VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW 20170607 NMD   CC0 geralt   pixabay

Sprekers

Nationale Milieudag 2017

7 juni 2017 | Hogeschool van Amsterdam

Plenair

Prof. dr. Albert Meijer

Dataverzameling sleutel tot duurzame stad?

Steden veranderen in hoog tempo in smart cities. De verzameling en het gebruik van (big) data verandert de wijze waarop burgers, bedrijven en bestuurders samen problemen in steden proberen aan te pakken. Een concreet voorbeeld is de Koreaanse stad Songdo, waar men een duurzame stad beoogt te worden door allerlei data te verzamelen over gedrag, mobiliteit en energiegebruik. Het vertrouwen in dataverzameling als de sleutel tot een betere stad is groot. Brengt een dergelijke datapolis de duurzaamheid dichter bij? Albert Meijer  neemt het publiek mee op een reis langs utopische en dystopische beelden van de stad van de toekomst. Hij bespreekt de hoge verwachtingen, maar gaat ook in op de keerzijden en risico’s.

Albert Meijer (1967) is hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit van Utrecht. In zijn onderzoek daar focust hij op innovatie en technologie in de publieke sector, waaronder smart cities.

Hij studeerde scheikunde tot 1992 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn studie werkte als consultant in kennismanagement bij de ontwikkelingsorganisatie SNV en als consultant en systeemontwikkelaar bij Q-Ray Agrimathica. Vervolgens promoveerde hij in parlementaire en juridische controle in het informatietijdperk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkte daar als junior onderzoeker. Na zijn PhD begon hij als assistent en associate professor aan de Universiteit van Utrecht, waar hij nu hoogleraar is.

Links: 

Social Media: 

Dr. ir. Melanie PetersMelanie Peters (c) rathenau| NMD2017

Plant is koning - data voor duurzaamheid

Het boerenbedrijf gaat digitaal. Met GPS en geautomatiseerde monitoringsystemen kunnen akkers tot op de vierkante meter worden beploegd, bemest en bespoten. Varkens, koeien en kippen krijgen voer en antibiotica op maat. De voorstanders van smart farming raken er niet over uitgepraat. Digitalisering heeft de belofte in zich om scherp te monitoren en daardoor perfect in te spelen op de natuur en de natuurlijke cycli. Maar digitalisering kan ook ingezet worden om de natuur, de bodem, de plant, het dier en ons voedsel nog verder te rationaliseren. En wie is de baas over alle data? De boer? Of de leverancier van zaad, bestrijdingsmiddelen en antibiotica? In plaats af te wachten tot een nieuwe technologie ons overkomt, moeten we samen bepalen wat voor samenleving we willen zijn.

Melanie Peters (1965) is sinds februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut, dat o.a. onderzoek doet naar de opkomst van big data en van digitalisering. Daarvoor was zij directeur van Studium Generale van de Universiteit van Utrecht en docent Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht.

Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector en ruime ervaring in nationale en internationale politiek en de maatschappij. Na haar studie levensmiddelentechnologie en toxologie aan de Wageningen Universiteit, promoveerde zij in 1993 aan het Imperial College in Londen in biochemie. Vervolgens was ze wetenschappelijk onderzoeker naar nierkanker aan de universiteit van Texas en werkte ze als onderzoeker en toxoloog bij Shell Research and Developments. Ook had zij verschillende functies bij het Ministerie van Landbouw en de Consumentenbond.

Links: 

Social Media: 

Dr. Ralph MeijersRalph Meijers via LI | NMD2017

Uitdagingen en kansen

De veranderende informatiebehoefte van een data-gedreven samenleving vraagt snellere cijfers met meer regionaal detail. Voor CBS reden om, samen met een groot aantal partners, te onderzoeken hoe de ontwikkeling van elektronische gegenereerde data is te versnellen. Daarnaast wordt expliciet met een aantal gemeentes samengewerkt om data effectiever in te zetten voor lokaal bestuur. Naast het verbeteren van de uitwisselbaarheid van data speelt privacy binnen deze initiatieven een uiterst belangrijke rol. Hoe gaat CBS om met deze aspecten? 

Dr. Ralph Meijers is data scientist en steekproefexpert bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hij promoveerde op Natuurkunde en Wiskunde aan de RWHT Universiteit van Aachen. Daarna werkte hij als ingenieur bij ASML van 2007 tot 2010 om vervolgens bij het CBS te beginnen als Methodoloog en sinds 2016 als Data scientist.

Links:

Social Media: 

Dagvoorzitter

Vera DalmVera Dalm (c) zelf | NMD2017

Vera Dalm (1964) is sinds 2009 directeur van Milieu Centraal. Deze onafhankelijke voorlichtingsorganisatie biedt consumenten praktische informatie over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Milieu Centraal werkt samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media. Daarnaast is zij sinds 2010 voorzitter van VVM - netwerk van milieuprofessionals.

Tijdens haar studie milieukunde specialiseerde zij zich in communicatie en milieurecht. Later deed zij de master 'Strategisch management publieke organisaties' aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte Vera bij de Provincie Noord-Holland op het gebied van afvalstoffen. Daarna bij diverse adviesbureaus en milieu- en ontwikkelingsorganisaties, zoals CEA, Milieucentrum Amsterdam, Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en Artsen zonder Grenzen. Zij was gemeenteraadslid in Amsterdam en had en heeft diverse toezichtfuncties.

