VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW 20170607 NMD   CC0 geralt   pixabay

Sporen

Nationale Milieudag 2017

7 juni 2017 | Hogeschool van Amsterdam

Laatste update: 6 maart 2017

Spoor Big data in de Omgevingswet

Integrale besluitvorming is tegenwoordig onontbeerlijk, maar komt zonder goede en samenhangende gegevens niet of nauwelijks van de grond. Deugdelijke informatie over de leefomgeving is ook cruciaal voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) gaat daar voor zorgen. 

Sessie 1: Tien informatiehuizen

Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit tien ‘informatiehuizen’. Stuk voor stuk voorzien de ‘huizen’ in het organiseren van beschikbare, bruikbare en bestendige data op het gebied van achtereenvolgens Lucht, Water, Bodem & Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval. De eerste sessie maakt duidelijk wat deze virtuele vindplaatsen voor u kunnen gaan betekenen.

Sprekers zijn Martijn van Langen (RIVM) en Dolf de Gruijter (RIVM)

Sessie 2: De informatiehuizen lucht en geluid

In deze sessie krijgt u een beeld van twee van de tien informatiehuizen, namelijk Lucht en Geluid. De trekkers brengen u niet alleen op de hoogte van de ontwikkeling tot nu toe, u kunt ook meepraten over het toekomstperspectief van de huizen.

Sprekers zijn Dolf de Gruijter (RIVM) en Bram ter Keurs (RIVM)


Spoor Citizen Science en gezondheid

Mensen zijn levende databronnen en kunnen de kennis van experts goed aanvullen met gedetailleerde data over hun leefomgeving. Onbewust via onder meer tracks  of zoekgedrag op internet. Maar ook bewust, zeker over zaken in hun omgeving die zij belangrijk vinden voor hun gezondheid.  In beide sessies passeren voorbeelden van het betrekken van burgers de revue. Zo zijn in Amsterdam, Nijmegen en Den Bosch burgers zelf de luchtkwaliteit gaan meten. In de wijk Slotermeer in Amsterdam meten burgers de gezondheid van hun wijk met behulp van een app die ze samen met partijen als de Hogeschool van Amsterdam en het RIVM hebben ontwikkeld. 

Beide sessies worden voorgezeten door Lea den Broeder, RIVM/Hogeschool van Amsterdam

Sessie 1: Zelf data verzamelen

In de eerste sessie gaat u zelf ervaren wat het 'real time' vergaren van data betekent en wat het op kan leveren. Een eye-opener. 

Spreker is Wouter Meijs van de Hogeschool van Amsterdam.

Sessie 2: Nut en noodzaak van citizen science

In de vervolgsessie staat de vraag centraal wanneer de inzet van 'citizen science' zinvol is om voor beleid in te zetten. Niet alleen actief hiertoe uitgenodigd, maar ook wanneer  burgers uit zichzelf omgevingsgegevens verzamelen en inbrengen in lokale discussies. 

Spreker is Hester Volten van RIVM.


Spoor Tussen droom en werkelijkheid

Data voor beleidsontwikkeling staat volop in de belangstelling, variërend van gemeenten tot en met de Europese Commissie. Welke scenario’s zijn mogelijk? Hoe selecteer je de praktische haalbaarheid? 

Sessie 1: Gebruiksscenario’s en de weg naar praktische uitwerking

De eerste sessie laat zien hoe vanuit een tiental gebruiksscenario’s één demonstrator is ontwikkeld. Dit wordt toegelicht aan de hand van een praktische toepassing, namelijk het monitoren van bijengezondheid op basis van sensoren in de korf, regionale beleidsdata, weergegevens en fijnstofdata. 

