VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief

 

VVM nieuwsbrief September 2018

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

 

Zomer weer voorbij

Heeft u een fijne zomer gehad? VVM is ook weer terug van weggeweest en gaat weer vol aan de bak met onder andere het organiseren van activiteiten. De agenda van het najaar stroomt weer vol. Kijk snel in onze agenda voor de komende activiteiten! Agenda>>

 

Deadline Call for Papers NCGG 1 oktober

Participants interested in presenting a paper or poster on the International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases are invited to e-mail an abstract in English of 200 to 250 words to eciffo.[antispam].@ncgg.info. Abstracts should be received by October 1st, 2018. Early submission of abstracts is encouraged.

 

Vrijwilliger/student gezocht voor de nieuwsbrief en/of catering

VVM is op zoek naar een vrijwilliger of student die voor ons de nieuwsbrief wil maken. Je krijgt de inhoud aangeleverd. Hiervoor krijg je een vrijwilligersvergoeding van 50 euro per keer. Lijkt dit je leuk? Stuur dan een mailtje naar neztnaj.s.[antispam].@vvm.info

 

VVM is ook op zoek naar een vrijwilliger/student die voor de broodjesmaaltijd zorgt die geserveerd wordt bij VVM-activiteiten op het VVM-bureau en de vergaderingen van de leden. Ook hiervoor betalen wij een vrijwilligersvergoeding (afhankelijk van het aantal keren). Lijkt dit je leuk? Stuur dan een mailtje naar negninjiehnav.m.[antispam].@vvm.info

 

Programma Dag van de Omgevingswet online

Over precies een maand, op donderdag 4 oktober, vindt de zevende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde. Het congres wordt geopend door gedeputeerde Maasdam van de Provincie Utrecht, die u een inkijkje geeft in de route naar de Omgevingsvisie van haar provincie, waarvoor een richtinggevend koersdocument in de maak is. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de laatste ontwikkelingen, met specifieke aandacht voor de kansen die de nieuwe megawet biedt voor ieder die actief is in het werkveld van de fysieke leefomgeving. Tot en met vrijdag 7 september kunt u zich aanmelden voor het vroegboektarief!
Meer info & aanmelden >>

 

MilieuCompleet gelanceerd

Vanaf nu kan je de drie belangrijkste onafhankelijke milieubladen van Nederland krijgen in één voordelig abonnement. Je krijgt dan dus niet alleen het Tijdschrift Milieu, maar ook Milieu Compact en Milieu Magazine! Hiernaast ben je ook automatisch lid van VVM en krijg je ook een aantrekkelijke korting op diverse diensten en producten! Meer informatie>>

 

Vacatures op de VVM-website

In samenwerking met MilieuMatch (JobTec) staan er verschillende vacatures op de VVM-website. Zoals bijvoorbeeld:

Secretaris bij de Commissie MER

Klik hier voor meer informatie over de vacature>>

 

Journal of Integrative Environmental Science

Journal of Integrative Environmental Science (JIES), een initiatief van VVM, is open access geworden. Dat betekent dat alle artikelen gratis toegankelijk zijn. JIES publiceert interdisciplinaire wetenschappelijk artikelen over het milieu, met aandacht voor de lokale, regionale en mondiale schaal over thema's zoals o.a. de Sustainable Development Goals (SDG's), klimaatverandering, en duurzame ontwikkeling. Wij nodigen leden van VVM uit om ook hun wetenschappelijke manuscripten bij JIES in te dienen. Dit jaar besteden we speciale aandacht aan de SDGs. Voor meer informatie houdt u de site in te gaten of stuur maar een email naar seij.[antispam].@wur.nl.

