VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief Februari 2018

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

 

Congresbundel Dag van de Omgevingswet 2017

'Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording'. Zo luidt de titel van de terugblik op de zesde Nationale Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door de VVM netwerk van milieuprofessionals. De 2017-editie, met een programma dat op vrijwel alle aspecten van de nieuwe wet verdieping bood, is opnieuw uitgemond in een klinkend succes. Op 18 januari is het eerste exemplaar van de congresbundel overhandigd aan Mirjam Maasdam, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Een gedrukt exemplaar kost € 12,50 en bestelt u via uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. 'Omgevingswet'. U kunt de bundel gratis downloaden.

Lees hier meer>>

 

Doe jij mee met Biobased Economy?

De biobased economy is een vakgebied dat volop in beweging is. Het raakt vele secties, zoals Water, Afval, Energie en Biodiversiteit. Het onderwerp komt steeds meer in de belangstelling te staan: is het een kans of een bedreiging voor onze samenleving? Hoe zit het met de duurzaamheid van de producten? Zo zijn er veel vragen te bedenken. We willen graag nagaan of we bij de VVM meer aandacht voor de biobased economy kunnen krijgen. Wie wil hier een actieve bijdrage aan leveren? Meer informatie en aanmelden kan bij Aldert van der Kooij door te mailen naar tredla.[antispam].@vanderkooijct.nl

 

Klimaatplannen kabinet de maat genomen!

Afgelopen vrijdag vond het debat Zijn de klimaatplannen van Rutte III Parijs-proof? plaats. Het was een interessant en geanimeerd debat o.l.v. Ernst Vuyk met Sandor Gaastra en Pieter Boot als sprekers. Trouw schreef een artikel over het debat en ook op OneWorld verscheen een artikel.

Lees de artikelen van Trouw en OneWorld>>

 

Seminar Aktief Slip

Op 1 maart zal er een seminar gegeven worden in samenwerking met studievereniging Aktief Slip. De avond zal om 17:30 in kamer 214 van het Forumgebouw van de Wageningen campus starten. Tijdens de avond zullen twee leden van VVM een lezing geven over hun ervaring in hun werkveld. Na de seminar zal er een borrel zijn waar er met studenten en leden van VVM geïntegreerd kan worden. Als je interesse hebt in deze seminar vragen we je op te geven via deze link>>

 

Programma bekend van Landelijk Geurcongres 2018

Het congres ‘Geurhinder: landelijk en lokaal’ op 20 maart 2018 belicht de mogelijkheden om overlastsituaties te verminderen. Inmiddels is het programma bekend. Sprekers zijn o.a. Rommy Ytsma (Rijkswaterstaat) en Ton Hauzer (NEN).

Meer info & aanmelden>>

 

Advertorial

AQUA NEDERLAND VAKBEURS; DÉ NATIONALE WATERBEURS

 

Bestel uw gratis tickets voor Aqua Nederland Vakbeurs die plaatsvindt op 13-15 maart in Evenementenhal Gorinchem. U treft hier alle professionals die zich richten op de Nederlandse waterbranche. Hierdoor vormt de grootste nationale waterbeurs een onmisbaar netwerkmoment in het jaar. Aqua Nederland Vakbeurs is wederom gelijktijdig met RioleringsVakdagen. Mis het niet en bestel direct via deze link uw combinatietickets.

 


VVM activiteiten

 

VVM Café: Luchtvaart, klimaat en duurzame ontwikkeling

VVM Café | 21 februari | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

De 190 lidstaten van de International Civil Aviation Organization (ICAO), waaronder Nederland, hebben in 2016 een overeenkomst gesloten over het terugdringen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart. Vanaf 2020 moet er sprake zijn van een CO2-neutrale groei van de luchtvaart. Hoe gaat de luchtvaart bijdragen aan twee van die doelen: klimaatverandering aanpakken en veilige en duurzame steden?

Meer info & aanmelden >>

 

High-end klimaatscenario's: Moet Nederland naast de huidige nationale adaptatiestrategie nadenken over een plan B?

