VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Medicijnen - CC0 kaboompics via Pixabay
 

Waterverontreiniging door medicijnen: problemen en oplossingsrichtingen

VVM Café

Medicijnen en hun omzettingsproducten komen na gebruik via het toilet, rioolwaterzuiveringsinstallaties, bodem en lucht in het oppervlaktewater terecht. Het gaat jaarlijks om enorme hoeveelheden. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gezondheid en ecologie? En wat kan waterbeheer bijdragen aan een effectievere aanpak? Die vragen vormen de insteek van het VVM Café op 19 juni over dit onderwerp.

 Download presentaties en verslag 

  Zet in uw agenda

  woensdag 19 juni 2019
  17:30 - 20:30
  VVM Bureau,
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Gangbare zuiveringsmethoden halen niet alle medicijnen uit het water. Gevolg is dat veel van deze biologisch actieve en slecht afbreekbare stoffen op het oppervlaktewater worden geloosd. Naar schatting gaat het in Nederland per jaar om minstens 140 ton medicijnen. Dit is beduidend meer dan de 17 ton aan bestrijdingsmiddelen die jaarlijks in het oppervlaktewater terechtkomt.

Medicijnen zijn net als bestrijdingsmiddelen bedoeld om een bepaalde werking te hebben op mensen, dieren of andere organismen. Bij lozing in het milieu is er dus potentieel een aanzienlijk risico dat er sprake kan zijn van onbedoelde en ongerichte blootstelling. Te meer daar er nog lang geen volledig inzicht is in de omvang van het probleem. Van de ongeveer 2000 medicijnen hebben waterbeheerders er namelijk slechts circa 80 geïnventariseerd of ze daadwerkelijk in het oppervlaktewater voorkomen.

In dit VVM Café staan drie hoofdaspecten centraal: gezondheid, biodiversiteit en waterbeheer. Alfons Uijtewaal van Huize Aarde en het Europese MEDUWA-project zal ingaan op de meer algemene milieukundige aspecten en op de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Ook zal hij een aantal innovaties laten zien die in dit kader ontwikkeld worden om de problematiek tegen te gaan. 

Anja Derksen van bureau Adecoadvies zal vervolgens dieper ingaan op de effecten op waterorganismen en de ecologische gevolgen. Tenslotte zullen Michael Bentvelsen van de Unie van Waterschappen en/of Lieke Coonen van de Vewin nader ingaan op mogelijkheden binnen het waterbeheer om tot een effectievere aanpak van het probleem te komen.

info over Medicijnkringloop: de zorgsector aan zet! (21 sept. 2016)

info over Green Pharmacy Conference 2017

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Opening en inleiding door secties Biodiversiteit, Water en Gezondheid en Milieu.

18:05   Algemene introductie en effecten volksgezondheid door Alfons Uijtewaal

18:30 Effecten op biota door Anja Derksen

18:55   Wateraspecten en oplossingsrichtingen door Michael Bentvelsen en/of Lieke Coonen

19:15   Discussie met de zaal

19:45   Sluiting, tijd om bij een drankje verder te praten

20:30   Einde VVM Café

 

  Delen

  Twitter mee via #VVMCafe #medicijnen @VVMbureau

Tarieven

Vroegboektarief t/m 31 mei

€ 15,-- VVM-leden

Regulier

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,--  VVM-leden
€ 9,-- Studenten, niet lid (voltijd)
gratis    Studentlid of recent afgestudeerd lid (voltijd)

Broodjespakket (te reserveren tot 17 juni)

€ 9,-- 2 broodjes + fruit p.p.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM secties Gezondheid en Milieu, Biodiversiteit en Water.