 

Terugblik Nationale Milieudag

Op 29 juni vond de Nationale milieudag plaats. Het was weer een succesvolle dag! In het plenaire programma namen een zevental sprekers ons mee op reis langs de verschillende kanten van wetenschap en emotie. In de middag kon men zich tijdens de workshops verdiepen in de toepassing in de praktijk. In feite stond er niets meer of minder op het spel dat de waarheid. Alleen: welke en wiens waarheid? Bekijk een terugblik op de dag Meer info>>

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

 

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Martin Kroon was te gast in het EO-praatprogramma 'Dit is de nacht' n.a.v. zijn oproep in NRC Opinie om de 130 km-limiet te verlagen tot 120 km/u. Meer lezen>>

VVM activiteiten

 

VVM Café: Onderwatergeluid de maat genomen

VVM Café | 19 september | 17:30 - 20:30 | Utrecht

Het leven in zee kan ernstig verstoord raken door menselijke geluiden. Wat is hiervan de impact op zeedieren en zijn er oplossingen voorhanden? Nieuwsgierig? Kom dan naar het VVM Café 'Onderwatergeluid de maat genomen' op 19 september.

Meer info & aanmelden >>

 

De snelste weg naar Parijs: klimaattafels of 'hard ingrijpen'?

Debat | 24 september 18:00 - 20:30 | Utrecht

Vlak voor de zomer kwam Ed Nijpels, overkoepelend voorzitter van de Klimaattafels, met de uitkomsten van de vijf Klimaattafels naar buiten. Ook een Klimaatwet is in de maak. Kunnen de doelen van Parijs écht behaald worden met de uitkomst van de Klimaattafels en de Klimaatwet?

Meer info & aanmelden >>

 

Dag van de Omgevingswet

Congres | 4 oktober | 9:00 - 17:00 | Utrecht

Op donderdag 4 oktober 2018 zal de zevende Dag van de Omgevingswet plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang en het programma staat op de website.

Meer info & aanmelden >>

 

Klimaatpsychologie: Waarom is het moeilijk om ons consequent duurzaam te gedragen?

Klimaatgesprek | 11 oktober | 17:30 - 20:30 | Utrecht

Duurzaam leven: we weten hoe het moet, maar het is soms zo lastig. Je reist nooit met de auto, je bent vegetariër en je hebt zonnepanelen. En ook reis je 1, 2, 3 keer per jaar met het vliegtuig. Waarom vertonen we dit gedrag? Zijn we ons wel bewust van de klimaatimpact? Praat hierover mee met Henriette Prast en elkaar.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café: Op weg naar een klimaatadaptieve stad, hoe doe je dat en welke rol speelt de bodem daarbij?

VVM Café | 17 oktober | 17:30 - 20:30 | Utrecht

In het VVM Café op 17 oktober 2018 gaan we in op de mogelijkheden om onze steden klimaatadaptief te maken. We bekijken dit onderwerp vanuit de praktijk en de wetenschap.

Meer info & aanmelden >>

 

Informatiedag Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029

Informatiedag | 2 november | 9:00 - 17:00 | Amersfoort

Sinds eind 2017 beschikt Nederland over LAP3, het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029. Alle bedrijven die (n)iets willen met afval en overheden die daar regels aan moeten verbinden vinden hun spelregels in LAP3. De circulaire economie kan niet zonder dit omvangrijke document. De VVM praat u in één dag helemaal bij!

Meer info & aanmelden >>

 

Juridisch Cafe: Afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven

Juridisch Café | 15 november | 16:30 - 20:00 | Utrecht

In dit Juridisch Café zal het gaan over de afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven. Twee deskundige sprekers zullen toelichten welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om op de naleving van de verplichting tot energiebesparing toe te zien.

Meer info & aanmelden >>

 

Jaarcongres Relevant 2018

Congres Externe Veiligheid | 20 november | 9:00 - 17:00 | Amsterdam

Jaarcongres Relevant 2018, hét congres voor iedereen die van doen heeft met Externe Veiligheid. Dit jaar staat het jaarlijkse congres in het teken van de energietransitie. Ook zal er aandacht zijn voor de Roadmap Duurzame Veiligheid. Op het congres wisselen plenaire programma's en interactieve deelsessies elkaar af.

