VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

STAD klimaatadaptatie utrecht (c) VVM joost

Samen sterk voor leefbaarheid


Logo VVM

Nationale Milieudag 2024:
Planetair denken en doen

 7 juni 2024
 Provinciehuis UtrechtLogo KiviLogo KNW

 

STAD klimaatadaptatie utrecht (c) VVM joost

STAD klimaatadaptatie utrecht (c) VVM joost

 

Samen sterk voor leefbaarheid


Logo VVM

Nationale Milieudag 2024:
Planetair denken en doen

 7 juni 2024
 Provinciehuis UtrechtLogo KiviLogo KNW

 

 

 

 

 

Programma

Nationale Milieudag 2024

 

 Laatste update: 21 mei

 

  Programma

Meer info over presentaties en lezingen via sprekers.

09:00 Ontvangst (met koffie en thee)

09:30 Plenaire sessie I
- Opening door dagvoorzitter Vera Dalm, - Welkom door gedeputeerde Has Bakker, Provincie Utrecht
- Naar een krachtig, duurzaam doorwerkend integraal Milieubeleid
door Marko Hekkert (directeur PBL)
- Goed boeren geeft Energie door Avoird Trayplant (Peter van der Avoird en Ilse Stams), koploper Integrale Milieuaanpak in de praktijk
- Bronbeleid voor de KRW: een tweesnijdend zwaard (Waterbeleid)
door Sander Mager (vice-voorzitter Unie van Waterschappen)
- Water en milieu in de mondiale glastuinbouw door Van der Hoeven Duurzame Kassenbouw (Marc Middeldorp), voor Integrale Wateraanpak in de praktijk

11:10 Pauze (met koffie en thee)

11:30 Plenaire sessie II
- Met iedereen de transities in (Klimaatprogramma)
door Jan Willem Erisman (voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad)
- SEE-Call: Nederland als validatieland voor mondiale oplossing voor klimaat- en leefkwaliteitsproblemen door SEE-Call (Ton van Oostwaard en André Dijkmans), koploper Integrale Klimaataanpak in de praktijk
- Hoofdvragen deelsessies doornemen en (her)formuleren

12:30 Lunchpauze met kennismarkt

13:30 Interactieve deelsessies 
In de interactieve sessies richten we ons op de praktische uitvoerbaarheid, daarom zijn ze ingedeeld op doelgroepen van het beleid. Insteek is een inspirerende casus bespreken wat leidt tot een hoofdaanbeveling voor genoemde plannen en met name het nog te schrijven NMP. Meer info over de deelsessies.
Sessie 1: Industrie en gezondheid
Inleider: Marlouce Biemans, Royal HaskoningDHV
Sessie 2:
Inhaalslag duurzaam vervoer
Inleider: Arie Bleijenberg, adviseur en bestuursvoorzitter, Koios strategy en Transport & Environment en Emiel Reiding, Metropoolregio Amsterdam . Sessieleider is Eric van Berkum, professor Universiteit Twente, vakafdeling Verkeer en Vervoer, KIVI
Sessie 3: Wonen en klimaatadaptatie
Inleider: Floris Boogaard, Deltares, Hanzehogeschool Groningen en Zeno Winkels, Woonbond. Sessieleider is André Rodenburg, Ministerie van IenW, bestuur VVM.
Sessie 4: Water en bodem sturend
Inleider: Jasper Wisman, Tauw. Sessieleider is David van Raalten, Waterschap Drents Overijsselse Delta/KIVI. 
Sessie 5: Energie
Inleider: Wim Turkenburg, em. professor, Universiteit Utrecht. Sessieleider is Alphons Rommelse, VVM sectie Klimaat en Energie.
Sessie 6: Landbouw
Inleiders: Inge Regelink, onderzoeker, WUR en Rieks Smook , managing director, Grassa. Sessieleider is Peter Visser, Interim-directeur VVM
Sessie 7: Toerisme en recreatie
Inleider: Bart Swanenvleugel, plaatsvervangend secretaris, Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur. Sessieleider is Onno van Sandick, Ministerie van IenW, VVM sectie Ethiek

15:00 Pauze (met koffie en thee)

15:30 Plenaire sessie III
- Plenaire rapportages hoofdaanbevelingen uit de workshops voor de nieuwe
duurzaamheidsplannen
- Reactie op die hoofdaanbevelingen workshops en gesprek met de zaal
door drie jonge trekkers van Milieu (Willem Grootoonk, Jongerenmilieuraad), Klimaat (Dieuwertje Wallaart, Jonge Klimaatbeweging) en Water (gevraagd)
- Eindafsluiting door DG Milieu en Internationaal Afke van Rijn 

17:00 Borrel & netwerken

De uitkomsten van deze dag zullen zodanig uitgewerkt worden zodat ze een bruikbaar zijn voor het genoemde programma’s en helpen bij (het formuleren van) de noodzakelijke integrale uitvoeringsmaatregelen die daar bij horen.

Inspirerende sprekers

Has Bakker, gedeputeerde van de Provincie Utrecht opent de dag. Als sprekers komen o.a. Marko Hekkert (directeur PBL), Sander Mager (vice-voorzitter Unie van Waterschappen) en Jan Willem Erisman (voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad). En de aanbevelingen uit de workshops worden door o.a. Willem Grootoonk (Jongerenmilieuraad) en Dieuwertje Wallaart (Jonge Klimaatbeweging) beoordeeld. De uitkomsten van deze dag worden nadien zodanig uitgewerkt dat ze bruikbaar zijn voor genoemde programma’s en helpen bij (het formuleren van) de noodzakelijke integrale uitvoeringsmaatregelen die daar bij horen.

Meer informatie over de sprekers en waarover zij gaan vertellen vind je op de sprekerspagina.

Meer over de sprekers & hun lezing

sprekers-nmd2024-01

Deelsessies

Meer informatie over de verschillende deelsessies vind je op de deelsessiepagina.

Meer over de deelsessies 

Meer weten? Enthousiast geworden?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!

Telefoon: 030 - 232 29 89
E-mail: uaerub.[antispam].@vvm.info 

aanmelden

Tarieven