Als eerste spreekt Joost van Barneveld, consultant bij Technopolis. Vervolgens zal Sander Turnhout van SoortenNL vertellen over de ins en outs van het meetnetwerk rond biodiversiteit in Nederland, waar citizen science al jaren een onmisbare bijdrage levert. Nederland geldt als het best onderzochte land ter wereld op het gebied van biodiversiteit. De natuurgegevens worden ingezameld en geverifieerd door zogenaamde soortenorganisaties en centraal opgeslagen door de Nationale Databank Flora en Fauna. De soortenorganisaties leveren met citizen science een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en bescherming van soorten. In de afgelopen vijftig jaar is de organisatie en inwinning van al die natuurwaarnemingen geprofessionaliseerd en dankzij een nauwe samenwerking tussen soortenorganisaties en het Centraal Bureau voor Statistiek. Er zijn ecologische meetnetten ontwikkeld waardoor we niet alleen verspreiding en voorkomen maar ook trendontwikkeling van soorten gedetailleerd in kaart kunnen brengen. Zo is bij de Nationale Databank Flora en Fauna een register van meer dan 100 miljoen gevalideerde natuurgegevens opgeslagen, die op dagelijkse basis worden gebruikt door onderzoekers, gemeenten en provincies en de landelijke overheid om vorm te geven aan hun ruimtelijk beleid en bij te dragen aan internationale monitoring.

Sessie 2: Lessen uit open data in de praktijk

Big Data is niet de zilveren kogel en vergt soms ook ‘vieze handen’. Deze workshop borduurt voort op waar de eerste workshop eindigde. Wetenschappers met ruime ervaring in open data vertellen over hun praktijkervaringen. Niet alleen belichten zij de glorie en de frustraties bij open data sets, ook komt aan bod wat beleidsmakers kunnen doen om bruikbare data te krijgen én te genereren.

In deze sessie spreekt Chris Davis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft zijn presentatie in het Engels. 


Spoor Projecten van de Hogeschool van Amsterdam

Op de Hogeschool van Amsterdam wordt naast onderwijs veel aandacht besteed aan praktijkgericht onderzoek. De HvA ontwikkelt nieuwe kennis en laat bestaande kennis doorwerken in de beroepspraktijk en maatschappij, vaak samen met bedrijven en instellingen. Veel onderzoeken hebben betrekking op innovatie rond duurzaamheid en circulariteit en data analyses spelen daarin een belangrijke rol. 

Sessie 1: Optimaliseren oplaadinfrastructuur

De wereld van elektrische auto’s is er een die volop in beweging is. Wat is je data nog waard als morgen de situatie volledig anders is? Hoe kun je data gebruiken om goede voorspellingen te maken in een wereld die zo wispelturig is? De IDOLaadworkshop, onderdeel van de Nationale Milieudag 2017, geeft antwoord.

Van een enkele excelsheet komen tot een Big Data warehouse. Hoe? Dat ervaart u in deze sessie. De workshop geeft inzicht in het omzetten van complexe analyses naar de ontwikkeling van een decision support system voor beleidsmakers. Dit gebeurt aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld: IDOLaad, een project waarin de Metropoolregio Amsterdam Elektrisch, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en diverse partners.

In het kader van het project worden data van oplaadpalen voor elektrische auto’s verzameld en geanalyseerd. Onderzoekers en studenten bij de HvA werken samen om te kunnen adviseren over de uitrol van een oplaadinfrastructuur die elektrische rijders optimaal faciliteert. De HvA wil hiermee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke milieudoelstellingen en gebruik maken van de kennis die gegenereerd wordt in Nederland als een van de koplopers in elektrisch vervoer. Onderzoeker Rick Wolbertus neemt u mee in de Big Data analyse die hiervoor heeft plaatsgevonden en de toepasbaarheid van de resultaten.


Sessie 2: De Knowledge Mile - een unieke onderzoekscommunity

De Knowledge Mile is een fieldlab waarin wordt samengewerkt aan oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. De nieuwe kennis die dit oplevert leidt tot oplossingen die de leefomgeving verbeteren, steden verduurzamen, onderwijs vernieuwen en de omzet verhogen.

In hartje Amsterdam geeft een community van zo'n 30.000 bewoners, 60.000 studenten van diverse (hoge)scholen, meer dan 100 bedrijven (BIZ), hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen vorm aan de stad van morgen. Doel is de unieke mix van gebruikers zo te verbinden en te activeren dat zij de vraagstukken gezamenlijk aanpakken.

