VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2020:
Gezond en Veilig

 Di. 1 t/m do. 10 december 2020
 Plenaire sessie: 8 december
 Online

Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Plenaire sessie

Jaarcongres Relevant 2020

 

  Programma

09:00 Online inloop

09:30 Plenair 1
Gezonde en Veilige Leefomgeving 
GGD-arts Rik van de Weerdt gaat met Eric van der Schans, Director Environmental Management Havenbedrijf Rotterdam N.V., in gesprek over hun visie op een gezonde en veilige leefomgeving. Dit toen zij onder leiding van Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid bij IFV
Rik gaat in op het belang van een veilige en gezonde leefomgeving en wat het doet met mensen als zij zich niet veilig voelen. Met Erik praten we door over een veilige en gezonde werkplek. Hoe beleven werknemers hun werkplek? En hoe verhoudt een industrieel gebied als de haven zich tot mensen die er werken en mensen die er in de buurt wonen? Hoe ervaren zij het veiligheidsgevoel?

10:30 Pauze en wisseling van sprekers

11:00 Plenair 2
Gesprek over de toekomst van Externe Veiligheid in Nederland 
In het tweede plenaire deek gaat Nils Rosmuller (IFV) in gesprek met Evelien Babbé (VNG), Ad Nederhof (IPO), Ingeborg Absil (Ministerie van IenW) en Manon Bloemer (VNCI) over de toekomst van Externe Veiligheid in Nederland. Hoe zien zij de relatie met andere werkvelden in relatie tot de integrale benadering van de Omgevingswet? Hoe ligt de relatie tussen het rijk als stelselverantwoordelijke en decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering? Hoe zorgen we ervoor dat we kennis verankeren en dat we zorgen voor een goede kennisuitwisseling.

12:00 Einde Plenaire sessie

sp-07-tw-manon-bloemer

Manon Bloemer
directeur, VNCI
 @RdamBloemer

sp-01-li-rik-van-de-weerdt

Rik van de Weerdt
GGD arts, medische milieukunde & toxicoloog

sp-02-li-erik-van-der-schans

Eric van der Schans
Director Environmental Management
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 @e_schans

spreker-nils-rosmuller-via-tw-300x300

Dr.ir. Nils Rosmuller
Lector Energie- en Transportveiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
   @NilsRosmuller

Evelien Babbe (c) vng | Relevant2020

Evelien Babbé
VNG

sp-04-tw-ad-nederlof
sp-05-li-ingeborg-absil

Ad Nederlof
Teammanager, Interprovinciaal Overleg (IPO)
 @adnederlofgld

Ingeborg Absil
Manager Veiligheid Industrie, plv. Directeur DG Milieu en Internationaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)