljard duurzaam beleggen, hoe doe je dat?
  door Claudia Kruse  , directeur APG Groep
  APG Groep verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland en beheert voor hen een vermogen van circa 505 miljard euro. De missie is om dit duurzaam te doen en de eerste 70 miljard euro wordt inmiddels op die manier ingezet. Hoe gaat APG haar ambitieuze doelstellingen de komende jaren invulling geven en wat is de betekenis hiervan voor het realiseren van klimaatmaatregelen?
 • Perspectieven ander landbeheer
  door Peter Kuikman  / prof. Gert-Jan Nabuurs , Wageningen UR
  De bodem biedt tal van kansen om de ernst van de klimaatproblematiek te verminderen. Maatregelen kunnen zich zowel richten op emissiereductie als op de opname van broeikasgassen. Wel verschilt de aanpak voor landbouw en veen- en bosgebieden: waar liggen de belangrijkste kansen?
 • Parijs-akkoord verdient versnelling
  door prof.dr. Rik Leemans  , hoogleraar Milieusysteemanalyse, Wageningen UR
  Om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te bereiken, zijn meer en strengere maatregelen nodig: de emissies moeten na 2030 wereldwijd met 3 tot 4 procent per jaar worden verminderd. Technisch en financieel zijn er mogelijkheden genoeg. Waar dient de komende jaren de prioriteit te liggen?

12:45 Lunchpauze

13:45 Deelsessies: klik hier voor de 6 deelsessies

 1. Naar een integrale visie op de energietransitie
 2. Aanpassingen in het landelijk gebied kunnen een grote bijdrage leveren aan de klimaatoplossingen
 3. Hoe kan de zee ons helpen aan klimaatoplossingen?
 4. Hoe houden we de stad koel en leefbaar in de zomer?
 5. Werksessie Drawdown Europe Research Association
 6. Op weg naar het mobiliteitssysteem van de toekomst!

15:15 Zaalwissel met versnapering

15:30 Plenair programma:

 • Gemeenten aan zet
  door Harriët Tiemens  , wethouder Nijmegen
  Mede dankzij de onversaagde inzet van Harriët Tiemens profileert Nijmegen zich stevig als duurzame stad. Afgelopen jaar werd Nijmegen om die reden uitgeroepen tot European Green Capital. Een belangrijk deel van het klimaatbeleid moet vorm krijgen in gemeenten. Waar heeft Nijmegen al actie ondernomen, waar ziet Tiemens nog meer kansen en wat heeft daarbij prioriteit?
 • Financiële wereld zet kompas uit
  door drs. Kees Vendrik  , hoofdeconoom Triodos Bank
  Ruim vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben zich gezamenlijk gecommitteerd om in 2030 op een kosteneffectieve wijze de CO2-uitstoot met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen bekend voor al hun relevante financieringen en beleggingen. Hoe is deze verrassende coalitie totstandgekomen, en hoe gaan de financiële instelligen hun stevige doelstellingen realiseren?
 • Kansen vanuit provinciaal perspectief
  door Anne-Marie Spierings , gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
  Het wemelt in de provinciale coalitieakkoorden van passages waarin het belang van de energietransitie wordt onderkend. Een concrete vertaling van die ambitie ontbreekt veelal nog. Samen met de provincies Gelderland en Groningen legt Noord-Brabant de lat hoger dan de landelijke ambities. Waar liggen de kansen voor provincies om door te pakken? Waar zet de Provincie Brabant op in?
 • Overzichten inzichten deelsessies en plenaire onderdelen van het congres
  door Maurits Groen

17:00 Afsluitende borrel