Eén van de challenges is de ontwikkeling van Knowledge Mile Park, het hoogste en langste park van Amsterdam. Tijdens de Nationale Milieudag 2017 zal projectleider Jan Henk Tigelaar van De Gezonde Stad in een workshop vertellen over dit project. Aanvullend laat onderzoeker Sabine Niederer zien hoe zij de Knowledge Mile en haar community kan inzetten voor onderzoek vanuit het Citizen Data Lab. Projectleider Jan Henk Tigelaar van De Gezonde Stad gaat tot slot in op de vraag hoe anderen het fieldlab van de Knowledge Mile kunnen gebruiken voor eigen onderzoek. Welke potentie heeft dit fieldlab voor jouw vakgebied? En hoe zou jij het binnen jouw onderzoeksveld geschikt in kunnen zetten?

Sprekers Big Data in de Omgevingswet

Martijn van Langen

Martijn van Langen werkt bij het RIVM.

Dolf de Gruijter

Dolf de Gruijter werkt sinds 2014 bij het RIVM bij het expertisecentrum Geluid. Ook is hij bestuurslid bij het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG). Daarvoor werkte bij bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar hij betrokken was bij het opnemen van de sanering verkeerslawaai in de Wet Geluidhinder, de NMP4, de Toekomst Agenda Milieu, de geluidproductieplafonds en de SWUNG wetgeving. 

Bram ter Keurs

Bram ter Keurs is sinds juli 2016 adviseur Informatiehuis Lucht bij het RIVM. Daarnaast werkt hij sinds 2008 bij StAB. Zijn carri1ere begon hij met 1 jaar adviseur Luchtkwaliteit bij de Gemeente Den Haag. Bram studeerde eerst Milieukunde aan de Hogeschool Delft om vervolgens  de opleiding Milieumaatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht te volgen. In 2005 studeerde hij af.   

Sprekers Citizen Science en gezondheid

Lea den Broeder

Lea den Broeder werkt sinds 2003 als adviseur gezondheid bij het RIVM. Daarnaast werkt zij sinds 2013 als adviseur milieu en gezondheid. Lea studeerde verschillende masters aan de Universiteit van Amsterdam (pedagogische wetenschappen, sociologie en gezondheidssociologie). Daarna deed zij nog een master public health aan de Netherlands School of Public Health (MPH). Inmiddels werkt zij al meer dan 10 jaar op het gebied van integraal gezondheidsbeleid, eerst bij de MPH en vervolgens bij het RIVM.

Wouter Meijs

Wouter Meijs werkt sinds 2015 als onderzoeker binnen het citizen data lab van de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet hier onderzoek naar hoe burgers data kunnen verzamelen. Wouter is begonnen op het Nederlands Luchtvaart College, waarna hij anderhalf jaar gewerkt heeft als vliegtuigonderhoudstechnicus bij Martinair. Vervolgens studeerde hij E-technology (electrotechniek) aan de Hogeschool van Amsterdam, met een minor in Informatica en een half jaar filosofie in de VS om na afstuderen in 2011 nog een master Information Science aan de Unviersiteit van Asmterdam te volgen. Tijdens zijn master begon hij zijn carrière aan de Hogeschool van Amsterdam als HBO Onderzoeker in Opleiding.  

Hester Volten

Hester Volten werkt als onderzoeker naar luchtkwaliteit bij het RIVM sinds 2007. Haar interesse in citizen science is gekomen door haar betrokkenheid bij het project iSPEX, een project waar burgers een app gebruiken om fijnstof te meten. Ze is ook lid van de Citizen Science Interst Group van de European Environmental Agency (EEA) en van de European Citizen Science Association (ECSA). Hester studeerde af in 1992 in Experimental Physics & Astronomy aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens behaalde zij in 2001 haar PhD in Astrophysics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na verschillende post docs startte zij in 2006 haar carrière bij het RIVM.