Debat | 6 maart | 18:00 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

De belangstelling voor klimaatverandering is groot. Aan de ene kant is na het klimaatakkoord van Parijs de hoop toegenomen dat het probleem eindelijk effectief wordt aangepakt. Tegelijkertijd zijn er twijfels of de snelheid waarin politieke plannen in daadwerkelijke emissiereducties worden omgezet wel voldoende is, terwijl regelmatig wetenschappers wijzen op de mogelijkheid dat het klimaat en de zeespiegel wel eens sneller en meer zouden kunnen veranderen dan in "gemiddelde" scenario's verondersteld.

Meer info & aanmelden >>

 

Landelijk Geurcongres 2018

Congres | 20 maart | 09:00 - 17:00 | HAS Hogeschool | 's-Hertogenbosch

Geuren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving. Vaak in aangename zin, maar regelmatig ook niet. Een belangrijk effect van ongewenste geur is hinder, variërend van ergernis tot slaapverstoring. Het congres 'Geurhinder: landelijk en lokaal' op 20 maart 2018 belicht de mogelijkheden om overlastsituaties te verminderen.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café: Down to earth

VVM Café | 28 maart | 17:00 - 21:00 | Ingang naast VVM Bureau | Utrecht

De inspirerende documentaire DOWN to EARTH trok al meer dan 150.000 bezoekers. Tijdens dit VVM Café kijken we gezamenlijk de film en praten we na onder leiding van actrice Charmene Sloof en onder genot van een borrel. DOWN naar EARTH hoopt mensen te inspireren om zelf de verandering te zijn die ze willen zien.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café: Jan Terlouw - 'Jong geleerd, oud gedaan'

VVM Café | 18 april | 17:30 - 20:30 | locatie volgt z.s.m.

Wat kun jij doen voor een duurzame toekomst? Die vraag staat centraal tijdens dit VVM Café. Vorig jaar heeft Jan Terlouw jongeren uit het hele politieke spectrum bij elkaar gebracht om een duurzaamheidsagenda op te stellen. Deze avond gaat hij in gesprek met twee duurzame jonge toppers van nu om hier een praktische invulling aan te geven.

Meer info & aanmelden >>

 

Geluid in sportaccommodaties

lezingenbijeenkomst met locatiebezoek | voorjaar 2018 | Sportcentrum Papendal | Arnhem

Geluid in sporthallen kan een groot probleem zijn wat betreft de spraakverstaanbaarheid en de galm. Het kan zelfs leiden tot gehoorschade en/of ziekte van de docent. Tijdens deze bijeenkomst staat dit probleem centraal. Op dé sportlocatie van Nederland, Sportcentrum Papendal, kan eenieder het effect van een toegepaste maatregel ervaren.

Meer info & aanmelden >>

 

Dag van de Omgevingswet

Congres | 4 oktober

De datum voor de Dag van de Omgevingswet 2018 is bekend: 4 oktober. De afgelopen editie was een klinkend succes. Dus zet de datum vast in je agenda!

Meer info & aanmelden >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie 

Opleiding | PAO, PKL en VVM

De Post-HBO opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management. U kunt de losse blokken volgen.

15 maart - blok 2: Industriële luchtverontreiniging: Emissiemetingen, -schattingen en geur

17 mei - blok 3: Luchtkwaliteit: Wet- en regelgeving, besluitvorming en maatregelen / Effecten en fijn stof

20 september - blok 4: Luchtkwaliteit: Meten en modelleren

8 november - blok 5: Depositie: Wet- en regelgeving, besluitvorming, meten en rekenen

Meer info & aanmelden >>

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water 

16 februari 2018 | 13.15-16.30 | Provinciehuis Drenthe | Assen

Kosten: gratis.

Meer informatie: WECF. Aanmelden: Natuur en Milieufederatie Drenthe

Tijdens het symposium informeren wij u over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water en delen toxicologen hun kennis over de risico's van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur.

 

Nationale Geluidshinderdag: 'Geluid en transformatie; De opgave voor de gemeenten!' 

27 maart 2018 | 08:30-16:30 | De Eenhoorn, Regardz | Amersfoort

Kosten: €380,-. VVM-leden krijgen 10% korting als 'donateur'.

Meer informatie: NSG. Aanmelden: NSG. Donateurscode (na inloggen): vvm

De ruimte in stedelijk en landelijk gebied wordt steeds schaarser, maar de opgave voor gemeenten om meer woningen te bouwen neemt toe. Deze uitdaging vraagt om andere, innovatieve oplossingen, waarbij kwaliteit en gezondheid centraal staan.

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.