Meer info & aanmelden >>

 

NCGG8: International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases

Symposium | 12 juni 2019 | Amsterdam

Non-CO2 greenhouse gases include many substances which contribute significantly to climate forcing. Reducing non-CO2 greenhouse gas emissions is often more cost-effective than reducing CO2 emissions. The scope of NCGG8 will be global challenges, and local solutions.

Meer info>>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie 

Opleiding | PAO, PKL en VVM

De Post-HBO opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management. U kunt de losse blokken volgen.

Vanaf 20 september - blok 4: Luchtkwaliteit: Meten en modelleren

Vanaf 8 november - blok 5: Depositie: Wet- en regelgeving, besluitvorming, meten en rekenen

Meer info & aanmelden >>

 

Verdiepingsdag: QRA-berekenen? Doe het goed! 

Verdiepingsdag | 28 september | 09:00 - 17:00 | Utrecht

Kennis moet je onderhouden, permanente educatie is belangrijk. Voor de berekening van de EV-risico's voor een bedrijf of buisleiding met chemicaliën maken we gebruik van het rekenmodel Safeti-NL, versie 6.54. De basiskennis beheers je, maar ken je ook de nieuwste ontwikkelingen? Heb je hiermee al ervaring opgedaan voordat je in een procedure advies moet geven? Samen met andere professionals aan de slag en onder begeleiding van een ervaren QRA-specialist je kennis verdiepen.

Meer info & aanmelden >>

 

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

3-daagse cursus | 9, 16 en 30 november | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven. In drie dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daaropvolgende analyse en verwerking van de analyseresultaten, uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een toets.

Meer info & aanmelden >>

 


Activiteiten i.s.m. VVM

 

Ecologica 2018: Energie en voedsel in de postfossiele toekomst

Symposium | 2 oktober | Amersfoort

Een pittig symposium voor professionals, beleidsmakers en andere betrokkenen die zich inzetten voor een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Bioloog Hans Meek, secretaris van de WVN, schreef het boek Ecologica over de ecologische situatie van de mens en de zorgelijke voetafdrukgetallen. Onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM, het netwerk van milieuprofessionals, zullen zowel optimistische als bezorgde deskundigen commentaar leveren en met de aanwezigen in debat gaan. Doel is om goed zicht te krijgen op wat feit en fictie is, wat nodig en mogelijk is, wat de beste strategie is en of optimisme of bezorgdheid op z'n plaats is.

Meer info en aanmelden >>

 

Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

Congres | 6-7 november | Expo Hoevelaken | i.s.m. VVM sectie Geluid & Trillingen en VVM sectie Lucht

De 22e editie van het congres GTL biedt weer 60 lezingen, boeiende discussiefora en een vakbeurs met innovatieve producten over zowel geluid, trillingen als luchtkwaliteit. De Award voor de Leefomgeving wordt wederom uitgereikt voor sectoroverstijgende milieu-oplossingen. De thema's zijn o.a.: De Omgevingswet (de Aanvullingswet geluid ligt dan net bij de Tweede Kamer), industrie, wegverkeer, rekenen/meten/hinder, innovaties, communicatie, woningbouw, integrale milieu-oplossingen. Klik hier voor de folder.

Meer info en aanmelden >>

 

Masterclass Duurzaam Onderwijs 2018/2019

Masterclass | 14 november 2018, 12 december 2018, 23 januari 2019, 20 maart 2019, 17 april 2019 | Centraal in het land

Samen met basisscholen en pabo's willen we werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst. Outdoor education speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzame PABO heeft met natuurorganisaties, pabo's, basisscholen en andere partners veel ervaring opgedaan hiermee. Als didactiek wordt onderzoekend en ontwerpend leren gehanteerd. Het doel is om de deelnemers te voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de sustainable development goals, duurzaam onderwijs en outdoor education.