Sprekers Tussen droom en werkelijkheid

Joost van Barneveld

Joost van Barneveld werkt sinds 2012 als consultant bij de Technopolis Group in Amsterdam. Hij behaalde zijn master Sustainable Development: energy & resources in 2011 aan de Universiteit Utrecht met zijn onderzoek naar het energie-efficiëntiebeleid in Europa en de VS. Zijn bachelor haalde hij in natuur- en sterrenkunde in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt als assistent professor en werkte hij aan adviesprojecten voor het Hier Klimaatbureau en Waternet en als docent bij IBOS. Vervolgens werkte hij nog bij Lawrence Berkeley National Labatory als onderzoeker, Elsevier als manager productontwikkeling, Alliander als trainee en bij DWA installatie- en energieadvies als consultant.

Sander Turnhout

Sander Turnhout is strategisch adviseur bij SoortenNL, waar hij sinds 2014 werkt. SoortenNL is een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevesn verzamelen voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Hij studeerde Nederlandse Taal en Literatuur en Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarin hij zijn masters behaalde in 2002, maar al tijdens zijn studie hield hij zich bezig met de natuur o.a. als bestuurslid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling. Verder was hij oprichter van United Knowledge, had hij diverse (bestuurs)functies bij Nature Conservation Assembly Noord-Holland, natuurwegwijzer.nl, NLbif, SOS NJN en Sporters voor natuur, waar hij nog steeds actief is.

  • Social Media: 

Chris Davis

Chris Davis is sinds 2015 assistent professor Energy Informatics and Modelling bij Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het verkennen van hoe benaderingen zoals Data Science, Machine Learning en Agent Based Modeling kunnen worden toegepast om onderzoek naar energie en industriële systemen te verbeteren.

In 2001 behaalde hij zijn bachelor aan de Vanderbilt Univerisity (Nashville Tennessee, USA) in Engineering, Computer Science en Electrical Engineering. Vervolgens deed hij zijn master in Industrial Ecology aan de Unviersiteit Leiden om daarna zijn PhD te behalen in Energy & Industry aan de TU Delft in 2012. Daarna deed hij aan dezelfde universiteit nog een Postdoc.

Links: 

Sprekers Projecten van de Hogeschool van Amsterdam

Rick Wolbertus

Rick Wolbertus is onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam naar het laadgedrag van elektrische rijders. Hij promoveert op dit onderwerp bij de TU Delft. Rick heeft een achtergrond in Technische Innovatie Wetenschappen van de TU Eindhoven waarin de combinatie van techniek en mens centraal staan in het begrijpen van innovaties. Vanuit deze interesse is hij begonnen met onderzoek naar oplaadgedrag van elektrische auto’s. Hij is met name benieuwd naar hoe de eigenschappen van de techniek het gedrag bepaalt en hoe gebruikers gewoontes uit andere velden meenemen. Vanuit deze analyse wil hij gemeentes helpen om beleid te vormen voor een effectieve transitie.

Matthijs ten Berge

Matthijs ten Berge is directeur van het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN), het landelijke Centre of Expertise voor creatieve industrie en digitale technologie. Matthijs is de bedenker van de Knowledge Mile en heeft met ACIN het initiatief genomen voor dit langste Fieldlab van Nederland. Op de Knowledge Mile worden vraagstukken die letterlijk voor de voeten van de studenten, docenten én onderzoekers op straat liggen vertaald naar oplossingen.

Sabine Niederer

Sabine Niederer is hoofd onderzoek van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze promoveerde bij Mediastudies op een studie van het klimaatdebat zoals dat online wordt gevoerd. Sabine organiseert al ruim tien jaar evenementen, conferenties en exposities op het snijvlak van wetenschap, kunst en digitale media. Als onderzoeker brengt zij maatschappelijke kwesties als klimaatverandering en fake news in kaart op basis van web content.

Jan Henk Tigelaar

Jan Henk Tigelaar is projectleider bij De Gezonde Stad en werkt onder meer aan Knowledge Mile Park en Rooftop Revolution. "Het bruist in Amsterdam van de ideeën om onze stad groener, slimmer en leefbaarder te maken en als we als bewoners, overheid en bedrijven onze krachten bundelen is er heel veel mogelijk. Als projectleider van De Gezonde Stad breng ik partijen bij elkaar door de handen uit de mouwen te steken en een positief verschil te maken."