VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

Handvat voor omgevingsplannen

Datum: 14 maart 2018
Grote bestuurlijke uitdagingen op het gebied duurzaamheid kunnen niet zonder integrale aanpak gericht op het vergroten van de veerkracht. Een nieuwe methode brengt die veerkracht in beeld. Dat biedt aangrijpingspunten voor omgevingsplannen. Lees hier de bijdrage van:Koen Kramer, Martijn van ...

Warm zonder gas

Datum: 20 december 2017
Martin en Arie Kroon plaatsen in de oktober-editie van Milieu kanttekeningen bij de overstap van aardgas op elektrische verwarming. Dat is een uitdaging, daarover bestaat geen twijfel. Het energiesysteem moet op de schop, een technologische uitdaging. De huizen van bijna alle Nederlanders moeten ...

Uitputting grondstoffen minder urgent dan vaak gesteld

Datum: 20 december 2017
Sommige grondstoffen zijn zo schaars dat uitputting van hun ertsen in de nabije toekomst zal optreden, stellen drie auteurs in 2015 in een dossier-artikel in Tijdschrift Milieu. In werkelijkheid valt dit waarschijnlijklijk reuze mee, stelt Marcel Bovy. Met name veranderingen in de winning, produc...

Verhelderend bedrijfsbezoek aan Chemelot

Datum: 15 december 2017  -  Auteur: Trudy Hengeveld & Annemarie van de Vusse
Op 10 november bracht een delegatie VVM-leden een bezoek aan het chemische industriepark Chemelot nabij Geleen, n.a.v. een artikel in. De laatste jaren in het bedrijventerrein regelmatig negatief in het nieuws geweest door een reeks incidenten. Tijdens het bezoek was er een erg open discussie met...

Omgevingswet gaat meer en meer leven

Datum: 09 oktober 2017  -  Auteur: Jan de Graaf
Editie 2017 van de Dag van de Omgevingswet is uitgemond in een klinkend succes: een hoge opkomst, goede sprekers, een uitstekende ambiance en een programma dat op vrijwel alle aspecten van de nieuwe wet verdieping bood. De vele bezoekers toonden zich zichtbaar enthousiast over het programma. Op ...

Recensie: Bijna uitsluitend op gevoel

Datum: 04 april 2017  -  Auteur: Onno van Sandick
Tussen Hoogmoed en hysterie; vijf jaar strijd tegen schaliegas in Nederland. Remco de Boer, Veen media (2015), 350 pag. Het boek laat zich lezen als een kroniek van een strijd en als een inkijkje in de milieubeweging, de politiek en de media. De schrijver laat goed zien waarom de spelers niet al...

Verdieping MER doorbreekt patstellingen

Datum: 03 april 2017  -  Auteur: VVM
Elke maand publiceert VVM een artikel in het RO Magazine. Verdieping MER doorbreekt patstellingen | jan-feb 2017 Het instrument MER (milieueffectrapportage) is aan vernieuwing toe. Het blijkt niet opgewassen tegen de toenemende weerstand van de bevolking bij ontwikkelingsprojecten&nbs...

Geluid blijft hinderen - terugblik op GTL 2016

Datum: 06 maart 2017  -  Auteur: Erik Roelofsen & Henk Spierenburg
Er komt een Omgevingswet aan die expliciet de focus legt op gezondheid. Hoe goed zijn we eigenlijk bezig met al onze geluidregels en beleidsstukken? Dit punt kwam tijdens de 20ste editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op 7 en 8 november 2016 in diverse vormen terug, en later...