VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

 

 

Transities: effectieve aanpak of modieuze illusie?

 

Nationale Milieudag 2019

De term transitie is inmiddels gemeen­goed met als gevolg dat elementen hiervan steeds meer onderdeel uitmaken van het dagelijkse werk van milieuprofessionals. Tijdens de recente editie van de Nationale Milieudag 2019 zijn de hoeken van het speelveld verkend. Deze special vat de oogst van dag in woord en beeld samen.

Naast de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie, zijn er transities nodig op het gebied van voedsel, mobiliteit en biodiversiteitsherstel. Bij alle transities spelen grote maatschappelijke vragen en een flink deel hiervan ligt op het bordje van de milieuprofessional. Wat kun je doen? Is het een radicale omslag? Of is een aanpak in kleine stappen, gaandeweg lerend, effectiever? Hoe zorgen we dat de ene transitie niet ten koste van de andere gaat? Wat zijn valkuilen? Wie worden de winnaars en verliezers? En hoe gaan we daar dan mee om? Allemaal vragen waarop uitvoerig is ingegaan tijdens de Nationale Milieudag 2019 in het provinciehuis van Zuid-Holland.

De hoofdpunten uit zowel het plenaire gedeelte als van de acht deelsessies zijn gebundeld in impressies. Verder is er een beeldverslag gemaakt (facebook).

Hieronder vind je de highlights van de terugblik. De gehele terugblik is te downloaden (in PDF).

 Download Terugblik HR - 8 MB |  Download Terugblik LR - 3 MB |  Download presentaties |  Bekijk foto's |  Bekijk de video-impressie

 

  dinsdag 14 mei 2019
  09:00 - 17:30
  Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag

Video-impressie

''Wat kan een klein land als Nederland nou bijdragen in de wereldwijde transitie naar duurzaamheid? Dit vroegen wij ons af bij de Nationale Milieudag 2019, dat dit jaar ging over transities. In deze video een impressie hiervan om de sfeer neer te zetten van het evenement. Film en montage door Elmer van Bree . Producer: Boudewijn Zweekhorst .


Nationale Milieudag 2019 in woord en beeld

km-vvm-nationalemilieudag-20190514-260-lrMilieu­beleid te weinig effectief

Dertig jaar na de publicatie van het eerste Nationale Milieubeleids­plan komt het milieu­departement met een vervolg. Niet met een plan, maar met een Milieuvisie. “Het accent komt te liggen op het voorkomen van milieuproblemen”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenM). Zij maakt ;haar voornemen bekend tijdens de 2019-editie van de Nationale Milieudag van de VVM. Centraal tijdens de congresdag stond het verder brengen van transities.


dsc-1134-nmd2019-sessie-1a-webLicht op groen voor de zee­boerderij

Sessie 1A - Seagriculture - voedsel­productie op zee

Maar liefst 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Anders dan velen verwachten, liggen juist hier tal van mogelijkheden voor voedselproductie met geen of geringe milieu-impact. Met name zeewier biedt veel potentie. Kan dit zeegewas zich ontwikkelen tot de aardappel van de toekomst?


dsc-1185-nmd2019-sessie-1b-webFunctie­combina­ties nood­zakelijk

Sessie 1B - Is er genoeg Nederland voor onze transities?

De sectoren die nu werken aan de transities realiseren zich meestal niet dat zij allen een beroep doen op het land en het natuurlijk systeem: bodem, water en biodiversiteit. Nieuwe initiatieven leiden bovendien tot extra claims op land en systeem. Hoe is daar een mouw aan te passen? Die vraag stond op 14 mei centraal tijdens de deelsessie ‘Is er genoeg Nederland voor onze transities?’.

 

dsc-1150-nmd2019-sessie-1c-webWereld­café verheldert aanpak warmte­transitie

Sessie 1C - Wereldcafé warmte­transitie

Een wereldcafé is een leuke methode om samen na te denken over oplossingen voor actuele problemen. In het café van VVM Jong tijdens de Nationale Milieudag konden deelnemers bij twee tafels brainstormen over vraagstukken over de warmtetransitie.


dsc-1173-nmd2019-sessie-1d-webTien tips voor slimme sturing

Sessie 1D - De tien tips voor slimme sturing

Een nieuwe generatie problemen vraagt om slimme sturing. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor een nieuwe generatie doorzetters. Caroline van Leenders steekt hen de helpende hand toe met een set van tien praktische tips.


dsc-1213-nmd2019-sessie-2a-webHanden ineen voor biodiversi­teitsherstel

Sessie 2A - Deltaplan Biodiversi­teitsherstel

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur en is de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Toch is juist de biodiversiteit in ons land een van de grootste zorgenkindjes van het milieubeleid. Maar er gloort hoop.


dsc-1203-nmd2019-sessie-2b-webGeen blauwdruk voor Nederland

Sessie 2B - Welk effect heeft de NOVI? Plan MER - Rad Leef­omgeving

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), onderdeel van de Omgevingswet, moet een impuls geven aan de belangrijkste transitieopgaven. Insteek is goed in te spelen op alle noodzakelijke veranderingen en zo als voorloper de kansen te verzilveren.


dsc-1197-nmd2019-sessie-2c-webTransfor­matie voedsel­systeem enige oplos­sings­richting

Sessie 2C - Transitie in het voedsel­systeem, wat is er voor nodig?

De wereldbevolking blijft groeien, bij een afnemende oppervlakte bruikbare grond en water. Bovendien bedreigingen droogte, verzilting, overstroming en erosie de voedselproductie. Genoeg reden dus om de handen uit de mouwen te steken voor de transitie op het gebied van telen en consumeren.


dsc-1234-nmd2019-sessie-2d-webWaarden komen van binnenuit

Sessie 2D - Waarden­transities en gedrag

Een duurzame samenleving kan niet van de grond komen zonder waardentransities bij individuen en in maatschappelijke systemen. Maar waar ‘staat’ iedereen met betrekking tot de eigen bijdragen aan een schone wereld?


  Twitterfeed

Tijdens de Nationale Milieudag is er volop getwitterd. Bekijk de tijdlijn: