VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

web-nmd2021-3


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

web-nmd2021-3

 

 

 

 


Nationale Milieudag 2021:
Leren van 50 jaar milieubeleid

 15-18 juni 2021
 Online, via Zoom

 
 
 
header-nmd2021-2

Van verzuring naar inspiratie

Onderdeel van de Nationale Milieudag 2021

  woensdag 16 juni 2021
  09:30 - 11:00
  Online, via Zoom

De sessie begint over

Voor tarieven en aanmelden, zie groene menu.

Als je je inschrijft voor een deelsessie, ben je zonder extra kosten welkom bij het plenaire programma.

Belangrijke mijlpalen in 50 jaar milieubeleid vormen de NMP’s (Nationale Milieubeleidsplan). Centraal daarin staan milieuproblemen die allemaal met “ver” beginnen: vermesting, verzuring, verspreiding, verwijdering (afval), verstoring, verdroging, verandering van klimaat. Het zijn thema’s die nog steeds alle aandacht behoeven. Tegenwoordig spreken we ook vaak over crisis: de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. De vraag is of de problematische en alarmistische toon en benadering voldoende werkzaam zijn om een breed draagvlak voor zoiets als de energietransitie te krijgen. In deze workshop wordt de vraag opgeworpen of in een nieuw Milieubeleidsplan ook niet een nieuw narratief moet worden ontwikkeld. Dat er in aanvulling op de “ver’s” ook “in’s” moeten komen, zoals: integraliteit, internationalisering, inclusiviteit en inspiratie. Integraliteit, want milieuproblemen kunnen alleen in samenhang met hun sociaal-economisch-financieel-maatschappelijke context worden beschouwd en aangepakt. Internationalisering, want klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis houden niet op bij de grenzen. Inclusiviteit, want we moeten draagvlak vinden voor ingrijpende maatregelen en dat kan alleen als we iedereen daar in meenemen. Inspiratie, want die maatregelen komen niet (alleen) tot stand door de noodklok te luiden, maar ook door perspectief te bieden.

Sprekers:

  • Reint Jan Renes  , gedragswetenschapper, lector Psychologie voor de Duurzame Stad, Hogeschool van Amsterdam
  • Eva van Esch   , Tweede Kamerlid, Partij voor de Dieren 
  • Winnie Oussoren , politiek secretaris Youth for Climate

Gespreksleider/organisatie: Alphons Rommelse  , Rommelse Communicatieadvies

 

Deel deze sessie via social media en geef daar ook aan dat je meedoet (let op: dit is geen aanmelding):

LinkedInEvent | FacebookEvent