VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

De uitweg uit het stikstofmoeras: een veedichtheidsnorm

Datum: 14 oktober 2022  -  Auteur: Johan Sliggers
De Nederlandse veeteelt is door vele milieugrenzen gebroken. 280 melkkoeien op 40 ha, 5000 varkens op 4 ha, of 100.000 kippen op 5 ha is natuurlijk niet duurzaam. Hier helpt geen innovatie. We moeten extensiveren, maar hoe doe je dat? Johan Sliggers, onze columnist en oud-themacoördinator Verzuri...

Bingo! Routes naar 50% minder voedselverspilling

Datum: 14 mei 2020  -  Auteur: Jacqueline Quarles van Ufford, Wietske de Boer
Verslag VVM Café 'Minder voedsel verspillen, pure winst voor jou' van 19 februari jl. ‘Bingo’ klinkt het halverwege het VVM Café ‘Minder voedsel verspillen, pure winst voor jou’. Het is het tweede VVM Café van 2020, die woensdagavond 19 februari. Het optimisme is groot. Niemand is bewust bezig...

De Urgendazaak is uniek: laat dat zo blijven

Datum: 10 februari 2020  -  Auteur: Rik Harmsen
Op het platform EnergiePodium gaat Rik Harmsen in op de Urgendazaak. Rik Harmsen concludeert voorzichtig dat er wél een ruime meerderheid voor ambitieuze doelstellingen is, maar geen meerderheid voor realisatie hiervan. Lees het volledige artikel op >>EnergiePodium>>

Zet doemdenken over klimaat om in energiek handelen!

Datum: 04 november 2019  -  Auteur: Jan de Graaf
Broeikasgas opruimen ís natuur herstellen. Dát kan Sven Jense niet genoeg benadrukken. “Investeren in de natuur is de crux om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door onze huizen van hout te bouwen en groengas uit zeewier en andere snelgroeiende planten te maken.” Het mo...

Doorprikken argumenten sceptici versnelt uitrol klimaatbeleid

Datum: 04 november 2019  -  Auteur: Jan de Graaf
Meters maken door je tegenstander te doorgronden. Het belang hiervan kan Jan Paul van Soest niet genoeg benadrukken. Negeren zorgt namelijk voor te veel zand tussen de raderen. “Dat vertraagt de uitrol van het klimaatbeleid. Te meer daar ze steeds luider op de trom slaan, hoewel hun argumenten ...

Food for Thought - een geslaagd duurzaam diner

Datum: 04 juni 2019  -  Auteur: Danique Wiertsema
Met de VVM Jong sectie kijken we terug op een geslaagd diner gisterenavond! We zijn hartelijk ontvangen bij InStock en The Greenhouse en hebben genoten van heerlijke gerechten. Hieronder een korte beschrijving bij de foto's! InStock serveerde ons naast een starter met harissa en een mooi assorti...

Verslag Beneluxconferentie 2017 - Leren leven binnen de grenzen van onze aarde

Datum: 30 maart 2018
'Elk jaar vindt er, op initiatief van een educatiewerkgroep van de Benelux, een conferentie plaats die past binnen een driejarig, gezamenlijk gekozen, overkoepelend thema op het gebied van duurzaamheid en educatie/onderwijs. Op deze manier werken de Beneluxpartners ieder aan één van de pedagogisc...

Boeiend VVM Café over relatie luchtvaart en klimaat

Datum: 30 maart 2018
Verslag VVM Cafe luchtvaart en klimaat De CO2-uitstoot van het snel toenemende vliegverkeer dreigt de doelstelling van het Akkoord van Parijs onbereikbaar te maken. Tijdens het VVM Café op 21 februari presenteerde Paul Peeters van het NHTV Breda Centre for Sustainability, Tourism and Transport d...

Wel of niet inzetten op plan B voor klimaatadaptatie?

Datum: 30 maart 2018  -  Auteur: Ike van der Putte, Rob Swart
Verslag High-end klimaat scenario's De media besteden in toenemende mate aandacht aan wetenschappelijke publicaties die suggereren dat de verandering van het klimaat wel eens aan de bovenkant van de ranges kan uitkomen. Door het afsmelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica zou de waarg...

Handvat voor omgevingsplannen

Datum: 14 maart 2018
Grote bestuurlijke uitdagingen op het gebied duurzaamheid kunnen niet zonder integrale aanpak gericht op het vergroten van de veerkracht. Een nieuwe methode brengt die veerkracht in beeld. Dat biedt aangrijpingspunten voor omgevingsplannen. Lees hier de bijdrage van:Koen Kramer, Martijn van ...