VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

web-stad-klimaatadaptatie-utrecht-via-joost-bewerkt

Samen sterk voor leefbaarheid


Logo VVM

Nationale Milieudag 2024:
Samen sterk voor leefbaarheid

 7 juni 2024
 Provinciehuis UtrechtLogo KiviLogo KNW

 

 

web-stad-klimaatadaptatie-utrecht-via-joost-bewerkt

 

Samen sterk voor leefbaarheid

 

 

 

 


Logo VVM

Nationale Milieudag 2024:
Samen sterk voor leefbaarheid

 7 juni 2024
 Provinciehuis UtrechtLogo KiviLogo KNW

 

Nationale Milieudag 2024: Samen sterk voor leefbaarheid

Het circulaire samenspel van milieu, water en techniek voor een duurzaam klimaat

 

Nationale Milieudag 2024: Samen sterk voor leefbaarheid

Het circulaire samenspel van milieu, water en techniek voor een duurzaam klimaat

 

We hebben allemaal schoon water, schone lucht, vruchtbare bodems en een leefbaar klimaat nodig. Door onze milieuverontreiniging, watervervuiling en klimaatverandering overschrijden we volop de planetaire grenzen voor een leefbare aarde. Er zijn meerdere samenhangende duurzaamheidtransities nodig om weer binnen die grenzen te komen. De Kaderrichtlijn Water en het Klimaatplan geven aan wat daar nu voor nodig is en er komt een nieuw Nationaal Milieu Programma. Een samenhangende aanpak is nodig zodat de beleidsdoelen elkaar in de uitvoering versterken bij die noodzakelijke transities naar een circulaire, duurzame samenleving.

  Zet in uw agenda

  7 juni 2024
  09:00 - 17:00
  Provinciehuis Utrecht, Utrecht

Klimaat krijgt naast biodiversiteitsverlies nu de meeste aandacht als zichtbaar grootste verstorende factor. Tegelijk opereert de milieuvervuiling nog steeds haast als een sluipmoordenaar met grote invloed op de gezondheid van mensen en daarmee op levenskwaliteit en levensduur. Water wordt hierbij steeds meer een dragende factor, juist omdat er maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar zoet water is en we door klimaatverandering en milieuvervuiling daar steeds meer druk op leggen.

Alle reden om integraal na te gaan wat nodig is bij deze drie hoofdpijlers onder een duurzaam Nederland en hoe deze elkaar in de uitvoering naar circulariteit versterken. Wat vraagt dit met name ook van het nieuwe Milieuprogramma?

Naast drie plenaire sessies is er een ronde met interactieve deelsessies waarin we gericht ingaan op de praktische uitvoerbaarheid op verschillende deelthema's. 

VVM, KNW en KIVI slaan de handen ineen om praktijkhandvatten te vinden voor de transitie naar een duurzaam Nederland. Kom naar de Nationale Milieudag en help mee onze toekomst echt duurzaam vorm te geven!

sprekers-nmd2024-01

Inspirerende sprekers

Als sprekers komen o.a. Marko Hekkert (directeur PBL) en Jan Willem Erisman (voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad). En de aanbevelingen uit de workshops worden door o.a. Willem Grootoonk (Jongerenmilieuraad) en Dieuwertje Wallaart (Jonge Klimaatbeweging) beoordeeld. De uitkomsten van deze dag worden nadien zodanig uitgewerkt dat ze bruikbaar zijn voor genoemde programma’s en helpen bij (het formuleren van) de noodzakelijke integrale uitvoeringsmaatregelen die daar bij horen. 

 
Aanmelden

Let op: er zijn kosten verbonden aan deelname, zie tarieven.

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM, in samenwerking met Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en KIVI.

 
Aanmelden

Let op: er zijn kosten verbonden aan deelname, zie tarieven.

Klimaat krijgt naast biodiversiteitsverlies nu de meeste aandacht als zichtbaar grootste verstorende factor. Tegelijk opereert de milieuvervuiling nog steeds haast als een sluipmoordenaar met grote invloed op de gezondheid van mensen en daarmee op levenskwaliteit en levensduur. Water wordt hierbij steeds meer een dragende factor, juist omdat er maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar zoet water is en we door klimaatverandering en milieuvervuiling daar steeds meer druk op leggen.

Alle reden om integraal na te gaan wat nodig is bij deze drie hoofdpijlers onder een duurzaam Nederland en hoe deze elkaar in de uitvoering naar circulariteit versterken. Wat vraagt dit met name ook van het nieuwe Milieuprogramma?

Naast drie plenaire sessies is er een ronde met interactieve deelsessies waarin we gericht ingaan op de praktische uitvoerbaarheid op verschillende deelthema's. 

VVM, KNW en KIVI slaan de handen ineen om praktijkhandvatten te vinden voor de transitie naar een duurzaam Nederland. Kom naar de Nationale Milieudag en help mee onze toekomst echt duurzaam vorm te geven!

Inspirerende sprekers

Als sprekers komen o.a. Marko Hekkert (directeur PBL) en Jan Willem Erisman (voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad). En de aanbevelingen uit de workshops worden door o.a. Willem Grootoonk (Jongerenmilieuraad) en Dieuwertje Wallaart (Jonge Klimaatbeweging) beoordeeld. De uitkomsten van deze dag worden nadien zodanig uitgewerkt dat ze bruikbaar zijn voor genoemde programma’s en helpen bij (het formuleren van) de noodzakelijke integrale uitvoeringsmaatregelen die daar bij horen. 

sprekers-nmd2024-01