VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

STAD klimaatadaptatie utrecht (c) VVM joost

Samen sterk voor leefbaarheid


Logo VVM

Nationale Milieudag 2024:
Planetair denken en doen

 7 juni 2024
 Provinciehuis UtrechtLogo KiviLogo KNW

 

STAD klimaatadaptatie utrecht (c) VVM joost

 

Samen sterk voor leefbaarheid


Logo VVM

Nationale Milieudag 2024:
Planetair denken en doen

 7 juni 2024
 Provinciehuis UtrechtLogo KiviLogo KNW

 

 

 

 

 

Interactieve deelsessies

Nationale Milieudag 2024

 

In de interactieve sessies richten we ons op de praktische uitvoerbaarheid, daarom zijn ze ingedeeld op doelgroepen van het beleid. Insteek is een inspirerende casus bespreken wat leidt tot een hoofdaanbeveling voor genoemde plannen en met name het nog te schrijven NMP.

Uitklappen om meer te lezen over de sessies. 

Laatste update: 30 mei

Sessie 1: Industrie en gezondheid

De omgevingswet schrijft voor dat burgers en bedrijven verantwoordelijk zijn voor een duurzaam gezonde leefomgeving. Wat betekent dit precies en hoe pak je dat op?

Er zijn meerdere aanleidingen om effecten op gezondheid (en natuur) veel zwaarder mee te wegen dan we tot nu toe gewend zijn te doen. Dat komt onder andere voort uit de Omgevingswet en vanuit de maatschappij.

Maar wat kan je als bedrijf dan nog meer doen, om gezondheid van omwonenden te beschermen en bevorderen? Dat is de vraag waar we tijdens deze interactieve deelsessie op ingaan. Geen gegarandeerd resultaat, maar zeker wel een nuttige uitwisseling van kennis en ervaringen, en daarnaast inzicht in de kansen en belemmeringen.

Sprekers: 

Marlouce Biemans , Senior adviseur omgevingsveiligheid, omgevingsgezondheid en ZZS, Royal HaskoningDHV

Antoine Heideveld , directeur, Het Groene Brein, voorzitter, VVM

 
Sessie 3: Wonen en klimaatadaptatie

Er moeten huizen bij komen in Nederland, terwijl er klimaatdruk ontstaat op de bestaande voorraad. Wat moet bij uitstek opgepakt worden om dit te verbeteren?

Floris Boogaard spreekt over bewonersparticipatie bij duurzame stendebouw en klimaatadaptatie. Zeno Winkels gaat in op duurzaamheid en betaalbaarheid - Synergie of dilemma.

15000 klimaatadaptieve voorbeelden met Floris Boogaard

In deze interactieve sessie behandelen we niet alle voorbeelden maar jij mag kiezen welke unieke (inter)nationale projecten Floris laat zien over Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, milieuvervuiling, watervervuiling in de gebouwde omgeving en rond gebouwen. Jij leert hoe je deze projecten makkelijk kunt opzoeken op climatescan.nl gefundeerd met berekeningen. Op basis van jullie vragen maken we samen een portfolio van inspiratie voor jouw transitie naar een duurzaam Nederland.

Sprekers:

Floris Boogaard , Onderzoeker en lector, Deltares, Hanze Hogeschool Groningen
Zeno Winkels , Directeur, Woonbond

André Rodenburg , Adviseur Circulaire Economie, Ministerie van IenW, bestuurlid VVM

 
Sessie 4: Water en bodem sturend

Deze sessie is vol

Waar staan we nu, waar denken we in de toekomst naar toe te bewegen, welke beweging zien we? - Water ten dienste van de mens of is de natuurlijke dynamiek leidend en kiezen we voor maakbaarheid of bewegen we de functies mee.

Sprekers:

Jasper Wisman , Adviseur Water en Milieu, Tauw
Joren Zwaan , Expert in klimaatadaptatie, Tauw

Nicole Koks , Dagelijks Bestuurder , Waterschap Drents Overijsselse Delta

David van Raalten , Directeur, Waterschap Drents Overijsselse Delta, vakafdeling Landgebruik en Watermanagement, KIVI

 
Sessie 5: Energie

Hoe ziet Nederland er na de energietransitie uit; wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de duurzame, fossielvrije bronnen en de milieueffecten daarvan en in hoeverre speelt hier uitputting van bijzondere metalen? Ook de vraag of en hoe kernenergie daarbij past en hoe snel hebben we daar dan wat aan.

Sprekers:

Wim Turkenburg , Emeritus Professor Science, Technology & Society, Universiteit Utrecht
Hans Schneider , consultant energietransitie, Liander

Alphons Rommelse , Rommelse Communicatieadvies, VVM sectie Klimaat en Energie

 
Sessie 6: Landbouw

Meststoffen en kunstmestvervangers kunnen ook uit reststromen gemaakt worden. Wat gebeurt er nu hiermee en hoe maakt dit het meststoffengebruik meer circulair?

Inge gaat in op een meer circulair meststoffengebruik vanuit onderzoeksperspectief. Voor de toekomst zal er meer ingezet worden op een transitie naar plantaardige eiwit. Grassa werkt daar als start-up aan en laat zien wat er nu al mogelijk is.

Kunnen we als mensen gras rechtstreeks eten? Jazeker, Grassa haalt eiwit uit gras, dat na het proces geschikt is voor menselijke consumptie. Het gewonnen eiwit heeft meer voedingswaarde dan soja. En passant produceert Grassa ook nog suiker en een plantaardige minerale meststof én maakt het proces de melkproductie duurzamer. Daarnaast gaat de grasleverende boer meer verdienen… waarom doen we dit dan niet?

Sprekers:

Inge Regelink , onderzoeker, Wageningen UR
Rieks Smook , algemeen directeur, Grassa

Peter Visser , interim-directeur, VVM