Meer info en aanmelden >>

 


Overig nieuws

 

Bewuste Visweek

Van 24 tot en met 30 september is het weer de Bewuste Visweek. Dit is een jaarlijks terugkerende campagne van MSC, ASC en deelnemende supermarkten, cateraars, A-merken, viswinkeliers en leveranciers. Samen informeren wij consumenten hoe makkelijk het is om te kiezen voor duurzame, wildgevangen (MSC) en verantwoord gekweekte (ASC) vis, schaal- en schelpdieren. Daardoor draag je bij aan gezonde oceanen, meren en rivieren en worden kwetsbare soorten en zeegebieden ontzien. Meer informatie op www.bewustevisweek.nl en volg #bewustevisweek.

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

VMR Leergang Bodem 

11 september | Utrecht

Kosten: €250,-. VVM-leden krijgen 10% korting. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!

Meer informatie en aanmelden: Milieurecht.nl.

Tijdens deze VMR Leergang wordt u op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de bodem. Een aantal sprekers informeert u diepgaand over de nieuwe juridische kaders op het gebied van bodembescherming en de gevolgen voor de huidige praktijk. De sprekers nemen u mee aan de hand van een casus.

 

Houtrookoverlast, wat kun je doen? 

21 september | Amersfoort

Kosten: geen

Meer informatie en aanmelden: Leefmilieu.nl.

Het stoken van hout veroorzaakt veel overlast en schade aan de gezondheid. Iedereen die wel eens geprobeerd heeft de overlast aan te pakken merkt dan hoe moeilijk dat is. Bij gemeenten en GGD's komen veel klachten binnen, maar ook zij hebben geen pasklare oplossingen. De Gezondheidsraad adviseert dan ook om het gebruik van houtkachels te ontmoedigen, maar het beleid om dat voor elkaar te krijgen is nog ver weg.

 

Netwerkdag Medicijnresten in het Milieu 

1 oktober | RIVM Bilthoven

Kosten: onbekend

Meer informatie en aanmelden: RIVM.

Het thema 'medicijnresten in het milieu' is de afgelopen periode met de ketenaanpak, een uitvoeringsprogramma, de Delta-Aanpak met kennisimpuls en verschillende pilots en onderzoeksprojecten in een stroomversnelling geraakt. Deze netwerkdag is bedoeld voor iedereen die bij dit onderwerp betrokken is.

 

Conference: Natural Products: 3-4 oktober 

3 en 4 oktober | Beursgebouw Eindhoven

Kosten: €245,-. VVM-leden betalen €200,-

Meer informatie en aanmelden: Fyto.

Op 3 en 4 oktober vindt de expo voor medicinale en aromatische planten weer plaats. Na de succesvolle editie in 2017 waar de NVF het Holland Fyto House verzorgde, ziet ook de expo van 2018 er veelbelovend uit. Sectoren zijn medicinale en aromatische rauwe planten, teelt en productie, extracten en supplementen, medicijnen en cosmetica.

 

NSG - themabijeenkomst 'Geluid van windturbines' 

4 oktober | Amersfoort

Kosten: €340,-.

Meer informatie en aanmelden: NSG.

Het plaatsen van windturbines heeft invloed op de omgeving. Omwonenden vrezen voor geluidshinder en gezondheidsschade van de draaiende windturbines. Er komt steeds meer inzicht in deze aspecten en de ontwikkelingen in de branche staan niet stil. Om de opgedane ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

 

VMR bijeenkomst: Klimaatwet: symboolwetgeving of effectief instrument? 

9 oktober | Amsterdam

Kosten: nog onbekend

Meer informatie en aanmelden: Milieurecht.nl.

Op 27 juni 2018 is het voorstel voor een Klimaatwet ingediend bij de Tweede Kamer. De vraag die deze middag centraal staat is of de wet in deze vorm wel voldoende effectief zal zijn. De sprekers gaan in op het proces van totstandkoming en op de inhoud van de wet. Daarnaast komt ook de vraag aan bod of een aparte Klimaatwet in deze vorm wel nodig is of dat (beter) kan worden aangesloten bij bestaande wetgeving.

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.