VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

vvm-webinar


Nationale Milieudag 2020:
Vergezichten: tijd voor keuzes

 Wo. 24 juni 2020
 09:00 - 12:15
 Online congres (via Zoom)

vvm-webinar

 

 

 

 

 


Nationale Milieudag 2020:
Vergezichten: tijd voor keuzes

 Wo. 24 juni 2020
 09:00 - 12:15
 Online congres (via Zoom)

Programma

Nationale Milieudag 2020

 

Laatste update: 16 juni

 
 

  Programma

09:00 Inloggen (via Zoom)

09:30 Welkom
door dagvoorzitter Antoine Heideveld, voorzitter VVM       

09:45 De Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
De NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland
door Emiel Reiding, directeur NOVI, Ministerie BZK       

10:05 Panorama Nederland
Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, dat laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst
door Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving       

10:25 Nederland in 2120
Hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit als je op antuur gebaseerde oplossingen centraal stelt
door Tim van Hattum,  programmaleider Green Climate Solutions, WUR      

10:45 Pauze

11:00 In gesprek
Onder leiding van de dagvoorzitter gaan we in gesprek met de sprekers uit het eerste deel over de vragen: hoe verhouden acute crises zich tot vergezichten? Hoe pak je crisis aan en werk je tegelijkertijd aan een duurzame toekomst. Welke keuzes maken we daarbij?
Met reflectie van:
Margot de Cleen, Rijkswaterstaat       
Kristel Lammers, programmadirecteur NP RES, VNG      
Bas Rüter, directeur Duurzaamheid, Rabobank       
Geert van der Veer, Stichting Herenboeren NL en Caring Farmers       
Guus van Laarhoven, Friesland Campina,       

12:15 Einde

Daan Zandbelt (c) | NMD2020

Daan Zandbelt,
College van Rijksadviseurs

Emiel Reiding (c) | NMD2020

Emiel Reiding,
Ministerie BZK

Tim van Hattum (c) | NMD2020

Tim van Hattum,
WUR

Kristel Lammers (c) | NMD2020

Kristel Lammers,
Ministerie BZK, VNG

Margot de Cleen (c) | NMD2020

Margot de Cleen,
Rijkswaterstaat

Guus van Laarhoven (c) | NMD2020

Guus van Laarhoven,
Friesland Campina

Bas Ruter (c) | NMD2020

Bas Ruter,
Rabobank

Geert van der Veer (c) | NMD2020

Geert van der Veer,
Herenboeren, Caring Farmers

Antoine Heideveld (c eigen) | voorzitter VVM | NMD en meer

Antoine Heideveld,
dagvoorzitter