VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

Food for Thought - een geslaagd duurzaam diner

Datum: 04 juni 2019  -  Auteur: Danique Wiertsema
Met de VVM Jong sectie kijken we terug op een geslaagd diner gisterenavond! We zijn hartelijk ontvangen bij InStock en The Greenhouse en hebben genoten van heerlijke gerechten. Hieronder een korte beschrijving bij de foto's! InStock serveerde ons naast een starter met harissa en een mooi assorti...

Verslag Beneluxconferentie 2017 - Leren leven binnen de grenzen van onze aarde

Datum: 30 maart 2018
'Elk jaar vindt er, op initiatief van een educatiewerkgroep van de Benelux, een conferentie plaats die past binnen een driejarig, gezamenlijk gekozen, overkoepelend thema op het gebied van duurzaamheid en educatie/onderwijs. Op deze manier werken de Beneluxpartners ieder aan één van...

Boeiend VVM Café over relatie luchtvaart en klimaat

Datum: 30 maart 2018
Verslag VVM Cafe luchtvaart en klimaat De CO2-uitstoot van het snel toenemende vliegverkeer dreigt de doelstelling van het Akkoord van Parijs onbereikbaar te maken. Tijdens het VVM Café op 21 februari presenteerde Paul Peeters van het NHTV Breda Centre for Sustainability, Tourism and Tran...

Wel of niet inzetten op plan B voor klimaatadaptatie?

Datum: 30 maart 2018  -  Auteur: Ike van der Putte, Rob Swart
Verslag High-end klimaat scenario's De media besteden in toenemende mate aandacht aan wetenschappelijke publicaties die suggereren dat de verandering van het klimaat wel eens aan de bovenkant van de ranges kan uitkomen. Door het afsmelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica zou de waarg...

Handvat voor omgevingsplannen

Datum: 14 maart 2018
Grote bestuurlijke uitdagingen op het gebied duurzaamheid kunnen niet zonder integrale aanpak gericht op het vergroten van de veerkracht. Een nieuwe methode brengt die veerkracht in beeld. Dat biedt aangrijpingspunten voor omgevingsplannen. Lees hier de bijdrage van:Koen Kramer, Martijn van ...

Warm zonder gas

Datum: 20 december 2017
Martin en Arie Kroon plaatsen in de oktober-editie van Milieu kanttekeningen bij de overstap van aardgas op elektrische verwarming. Dat is een uitdaging, daarover bestaat geen twijfel. Het energiesysteem moet op de schop, een technologische uitdaging. De huizen van bijna alle Nederlanders moeten ...

Uitputting grondstoffen minder urgent dan vaak gesteld

Datum: 20 december 2017
Sommige grondstoffen zijn zo schaars dat uitputting van hun ertsen in de nabije toekomst zal optreden, stellen drie auteurs in 2015 in een dossier-artikel in Tijdschrift Milieu. In werkelijkheid valt dit waarschijnlijklijk reuze mee, stelt Marcel Bovy. Met name veranderingen in de winning, produc...

Verhelderend bedrijfsbezoek aan Chemelot

Datum: 15 december 2017  -  Auteur: Trudy Hengeveld & Annemarie van de Vusse
Op 10 november bracht een delegatie VVM-leden een bezoek aan het chemische industriepark Chemelot nabij Geleen, n.a.v. een artikel in. De laatste jaren in het bedrijventerrein regelmatig negatief in het nieuws geweest door een reeks incidenten. Tijdens het bezoek was er een erg open discussie met...

Omgevingswet gaat meer en meer leven

Datum: 09 oktober 2017  -  Auteur: Jan de Graaf
Editie 2017 van de Dag van de Omgevingswet is uitgemond in een klinkend succes: een hoge opkomst, goede sprekers, een uitstekende ambiance en een programma dat op vrijwel alle aspecten van de nieuwe wet verdieping bood. De vele bezoekers toonden zich zichtbaar enthousiast over het programma. Op ...

Recensie: Bijna uitsluitend op gevoel

Datum: 04 april 2017  -  Auteur: Onno van Sandick
Tussen Hoogmoed en hysterie; vijf jaar strijd tegen schaliegas in Nederland. Remco de Boer, Veen media (2015), 350 pag. Het boek laat zich lezen als een kroniek van een strijd en als een inkijkje in de milieubeweging, de politiek en de media. De schrijver laat goed zien waarom de spelers niet al...