Links: 

 Social Media: 

Rutger RienksRutger Rienks (c) big data expo | NMD2017

Stedelijke data-analyse in de Amsterdamse praktijk

Door de toenemende beschikbaarheid van data is het mogelijk om de wereld steeds beter te begrijpen. Dankzij alle signalen uit de buitenwereld is de wereld ook steeds effectiever te beïnvloeden. Binnen het DataLab van de gemeente Amsterdam worden met behulp van gegevens steeds meer inzichten gegenereerd die de stad verder helpt. Wel staan de beloften van urban computing en machine learning soms haaks op die van privacy en andere ethische belangen. Hoe gaat dat in de praktijk en wat gebeurt er nu werkelijk? Rutger Rienks laat aan de hand van actuele voorbeelden zien welke stedelijke ontwikkelingen er in de praktijk spelen en welke afwegingen hierbij om te hoek komen kijken.

Rutger Rienks (1979) is programmamanager DataPunt bij de Gemeente Amsterdam. Daarmee is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de smart-city data infrastructuur en het aanjagen van het datagedreven denken. Hij is auteur van het boek “Predictive Policing – kansen voor een veiligere toekomst”.

Hij studeerde informatietechnologie aan de Universiteit van Twente tot 2002, waarna hij daar promoveerde in het machinaal waarnemen van menselijk gedrag in 2007. Vervolgens werkte hij tot 2015 bij de Nationale Politie als informatiemanager, onderzoeksadviseur en teamleider, kwartiermaker op het gebied van analyse en onderzoek en uiteindelijk als afdelingshoofd Business Intelligence.

Links: 

Social Media: 

Nanda Piersma

Studenten onderzoeken de stad

De voortgang van duurzaamheidsdoelstellingen is moeilijk meetbaar en vormt vaak een bron van discussie. Voor studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam reden om de schouders te zetten onder data-analyse voor projecten. Dit gebeurt binnen het onderzoeksprogramma Urban Technology. De eerste resultaten, onder meer op het gebied van luchtkwaliteit, duurzame energie en afvalverwerking, laat zien dat de gehanteerde data zeer divers zijn. De gegevens blijken afkomstig uit verschillende bronnen en jaren. Wat is er nodig om de data vergelijkbaar te maken?

Nanda Piersma is senior onderzoeker Data Science aan de Hogeschool van Amsterdam, waar zij verantwoordelijk is voor het Urban Analytics team van onderzoeksprogramma Urban Technology.

Nanda heeft een master in Wiskunde en een PhD in Econometrie. Na haar promotie heeft zij 10 jaar bij de Erasmus Universiteit als assistent Professor Operations Research bij het Econometrisch Instituut gewerkt. Zij werkt sinds 2002 bij de Hogeschool van Amsterdam en is opleidingsmanager geweest van verschillende opleidingen. Sinds 2014 is zij als hoofddocent verantwoordelijk voor de specialisatie Data Science van de bachelor Toegepaste Wiskunde en verantwoordelijk voor het Urban Analytics team van onderzoeksprogramma Urban Technology. Zij heeft in deze functie o.a. het Urban Analytics team opgebouwd, de minor en het afstudeeratelier Big Data in Urban Technology opgezet en het data research management protocol  van de Faculteit Techniek ontwikkeld. Zij wordt regelmatig gevraagd voor het geven van presentaties in verschillende gremia (congressen zowel wetenschapelijk als professioneel, onderwijs).

Links: 

Social Media: 

Edward Stigter Edward Stigter (c omgevingswetportaal) | NMD2017

Edward Stigter is sinds begin dit jaar themadirecteur gezonde en veilige leefomgeving bij VNG. Daarvoor werkte hij vanaf 2011 als programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en hield hij zich bezig met de ontwikkeling rondom de Omgevingswet.

Hij studeerde eerst politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens Milieukunde aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studies begon hij in 1996 als beleidsmedewerker milieu bij de Gemeente Alphen aan de Rijk om twee jaar later bij de landelijke overheid te beginnnen. Eerst als MT-lid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, van 2007 tot 2011 als directeur Mooi Nederland bij het Ministerie van VROM om daarna weer te eindigen bij het Ministerie van IenM.

Links: 

Social Media: 

Ir. Babette Porcelijn MSc.Babette Porcelijn

Big Data voor de ecopositieve stad

Steden laten de verborgen impact op natuur, milieu en klimaat - driekwart van het total - veelal buiten beschouwing. Denk aan vervuilende mijnbouw en industrie, watergebruik, ontbossing, CO2-uitstoot of andere schadelijke effecten, vaak aan de andere kant van de wereld. Dat is een enorme blinde vlek. Als steden hun verborgen impact meenemen, kunnen ze veel effectiever verduurzamen. Duurzame stedelijke ontwikkeling begint dan ook met het in kaart brengen van de héle milieu-impact en niet een stukje. Moderne datatechnologie kan hierbij een betekenisvolle rol spelen. Kijk daarbij zowel naar de vraagzijde (consumptie) als naar de aanbodzijde (productie, bedrijfsleven). Ook bij het monitoren van de transitie blijft Big Data een nuttige tool.

Babette Porcelijn is ontwerper en auteur van 'De Verborgen Impact', een boek over alles wat je wilt weten én wat je kunt doen om eco-neutraal te leven. Met haar adviesbureau Studio Babette Porcelijn helpt ze sinds 2011 organisaties om duurzaamheid te implementeren. Daarnaast is zij initiatiefnemer van Think Big Act Now, wat zij begin 2014 is gestart.

In 2001 studeerde zij af aan de TU Delft op het gebied van Instustrial Design Engineering. Daarna heeft zij als ontwerper gewerkt bij organisaties of als freelancer.

Links: 

Social Media: